SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás


První dvě místa v krajském kole SOČ

 

V kategorii číslo 11 krajského kola SOČ soutěžili naši žáci Antonie Svatošová a Lukáš Táborský s projekty, které řešily smuteční síň na lesním hřbitově.

Antonie Svatošová se svým projektem obsadila první místo a postupuje do celostátního kola,  Lukáš Táborský na druhém místě do licitace o postup do celostátního kola SOČ.

Oba žáky chválíme za vzornou reprezentaci školy.

Úřední hodiny o prázdninách

 

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN: STŘEDA 7:00 - 14:00


Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.


Školní kolo 'Soutěže o nejlepší projekt'

 

I v tomto školním roce vyhlásila firma Wienerberger s.r.o. Soutěž o nejlepší projekt pro studenty SPŠ stavebních.

V prvním kole soutěžili žáci 3. ročníku Petr Janda a  Pavel Špriňar v kategorii 'Projekt rodinného domu' a umístili se na 1. a 2. místě v uvedeném pořadí.

V kategorii 'Projekt občanské stavby' obsadili první 3 místa žáci čtvrtého ročníku Michal Adamovský, Petr Pojezdala a Štěpán Stehlík.

Všichni postupují do celostátního kola.

Přejeme hodně štěstí!

Ukázat...


Třetí místo v celostátním kole SOČ

Ve dnech 14. až 16. června se v Opavě konala celostátní přehlídka S0Č.

I zde v oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů zabodovala
naše žákyně Antonie Svatošová ze třídy S3.C se svým návrhem smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové a umístila se na krásném 3. místě.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Ukázat...


King of Daylight

Dne 11. 6. 2019 se v atriu brněnského Domu pánů z Kunštátu uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků
15. ročníku soutěže King of Daylight, původně pojmenované Život pod střechou.

Pavel Zámečník ze třídy L3. byl za svůj návrh rodinného domu oceněn odměnou poroty.

Blahopřejeme!


StreTech na ČVUT

Dne 5. 6. 2019 proběhlo v Praze na ČVUT setkání a prezentace žáků středních škol StreTech. Setkání, které se konalo na fakultě strojní a elektrotechnické, se zúčastnili také Antonie Svatošová a Lukáš Táborský ze třídy S3.C naší školy. Tito žáci prezentovali svůj návrh SMUTEČNÍ SÍNĚ NA LESNÍM HŘBITOVĚ v Hradci Králové, zadaný královéhradeckým Magistrátem. Žáci odpovídali na dotazy a diskutovali o svém řešení stavby.

Ukázat...


Královéhradecká muzejní noc

V pátek 17. května 2019 se uskutečnil XII. ročník Královéhradecké muzejní noci, kterým se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojily k celorepublikovému cyklu muzejních nocí. Přestože je historická budova královéhradeckého muzea v rekonstrukci, návštěvníci se mohli zúčastnit programu před budovou na Eliščině nábřeží.

Děti měly příležitost vyzkoušet různé kreativní aktivity, ke kterým přispěla i naše škola. Vzhledem k motivu programu, kterým byla stavba a rekonstrukce muzejní budovy, Ing. arch. Antonín Kustein připravil pro dětské návštěvníky výtvarnou aktivitu, při níž si malí zájemci mohli pod jeho odborným dohledem podle předlohy vyřezat, složit a slepit domečky z papíru. Zájem dětí byl veliký a rovněž tak jejich radost z vlastnoručně vyrobených modelů.

Ukázat...


Stavíme přehradu z vlnité lepenky

Také v tomto školním roce se účastníme soutěže o nejlepší model
z vlnité lepenky. Tématem letošního, již 13. ročníku soutěže
Stavby z vlnité lepenky 2019 je 'vodní nádrž Naděje'.

Žáci třídy S2.B Martin Žemlička, Radek Spurný, Matěj Máslo a Jaroslav Bohuša tvoří model přehrady z ekologického obalového materiálu, aby bojovali o titul s dalšími 27 středními odbornými školami z celé ČR.
Na autory nejlepších projektů čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč.

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Letošním partnerem soutěže je vzhledem k jejímu tématu státní podnik Povodí Odry.

Ukázat...


Geodeti v Záměli

Dne 30. 4. 2019  žáci 3. ročníku se zaměřením na geodézii zaměřovali objekt barokního roubeného hostince v obci Záměl. Ke své práci používali přístroj 3D DISTO Leica pro přesné a rychlé 3D měření s výstupem do CADu.

Výsledky měřických prací budou sloužit jako podklad pro další rekonstrukci a záchranu této kulturní památky.

Ukázat...


Den Země Na Plachtě

26.4. se konal v lokalitě Na Plachtě Den Země, kterého se zúčastnila třída L1. v doprovodu svého učitele biologie Libora Slaniny. Žáci se seznámili s evropsky významnou unikátní přírodní lokalitou. Odborní pracovníci z oboru botaniky a zoologie jim představili ekologicky odlišné  biotopy s ukázkami zástupců zdejší živé fauny a flóry.

Ukázat...


IV. mistrovství republiky SŠ v požárním sportu

Družstvo dívek z druhého a třetího ročníku ve složení Simona Stránská, Klára Procházková, Aneta Suchánková, Nathaly Sarah Korfeldová, Julie Shejbalová, Michaela Hladíková, Jana Železnovová a Barbora Haňáčková se zúčastnilo středoškolského mistrovství republiky středních škol v požárním sportu, které pořádala ve dnech 25. - 26. 4. SPŠ chemická v Pardubicích.

Po nesmělém začátku v disciplíně 100 m překážek dívky skončily dvanácté. V další disciplíně, kterou byla štafeta 4x 100 m, jejich čas 76 sekund již stačil na devátou příčku. Druhý den následoval útok, královská disciplína požárního sportu. Naše dívky se v konečném hodnocení disciplíny umístily na sedmém místě.

Součet umístění v jednotlivých disciplínách stačil na celkové desáté místo z patnácti kolektivů.

Poděkování za pomoc s přípravou družstva patří profesionálním hasičům z Hradce králové, kteří nám umožnili přístup na tréninkové hřiště v areálu VLA, a královéhradeckým dobrovolným hasičům z Plácek, Březhradu a Třebše za zapůjčení soutěžního materiálu a odbornou radu.

Ukázat...


Memoriál Miroslava Pekárka v Březhradě

 

Dne 6.4.2019 se školní družstvo dívek zúčastnilo v rámci své přípravy na Mistrovství ČR středních škol v požárním sportu 16. ročníku Memoriálu Miroslava Pekárka v kategorii ženy, který pořadá SDH Březhrad jako vzpomínku na svého člena, který tragicky zemřel při nehodě autobusu na železničním přejezdu v Březhradě.

Ve velké konkurenci dívky ostudu neudělaly a po bojovném výkonu obsadily krásné 6. místo. Poděkování patří i březhradským a pláceckým dobrovolným hasičům za pomoc s přípravou družstva jak po odborné, tak i materiální stránce.

 


Výtvarná dílna

Žáci čtvrtého ročníku oboru pozemní stavitelství se dne 5. 4. 2019 vypravili v doprovodu Mgr. Barbory Čapkové do Galerie moderního umění v Hradci Králové, aby si v rámci předmětu výtvarná výchova vyzkoušeli grafickou techniku linorytu. Podle své vlastní předlohy si pomocí rydla vytvořili tiskové matrice pro barevné tisky.

Ukázat...


Společný den v Eurovii

Dne 28. 3. navštívili žáci třetího ročníku oboru pozemní stavitelství závod Eurovia, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Nejprve se prostřednictvím videa a krátké přednášky seznámili s působností firmy Eurovia v rámci celé republiky i s její hradeckou pobočkou. Poté vystoupili s prezentací svého osobního příběhu hlavní stavbyvedoucí a výrobní přípravářka. Následovala diskuze, prohlídka laboratoří a areálu mechanizace a dopravy.

Žáci  tak měli příležitost nahlédnout do života firmy zevnitř a prostřednictvím realizovaných projektů i zvenku, seznámit se jednotlivými pozicemi a navštívit specializovaná pracoviště. Cílem setkání bylo  přiblížit žákům život ve stavební firmě, případně je inspirovat při rozhodování o jejich budoucím povolání.

Děkujeme zaměstnancům Eurovie za čas, který při předávání svých zkušeností našim žákům věnovali.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz