SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

Celkově jsou tak žákům ukázány možnosti vzdělávání na SPŠ stavební, ale i přiblížena výuka na jiných odborných středních školách. Reakce dětí ze ZŠ Sever jsou pozitivní zejména díky novým studijním obzorům, které jsou jim takto rozšiřovány. 

 

Den otevřených dveří 24. 11. 2018

 

V sobotu 24. listopadu od 8:30 do 12:00 se na naší škole v rámci Dne stavitelství a architektury uskuteční Den otevřených dveří. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory školy, učebny teoretické i praktické výuky, ale hlavně se dozvědět mnoho informací.

Během dopoledne budou představeny jednotlivé obory vzdělání a jejich zaměření, dále budou prezentovány práce žáků školy včetně ukázek práce v odborných počítačových programech.

Všichni hosté se budou moci zúčastnit besedy s vedením školy, na které se dozvědí vše potřebné nejen o škole, ale také o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách nanečisto a přípravném kurzu k přijímacím zkouškám pro žáky základních škol.

Na přijímací zkoušky nanečisto i k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám se můžete hlásit již nyní v záložce Přijímací řízení na úvodní stránce školy.

Ukázat...


Třídní schůzky 15. 11.

 

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16 hodin.

Nejprve se setkáte s třídními učiteli v kmenových učebnách, kde Vám budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků v prvním čtvrtletí i o dění ve škole a třídě. Poté budete moci navštívit vyučující jednotlivých předmětů.

Schůzka zástupců Spolku rodičů se bude konat ve sborovně školy od 15:30


Workshop v Žatci

 

Ve dnech 13. 9. – 16. 9. se žáci Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové zúčastnili workshopu pořádaného firmou Graphisoft - letní škola BIM v Žatci.

Místo: areál žateckého pivovaru

Účastníci: žáci středních škol Brno, Lanškroun, Opava, Hradec Králové

Za SPŠ stavební Hradec Králové: žáci třídy S4. B – Martin Bulíček, Martin Čep, Matěj Petrák

Všechny týmy vykonaly hodně práce se supermoderními podklady prezentovanými firmou Centrum pro podporu počítačové grafiky, Team Exact a Geo-5. Geodeti zpracovávali zaměření objektů pomoci moderního a výkonného  geodetického přístroje pracujícího na bázi tzv. mračna bodů – což jsou miliony bodů digitálně přesně umístěné v prostoru zaměřované laserem s otáčením až o 360°. 

Ukázat...


Krajské finále ve stolním tenise

Ve čtvrtek 8.11. se v Jičíně konalo krajské finále ve stolním tenise. Naši žáci Vlatimil Buben ze třídy Z3., Vojtěch Koubek z S2.B a Jan Divecký z S3.B byli opět úspěšní, skončili na 1. místě a zajistili si tak postup do republikového finále, které se odehraje 20.-21. 11. ve Vlašimi.

Gratulujeme a držíme pěsti!

Ukázat...


Přednáška pro K2. a Z3.

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnila v aule školy přednáška společnosti Ivar.cz pro třídy K2. a Z3. oboru Technická zařízení budov.

Obsahem přednášky bylo seznámení žáků s použitím potrubí z uhlíkové oceli a nerezu pro rozvody vytápění, vody, technických plynů, apod.

Přednášku za společnost Ivar.cz vedl pan Vágner.

Ukázat...


S3B. a Z4. na školení v Praze

Dne 5. 11. 2018 se třídy S3B. a Z4. vzdělávacího kurzu v Praze pořádaného společností SEVEn. Hlavním tématem kurzu bylo provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Obsahem přednášky bylo seznámení žáků s legislativními požadavky na energetickou náročnost a certifikaci budov, prováděním a výstavbou budov nZEB a rovněž s energeticky efektivními technologiemi včetně správného provádění detailů u nZEB. Současně byly žákům prezentovány ukázky prováděných technologií na modelech stavebních konstrukcí. Tato část kurzu byla zakončena testem. Závěrečná část kurzu byla věnována prezentaci BIM projektování a jeho úloze ve stavebnictví.

Naši žáci získali osvědčení o absolvování kurzu.

                                                                              

Ukázat...


Můžete se s námi setkat v Aldisu

 

Chcete o naší škole vědět více? Chcete-li získat detailní informace o nabízených oborech, učebních plánech, uplatnění absolventů a o všem, co vás zajímá, navštivte nás na další výstavě středních škol, která se bude konat v pátek 16. 11. a sobotu 17. 11. v  Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS na Eliščině nábřeží v Hradci Králové 

Budete si moci osobně popovídat s učiteli i studenty školy o všem, co vás zajímá.


Filmový a čtenářský klub - začínáme

Školní Filmový a čtenářský klub zahajuje svou činnost v tomto školním roce filmem Pán much.
I letos bude klub nabízet filmová zpracování na základě literární předlohy. Studenti tak budou mít srovnání a studijní materiály k maturitě z českého jazyka.

Těšíme se na vás vždy ve středu od 14.00 ve třídě S3.B.

 

Ukázat...


Naše účast na prezentačních výstavách škol

V uplynulých týdnech jsme představili naši školu zájemcům o studium a jejich rodičům na několika výstavách středních škol a zaměstnavatelů v našem kraji, pořádaných  Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.

Ukázat...


Na praxi v Německu

 

I v tomto školním roce se skupina studentů naší školy zúčastnila čtrnáctidenní odborné stavební praxe v Německu. Vybraní studenti se 7. 10. vydali v doprovodu Mgr. Hany Pinkové do bavorského města Bad Tölzu, v jehož okolí po dobu dvou týdnů pracovali na stavbách německých firem. Kromě pracovních zkušeností pro ně bylo velkým přínosem i aktivní užívání německého jazyka.

Ukázat...


Designblok 2018 Praha

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se třída L2. vypravila na největší veletrh designu v naší republice Designblok do Prahy.

Žáci měli za úkol seznámit se s nejnovějšími trendy navrhování výrobků a studovat zajímavé způsoby prezentace těchto výrobků. Plnili i další úkoly ve skupinách. Doprovázeli je Ing. arch. T. Kusteinová a Ing. arch. J. Kašpárek.


Postupujeme do krajského kola

Náš tým ve složení Vlastimil Buben (K3), Vojtěch Koubek (S2.B) Jan Divecký (S3.B) zvítězil ve čtvrtek 25. října v okresním finále turnaje ve stolním tenise, a z prvního místa tak postupuje do krajského kola, které se koná v Jičíně 8.11.2018.

 

Ukázat...


Basketbalisté čtvrtí

    Dne 24.10.2018 se konalo okresní kolo v basketbale chlapců. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev, naši skončili na 4. místě. 

Ukázat...


Šachový turnaj

Ve středu 24. 10. proběhl na naší škole šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 25 žáků. Všichni šachisté absolvovali 6 kol po 15 minutách. Pokud se nepodařilo některému z nich zvítězit v uvedeném časovém limitu, o vítězi rozhodl trenér a člen výkonného výboru Šachového klubu ORTEX Hradec Králové Ing. Jiří Bielavský, který každou šachovou partii náležitě okomentoval.

Trojice nejlepších šachistů:

1. místo  Vojtěch Kořínek (S2.B),

2. místo  Albert Dus (K4) 

3. místo  Tomáš Jurášek (Z1).

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

 

Ukázat...


Ocenění pro školní časopis Jeřáb

     V pátek 19. října 2018 v aule školy proběhlo předání ocenění pro školní časopis Jeřáb, který získal

 1. místo v soutěži Školní časopis roku 2018 v Královéhradeckém kraji v kategorii Studenti střední školy.

Ocenění kolektivu redaktorů Jeřábu předal europoslanec Tomáš Zdechovský, který vyzdvihl kvalitu jejich práce a zároveň je tak motivoval pro jejich další činnost. Po slavnostním předání následovala beseda s panem europoslancem o aktuálních politických otázkách i činnosti Evropského parlamentu, které se zúčastnily třídy L3. a L4.

Ukázat...


Přírodovědný klokan 2018

Soutěž Přírodovědný klokan je naší škole už tradicí. Letos se konala 10. října a školního kola se zúčastnilo celkem 58 žáků, kteří odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie a biologie.

První místa obsadili žáci třídy L1:

  1. Jakub Hůza
  2. Vojtěch Kubasa
  3. Adam Neubauer

Vítězům gratulujeme!

Ukázat...


Školní turnaj v piškvorkách

 

V průběhu průběhu října na naší škole proběhlo třídní a školní kola turnaje v piškvorkách. Z celkem 52 soutěžících do oblastního kola postupuje vítězná pětice: 

      1. Tomáš Jurášek (Z1.)

      2. Michal Grund (S3.C)

      3. Iveta Rohanová (L2.)

      4. Danil Todorov (S1.C)

      5. Martin Hlaváček (S2.A)


IFMA na stavebce

Dne 16. října 2018 proběhla přednáška na téma Správa budov – Facility management pro třídy S3.B a S4.B, které mají specializované zaměření studijního oboru na BIM projektování. Přednášejícím byl pan Ing. Ondřej Štrup, člen představenstva IFMA - International Facility Management Association.

Žáci měli možnost poznat v této oblasti vysoce uznávaného odborníka, který jim  zábavnou formou v průběhu dvou hodin objasnil specifičnost a zajímavost možné budoucí práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru Facility management – Správa budov a majetku.


Spolupráce se ZŠ Sever

 

I v tomto školním roce v rámci programu sbližování středních a základních škol k nám každé úterý odpoledne přicházejí žáci devátých tříd ZŠ Sever. Ve svém rozvrhu mají předmět Člověk a svět práce, kde získávají povědomí o pracovním trhu a seznámují se s náplní jednotlivých povolání. Naše škola připravuje na povolání budoucí odborníky v oboru stavebnictví. Žáci devátých tříd tak mají možnost vyzkoušet si aktivity zaměřené na prakticky využitelné dovednosti.

V úvodních hodinách proběhly praktické aktivity z oborů pozemní stavitelství, kde si žáci zkusili zdít. Dále měli možnost ověřit si hravou formou pomocí výukových stavebnic správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov.  Vyučující geodézie jim předvedla, jak fungují geodetické přístroje, které si pak sami vyzkoušeli.

V dalších hodinách si ověří své dosavadní znalosti z českého jazyka a matematiky, anglický jazyk bude zaměřen na technickou slovní zásobu a jsou pro ně rovněž připraveny výtvarné činnosti.


První místo v soutěži Navrhni dům z KB–BLOKU

5. října se u nás ve škole uskutečnila přednáška firmy KB-BLOK pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Pozemní stavitelství

Spolu s přednáškou byly také vyhlášeny výsledky soutěže NAVRHNI DŮM Z KB–BLOKU za loňský školní rok.

Umístění žáků 3. ročníků v kategorii I - Objekt rodinného domu

1. Michal Adamovský

2. Veronika Limprechtová 

3. Petr Pojezdala 

Umístění žáků 4. ročníků v kategorii II - Projekt občanské vybavenosti:

1. Irena Petrovická

2. Natálie Mikasová

V celorepublikovém hodnocení jsme se umístili na 1. místě!

Soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výsledkům!

Ukázat...


Okresní kolo volejbalu chlapců

 

Dne 4. 10. 2018 se na Gymnáziu J. K. Tyla uskutečnilo okresní kolo ve volejbale chlapců. Naše družstvo skončilo na 3. místě.

 

Ukázat...


Naše volejbalistky druhé

Ve středu 3. 10. 2018 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola středoškolských her ve volejbale dívek, kam je doprovázela Mgr. Jana Košťálová. Turnaj se konal na venkovním hřišti Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Přihlášených bylo devět týmů.

Dívky skončily na druhém místě ve skupině. Blahopřejeme!

 

Ukázat...


Vítězství ve Středoškolských sportovních hrách

Ve dnech 26. a 27. 9. 2018 se konaly na sportovištích v Novém Bydžově a Hlušicích Středoškolské sportovní hry. Naši žáci se zúčastnili turnajů ve florbale a v malé kopané proti žákům Gymnázia Nový Bydžov, SEŠ Nový Bydžov, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov a Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.

Vítězství  ve florbale patřilo našim, když jasně zvítězili ve všech zápasech se skóre 17:4. Nejlepším střelcem turnaje se stal se sedmi brankami žák naší školy Jan Bednář. Posilou chlapeckého družstva byla v souladu s pravidly Michaela Hladíková, která rovněž podala výborný výkon.

Druhý den se žáci zúčastnili turnaje v malé kopané. Naše družstvo prošlo i tentokrát celým turnajem vítězně, ve všech zápasech zvítězilo se skóre 25:2. Nejlepším střelcem turnaje byl opět náš žák - Tomáš Svobodaosmi brankami.

Blahopřejeme k úspěchu!

Ukázat...


Petrohrad Zlatý podzim

5. září se skupina vybraných žáků vydala s vyučující ruštiny a zároveň organizátorkou zájezdu Mgr. Irenou Kapustovou do dalekého Petrohradu. Při průjezdu Litvou se zastavili u Hory křížů nedaleko města Šiauliai, odkud cesta pokračovala do sousedního Lotyšska. Navštívili  lázeňské město Jurmala a prohlédli si památky Rigy.

Následoval přejezd k ruské hranici a po dvouapůlhodinovém čekání mohli konečně vyrazit k hlavnímu cíli zájezdu - Petrohradu, kde měli téměř 4 dny na prohlídku nejznámějších pamětihodností. Viděli Smolný klášter, Petropavlovskou pevnost, chrám sv. Izáka, projeli se po Něvě, navšívili pietní místo obětí blokády Leningradu - Piskarevský hřbitov i galerii Ermitáž. Podnikli noční výjezd do centra, aby viděli otvírání mostů. Zajeli do Carského Sela nedaleko Pertohradu, kde si prohlédli Jekatěrinský park a palác s Jantarovou komnatou. Nenechali si ujít ani vodní kaskády a fontány v Petrodvorci. Na zpáteční cestě si udělali zastávku v Pskově a Vilniusu.

 

Ukázat...


L4. v Praze

Ve čtvrtek 27. září se žáci třídy L4. vydali na tradiční architektonickou exkurzi do Prahy, aby si prohlédli a nafotili architektonické památky, o kterých se učí v předmětu architektura.

Procházka byla dlouhá 14 kilometrů a cestou přes Staré a Nové Město Pražské, Malou Stranu a Hradčany si žáci prohlédli 65 architektonických památek. Průvodcem byla vyučující architektury Ing. arch. T. Kusteinová.


Geodeti v Záměli

Ve čtvrtek 27. září se žáci 4. ročníku se zaměřením na geodézii podíleli svým měřením na přípravě projektové dokumentace, která je nezbytná pro rekonstrukci historického objektu. Měření probíhalo v obci Záměl na Rychnovsku. Žáci vytvářeli pod vedením své vyučující geodézie Ing. Lenky Myslivcové mapový podklad pro rekonstrukci zájezdního hostince, kde nocoval i Karel IV.

Ukázat...


Druhé místo v Okresním finále SŠ v kopané

Dne 19.9. se na Malšovickém stadionu odehrály finálové zápasy středoškolského turnaje v kopané. Naši žáci skončili druzí, poté co prohráli 7:2 se Střední školou služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Vítěznou školu reprezentovala kompletní ligová jedenáctka U17 FC Hradec Králové, proti níž neměli naši fotbalisté šanci.  

Ukázat...


2. místo v Národní soutěži

Ve dnech 13. – 14. 9. se v Praze uskutečnil pod záštitou ČKAIT, ČSSI a ČVUT 1. ročník Národní soutěže studentů třetích ročníků středních průmyslových škol stavebních.

Naši školu reprezentovali pod vedením Ing. Dany Sovákové žáci Kamil Malý, Martin Plocek a Martin Šulc. První soutěžní den prezentovali a obhajovali svůj projekt, v kvízu prokázali své znalosti z odborných předmětů, následující den aplikovali své studijní poznatky při řešení praktických úkolů. Odpoledne druhého soutěžního dne bylo věnováno prohlídce Betlémské kaple.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 15. 9. v Centru stavitelského dědictví v Plasech, kde naši žáci obdrželi diplom a pohár za 2. místo. Všichni úspěšní soutěžící získali též příslib přijetí na kteroukoli fakultu ČVUT, VUT a TU Ostrava. Gratulujeme! 

Ukázat...


Hradecký stavební Palec

 

Ve středu 12. 9. se na naší škole uskutečnil již sedmý ročník soutěžní akce pro žáky devátých tříd. Soutěží se zúčastnilo celkem 24 týmů ze sedmi základních škol. První místo obsadil tým reprezentující ZŠ Libčany ve složení Z. Olahová, T. Baudyš a V. Vyleťal. Druhé místo patřilo ZŠ Štefánikova, kterou reprezentovali M. Budina, M Beneš a M Pinkas a na třetím místě skončili žáci M. Duffek, J. Ráž a P. Stoklasa ze ZŠ M. Horákové. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny.

Pro 51 nesoutěžících žáků byly rovněž připraveny zajímavé aktivity - práce s ARCHICADEM, práce s keramickou hlínou a výtvarná činnost.

 


Pracujeme s ARCHICADEM 2018

 

Dne 5. září 2018 proběhlo v aule naší školy vyhodnocení již 10. ročníku regionální soutěže odborných znalostí projektování v programu ArchiCad.

Hodnocení prací se zúčastnila vedoucí oddělení architektury a regulace odboru hlavního architekta Ing. arch. Michaela Matoušová, ředitel školy Mgr. Jiří Bureš, učitelé Mgr. Barbora Čapková, Ing arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Antonín Kustein.

1. místo v soutěži obsadil Jiří Zezulka ze třídy L3., 2. místo Michal Adamovský ze třídy S3.A a na 3. místě se umístila Jana Aligerová rovněž ze třidy S3.A.

 


Hradecká stavebka 1968 + 50

Ve čtvrtek 14. června odpoledne se v zaplněné aule školy setkali její bývalí žáci a pedagogové, kteří si připomněli události z roku 1968 i z let následujících. Zavzpomínali na své spolužáky i učitele, na dobu, kdy ne všem bylo umožněno na škole působit, na to, jak je události pražského jara a normalizace poznamenali, a co jim doba dala a vzala.

Odpoledne zahájila přednáška absolventa naší školy Ing. arch. Jana Falty na téma "Bratři Rejchlové a projekt školy", která připomněla osudy této významné rodiny architektů a její přínos k architektuře "Salonu republiky".

Poté následovala prohlídka školy, její sborovny, knihovny a ředitelny, stále z části vybavených původním, již historickým nábytkem. Součástí prohlídky byla i výstava věnovaná událostem uplynulých 50 let v republice i ve škole. 

Dalším bodem programu bylo slavnostní odhalení plastiky autora Luďka Vašiny, která si na své vystavení musela počkat celých 50 let od svého vzniku v roce 1968.

Nakonec, již v komornějším prostředí, se bývalí studenti a učitelé věnovali společným vzpomínkám na své mládí na škole.   

Celou akci pořádal ve spolupráci s naší školou spolek PRO GOČÁR pod vedením Ing. Jiřího Stránského

Ukázat...


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...


Hradecká stavebka 1968 + 50

Hradecká stavebka 1968+50

Setkání absolventů se studenty školy a veřejností za účelem připomenutí událostí na škole před padesáti lety a představení její přítomnosti. Pořádá PRO GOČÁR z.s. ve spolupráci se SPŠS HK. Vstup volný na všechny akce.


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz