SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÝCH PRAXÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

Odborná praxe bude probíhat v termínu od  21. 5. 2018  do  1. 6. 2018.

Praxe je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP a délka odborné praxe je 10 pracovních dnů.  

Škola zajišťuje žákům odbornou praxi, umožňuje jim připravit si a domluvit praxi samostatně. Škola ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxí odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je ověření znalostí a dovedností získaných ve škole s konkrétní praktickou činností v organizaci, seznámení s pracovním prostředím a ověření pracovních předpokladů žáků pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí, nejpozději  23. 3. 2018, třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 6. 3. 2018 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 20.4.2018. Veškeré materiály týkající se odborné praxe předávají třídní učitelé pokud možno neprodleně vedoucí praxí (Ing. Daně Sovákové).

Smlouvy, které neobdrží vedoucí praxí do 23. 4. 2018, nebudou akceptovány.

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


SOČ má své vítěze

Ve středu 14. března v aule školy proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) našich žáků, tentokrát ve dvou kategoriích - Stavebnictví, architektura, design interiérů a Historie.

Odborná porota v čele s ředitelkou školy Mgr. Natašou Ungermannovou jako nejlepší práce vybrala projekty Jakuba Audrlického ze třídy S3.A a Jana Sameljaka ze třídy L4., kteří budou reprezentovat školu v dalším kole SOČ a v soutěži Pracujeme s ArchiCadem.

Ukázat...


Školní kolo matematické soutěže

Ve středu 28. února 2018 na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže středních odborných škol. Soutěžilo celkem 38 žáků, kteří byli rozděleni do kategorií 1., 2. a 3. ročníků.

Do celostátního kola, které se koná v pátek 23. března 2018, postupují vždy první dva soutěžící dané kategorie.


Výstava ETA - UMĚNÍ (A) SPOTŘEBIČE

14. února navštívila třída L2. s vyučující průmyslového výtvarnictví Ing. arch. T. Kusteinovou výstavu nazvanou "ETA - umění (a) spotřebiče", komentovanou kurátorem výstavy.

Výstava, kterou uspořádala Východočeská galerie v Pardubicích v prostorech zámku, návštevníky seznamuje  s historií a činností firmy ETA od 40. let minulého století po současnost formou prezentace výrobků, prototypů, projektů, obalového designu a reklamních materiálů. Dále připomíná dílo významných designérů, kteří pracovali pro podnik ETA a ukazuje postup návrhu elektrospotřebiče.


Druzí v okresním finále

7. února se konalo okresní finále florbalového turnaje chlapců. Naši hráči skončili opět druzí, když jim k vítěztví chyběla troška štěstí. V posledním zápase by nad svým soupeřem museli zvítězit, ale po mnoha šancích utkání skončilo 0:0, a tak se na první místo prodrat nedokázali. Turnaje se zúčastnili tito naši žáci: Václav Kouba, Kryštof Hroudný, Lukáš Čubírka, Tomáš Voldán, Marek Souček, Aleš KlemšJakub  KopeckýDaniel Hládek, Ondřej Erbs, Lukáš Staňo, Tomáš Hejčl, Jan Bednář a Vladimír Mičian.

Ukázat...


Krajské finále florbalu dívek

Naše závodnice se zúčastnily krajského finále florbalového turnaje AŠSK, který se konal v Předměřicích. Následkem vysoké nemocnosti naše děvčata obsadila až 4. místo, když od bronzové medaile je dělily pouhé 2 vteřiny do konce utkání. Naši školu reprezentovaly: Natálie Hetflaišová, Kateřina Štouračová, Aneta Vagenknechtová, Michaela Hladíková, Natálie Radová, Eliška Grulichová, Lucie Zelinková a Markéta Bašková. Michaela Hladíková byla navíc vybrána do all-stars týmu turnaje.

Ukázat...


Hala roku Junior

Hned po začátku nového roku, 12. ledna 2018, se šest našich družstev zúčastnilo soutěže Hala roku Junior 2018 na ČVUT Praha. Získali jsme 8. a 9. místo z celkem 38 soutěžících družstev.

Ukázat...


Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V prosinci proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo celkem 20 žáků. V obou kolech, jak písemném, tak ústním, prokázali všichni soutěžící velmi dobré znalosti a dovednosti. Vítězkou se stala Anna Štěpánová ze třídy L2., druhé místo obsadil Jan Říha z S3.A a 3. místo vybojoval Jan Křičenský z S2.B.

K předvedeným výkonům blahopřejeme a přejeme Aničce mnoho úspěchů v okresním kole.

Ukázat...


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

                                                                                                                 Mgr. Robert Šesták

Ukázat...


Seznamy tříd 1. ročníků

 

Seznamy tříd prvních ročníků pro školní rok 2017-2018 v dokumentu ZDE.


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz