SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás


Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

V okresním kole SOČ Antonie Svatošová obsadila první místo a Lukáš Táborský se umístil na druhém, oba žáci ze třídy S3.C postupují do krajského kola.

Gratulujeme! 

   

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.


Třetí místo v celostátním kole SOČ

Ve dnech 14. až 16. června se v Opavě konala celostátní přehlídka S0Č.

I zde v oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů zabodovala
naše žákyně Antonie Svatošová ze třídy S3.C se svým návrhem smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové a umístila se na krásném 3. místě.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Ukázat...


King of Daylight

Dne 11. 6. 2019 se v atriu brněnského Domu pánů z Kunštátu uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků
15. ročníku soutěže King of Daylight, původně pojmenované Život pod střechou.

Pavel Zámečník ze třídy L3. byl za svůj návrh rodinného domu oceněn odměnou poroty.

Blahopřejeme!


StreTech na ČVUT

Dne 5. 6. 2019 proběhlo v Praze na ČVUT setkání a prezentace žáků středních škol StreTech. Setkání, které se konalo na fakultě strojní a elektrotechnické, se zúčastnili také Antonie Svatošová a Lukáš Táborský ze třídy S3.C naší školy. Tito žáci prezentovali svůj návrh SMUTEČNÍ SÍNĚ NA LESNÍM HŘBITOVĚ v Hradci Králové, zadaný královéhradeckým Magistrátem. Žáci odpovídali na dotazy a diskutovali o svém řešení stavby.

Ukázat...


Královéhradecká muzejní noc

V pátek 17. května 2019 se uskutečnil XII. ročník Královéhradecké muzejní noci, kterým se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojily k celorepublikovému cyklu muzejních nocí. Přestože je historická budova královéhradeckého muzea v rekonstrukci, návštěvníci se mohli zúčastnit programu před budovou na Eliščině nábřeží.

Děti měly příležitost vyzkoušet různé kreativní aktivity, ke kterým přispěla i naše škola. Vzhledem k motivu programu, kterým byla stavba a rekonstrukce muzejní budovy, Ing. arch. Antonín Kustein připravil pro dětské návštěvníky výtvarnou aktivitu, při níž si malí zájemci mohli pod jeho odborným dohledem podle předlohy vyřezat, složit a slepit domečky z papíru. Zájem dětí byl veliký a rovněž tak jejich radost z vlastnoručně vyrobených modelů.

Ukázat...


Stavíme přehradu z vlnité lepenky

Také v tomto školním roce se účastníme soutěže o nejlepší model
z vlnité lepenky. Tématem letošního, již 13. ročníku soutěže
Stavby z vlnité lepenky 2019 je 'vodní nádrž Naděje'.

Žáci třídy S2.B Martin Žemlička, Radek Spurný, Matěj Máslo a Jaroslav Bohuša tvoří model přehrady z ekologického obalového materiálu, aby bojovali o titul s dalšími 27 středními odbornými školami z celé ČR.
Na autory nejlepších projektů čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč.

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Letošním partnerem soutěže je vzhledem k jejímu tématu státní podnik Povodí Odry.

Ukázat...


První dvě místa v krajském kole SOČ

Dne 13. 5. 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V kategorii číslo 11 soutěžili naši žáci Antonie Svatošová a Lukáš Táborský s projekty, které řešily smuteční síň
na lesním hřbitově. Tito žáci obsadili první a druhé místo ve jmenovaném pořadí.

Antonie Svatošová postupuje do celostátního kola a Lukáš Táborský
do licitace o postup do celostátního kola SOČ.

Oba žáky chválíme za vzornou reprezentaci školy.

Ukázat...


Geodeti v Záměli

Dne 30. 4. 2019  žáci 3. ročníku se zaměřením na geodézii zaměřovali objekt barokního roubeného hostince v obci Záměl. Ke své práci používali přístroj 3D DISTO Leica pro přesné a rychlé 3D měření s výstupem do CADu.

Výsledky měřických prací budou sloužit jako podklad pro další rekonstrukci a záchranu této kulturní památky.

Ukázat...


Den Země Na Plachtě

26.4. se konal v lokalitě Na Plachtě Den Země, kterého se zúčastnila třída L1. v doprovodu svého učitele biologie Libora Slaniny. Žáci se seznámili s evropsky významnou unikátní přírodní lokalitou. Odborní pracovníci z oboru botaniky a zoologie jim představili ekologicky odlišné  biotopy s ukázkami zástupců zdejší živé fauny a flóry.

Ukázat...


Školení třídy Z3. v Ostravě

Ve dnech 10. a 11. dubna absolvovali žáci třídy Z3. oboru technická zařízení budov v doprovodu Mgr. Dariny Vrzáňové a Ing. Martina Franka dvoudenní školení zaměřené na předstěnovou techniku, odtokové systémy a spojování materiálů. Vzdělávací akce se uskutečnila ve školicím centru společnosti Viega v Ostravě, vedli ji techničtí poradci firmy pro jednotlivé skupiny produktů. O absolvování školení obdrží žáci firemní certifikát s platností pět let.

 

Ukázat...


Memoriál Miroslava Pekárka v Březhradě

 

Dne 6.4.2019 se školní družstvo dívek zúčastnilo v rámci své přípravy na Mistrovství ČR středních škol v požárním sportu 16. ročníku Memoriálu Miroslava Pekárka v kategorii ženy, který pořadá SDH Březhrad jako vzpomínku na svého člena, který tragicky zemřel při nehodě autobusu na železničním přejezdu v Březhradě.

Ve velké konkurenci dívky ostudu neudělaly a po bojovném výkonu obsadily krásné 6. místo. Poděkování patří i březhradským a pláceckým dobrovolným hasičům za pomoc s přípravou družstva jak po odborné, tak i materiální stránce.

 


Krajské finále v halové kopané

Dne 22. 3. 2019 se v Jičíně konalo krajské finále v halové kopané. Našim žákům se nedařilo a skončili na 4. místě.

Naši školu teprezentovali Jakub Novák, František Rejl, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Jan Franc, Matěj Bena, Lukáš Mikunda a Jakub Novák.

 


Okresní finále v kopané

Dne 20. 3. 2019 proběhlo Okresní finále v kopané. Naši žáci postoupili ze skupiny do semifinále, kde zvítězili, ve finále však podlehli družstvu GJKT.

Turnaje se zúčastnili žáci: Tomáš Zaal, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda, Jan Franc, Jan  Hrubý, Lukáš Němec, Martin Plocek,  Zdeněk Kocourek a Filip Zamečník.

 


Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

 

Dne 18. 3. 2019 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Ondřej Kocman ze třídy L3., který mezi devatenácti soutěžícími obsadil krásné páté místo.

Blahopřejeme!

 


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz