SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás


Stavíme přehradu z vlnité lepenky

Naši žáci vytvářejí model přehrady v soutěži, které se letos účastní 28 středních škol z celé ČR. Jejich úkolem je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází pouze z vlnité lepenky. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí podle zvolené funkce přehrady a zároveň musí být v modelu ukázáno vnitřní uspořádání stavby.

 

   

3. kolo přijímacího řízení 2019/2020

 

3. kolo přijímacího řízení 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje dne 20.5.2019  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov.

Přihlášky můžete podávat do 27.5.2019. Přijímací zkoušky se uskuteční 3.6.2019. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Formulář přihlášky – Technická zařízení budov

Vzorový test 3.kola přijímacího řízení.


Úprava rozvrhu 20.–24.5. a 27.5.–31.6.2019


Královéhradecká muzejní noc

V pátek 17. května 2019 se uskutečnil XII. ročník Královéhradecké muzejní noci, kterým se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojily k celorepublikovému cyklu muzejních nocí. Přestože je historická budova královéhradeckého muzea v rekonstrukci, návštěvníci se mohli zúčastnit programu před budovou na Eliščině nábřeží.

Děti měly příležitost vyzkoušet různé kreativní aktivity, ke kterým přispěla i naše škola. Vzhledem k motivu programu, kterým byla stavba a rekonstrukce muzejní budovy, Ing. arch. Antonín Kustein připravil pro dětské návštěvníky výtvarnou aktivitu, při níž si malí zájemci mohli pod jeho odborným dohledem podle předlohy vyřezat, složit a slepit domečky z papíru. Zájem dětí byl veliký a rovněž tak jejich radost z vlastnoručně vyrobených modelů.

Ukázat...


První dvě místa v krajském kole SOČ

Dne 13. 5. 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V kategorii číslo 11 soutěžili naši žáci Antonie Svatošová a Lukáš Táborský s projekty, které řešily smuteční síň
na lesním hřbitově. Tito žáci obsadili první a druhé místo ve jmenovaném pořadí.

Antonie Svatošová postupuje do celostátního kola a Lukáš Táborský
do licitace o postup do celostátního kola SOČ.

Oba žáky chválíme za vzornou reprezentaci školy.

Ukázat...


Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.


Geodeti v Záměli

Dne 30. 4. 2019  žáci 3. ročníku se zaměřením na geodézii zaměřovali objekt barokního roubeného hostince v obci Záměl. Ke své práci používali přístroj 3D DISTO Leica pro přesné a rychlé 3D měření s výstupem do CADu.

Výsledky měřických prací budou sloužit jako podklad pro další rekonstrukci a záchranu této kulturní památky.

Ukázat...


Den Země Na Plachtě

26.4. se konal v lokalitě Na Plachtě Den Země, kterého se zúčastnila třída L1. v doprovodu svého učitele biologie Libora Slaniny. Žáci se seznámili s evropsky významnou unikátní přírodní lokalitou. Odborní pracovníci z oboru botaniky a zoologie jim představili ekologicky odlišné  biotopy s ukázkami zástupců zdejší živé fauny a flóry.

Ukázat...


IV. mistrovství republiky SŠ v požárním sportu

Družstvo dívek z druhého a třetího ročníku ve složení Simona Stránská, Klára Procházková, Aneta Suchánková, Nathaly Sarah Korfeldová, Julie Shejbalová, Michaela Hladíková, Jana Železnovová a Barbora Haňáčková se zúčastnilo středoškolského mistrovství republiky středních škol v požárním sportu, které pořádala ve dnech 25. - 26. 4. SPŠ chemická v Pardubicích.

Po nesmělém začátku v disciplíně 100 m překážek dívky skončily dvanácté. V další disciplíně, kterou byla štafeta 4x 100 m, jejich čas 76 sekund již stačil na devátou příčku. Druhý den následoval útok, královská disciplína požárního sportu. Naše dívky se v konečném hodnocení disciplíny umístily na sedmém místě.

Součet umístění v jednotlivých disciplínách stačil na celkové desáté místo z patnácti kolektivů.

Poděkování za pomoc s přípravou družstva patří profesionálním hasičům z Hradce králové, kteří nám umožnili přístup na tréninkové hřiště v areálu VLA, a královéhradeckým dobrovolným hasičům z Plácek, Březhradu a Třebše za zapůjčení soutěžního materiálu a odbornou radu.

Ukázat...


Školení třídy Z3. v Ostravě

Ve dnech 10. a 11. dubna absolvovali žáci třídy Z3. oboru technická zařízení budov v doprovodu Mgr. Dariny Vrzáňové a Ing. Martina Franka dvoudenní školení zaměřené na předstěnovou techniku, odtokové systémy a spojování materiálů. Vzdělávací akce se uskutečnila ve školicím centru společnosti Viega v Ostravě, vedli ji techničtí poradci firmy pro jednotlivé skupiny produktů. O absolvování školení obdrží žáci firemní certifikát s platností pět let.

 

Ukázat...


Memoriál Miroslava Pekárka v Březhradě

 

Dne 6.4.2019 se školní družstvo dívek zúčastnilo v rámci své přípravy na Mistrovství ČR středních škol v požárním sportu 16. ročníku Memoriálu Miroslava Pekárka v kategorii ženy, který pořadá SDH Březhrad jako vzpomínku na svého člena, který tragicky zemřel při nehodě autobusu na železničním přejezdu v Březhradě.

Ve velké konkurenci dívky ostudu neudělaly a po bojovném výkonu obsadily krásné 6. místo. Poděkování patří i březhradským a pláceckým dobrovolným hasičům za pomoc s přípravou družstva jak po odborné, tak i materiální stránce.

 


Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo 8. 4. 2019 v budově Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Z naší školy se zúčastnili soutěže dva žáci: Antonie Svatošová a Lukáš Táborský, oba ze třídy S3.C, s projekty
na stejné téma: Studie smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové.

Naši žáci se umístili na prvním a druhém místě ve jmenovaném pořadí
a postupují do krajského kola SOČ.

Gratulujeme!

 

Ukázat...


Výtvarná dílna

Žáci čtvrtého ročníku oboru pozemní stavitelství se dne 5. 4. 2019 vypravili v doprovodu Mgr. Barbory Čapkové do Galerie moderního umění v Hradci Králové, aby si v rámci předmětu výtvarná výchova vyzkoušeli grafickou techniku linorytu. Podle své vlastní předlohy si pomocí rydla vytvořili tiskové matrice pro barevné tisky.

Ukázat...


Společný den v Eurovii

Dne 28. 3. navštívili žáci třetího ročníku oboru pozemní stavitelství závod Eurovia, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Nejprve se prostřednictvím videa a krátké přednášky seznámili s působností firmy Eurovia v rámci celé republiky i s její hradeckou pobočkou. Poté vystoupili s prezentací svého osobního příběhu hlavní stavbyvedoucí a výrobní přípravářka. Následovala diskuze, prohlídka laboratoří a areálu mechanizace a dopravy.

Žáci  tak měli příležitost nahlédnout do života firmy zevnitř a prostřednictvím realizovaných projektů i zvenku, seznámit se jednotlivými pozicemi a navštívit specializovaná pracoviště. Cílem setkání bylo  přiblížit žákům život ve stavební firmě, případně je inspirovat při rozhodování o jejich budoucím povolání.

Děkujeme zaměstnancům Eurovie za čas, který při předávání svých zkušeností našim žákům věnovali.

Ukázat...


Pedagogické dny na PF UHK

 

Dne 26. 3. 2019 se žáci třídy L3. zúčastnili v rámci Pedagogických dnů na PF UHK programu zaměřeného na etickou výchovu. Studenti UHK pod vedením dr. Ireny Loudové připravili pro žáky středních škol zajímavé a různorodé aktivity, které přinesly nejen zábavu, ale také poučení. Naši žáci lycea zaměřeného na architekturu si se zájmem také prohlédli architektonické řešení moderní univerzitní budovy a úpravu jejího okolí.

Akce na UHK se opět velmi povedla a žákům se líbila.   


Celostátní soutěž v projektování 2019

 

Ve dnech 20. - 22. 3. 2019 se na SPŠ stavební v Českých Budějovicích konal 18. ročník celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech
'Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce'.

Soutěže se zúčastnilo 25 středních odborných škol z České republiky a 2 školy ze Slovenska.

Soutěž je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol se stavebním zaměřením. Tématem soutěže bylo vypracovat zadané výkresy vícepodlažního rodinného domu v omezeném časovém limitu.

Naši školu reprezentovali vítězové školního kola soutěže – Petr Pojezdala a Štěpán Stehlík, oba ze třídy S4.A, kteří se umístili na 22. a 29. místě z celkového počtu 54 zúčastněných žáků.

 


Krajské finále v halové kopané

Dne 22. 3. 2019 se v Jičíně konalo krajské finále v halové kopané. Našim žákům se nedařilo a skončili na 4. místě.

Naši školu teprezentovali Jakub Novák, František Rejl, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Jan Franc, Matěj Bena, Lukáš Mikunda a Jakub Novák.

 


Okresní finále v kopané

Dne 20. 3. 2019 proběhlo Okresní finále v kopané. Naši žáci postoupili ze skupiny do semifinále, kde zvítězili, ve finále však podlehli družstvu GJKT.

Turnaje se zúčastnili žáci: Tomáš Zaal, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda, Jan Franc, Jan  Hrubý, Lukáš Němec, Martin Plocek,  Zdeněk Kocourek a Filip Zamečník.

 


Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

 

Dne 18. 3. 2019 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Ondřej Kocman ze třídy L3., který mezi devatenácti soutěžícími obsadil krásné páté místo.

Blahopřejeme!

 


Den Pí na FIMu

 

Dne 14. 3. 2019 se vybraní žáci naší školy v doprovodu vyučující Mgr. Dariny Vrzáňové zúčastnili poprvé dne PÍ na FIM Univerzity Hradec Králové. Odpolední program zahájil
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. přednáškou s názvem PÍ (ne)zná hranic. Povídání bylo přiměřené délky a kladné ohlasy žáků získala také struktura celé přednášky, protože 
se naši žáci s teorií posloupností ani limitami vzhledem k svému věku ještě nesetkali a přednášející se snažil danou problematiku přiblížit "populární "formou.

Nejvíc se však žákům líbil workshop nazvaný Měříme kruh s GeoGebrou, protože vhodně nakreslené  obrázky jsou jim daleko bližší než dlouhé zápisy vyjádřené pomocí matematických vzorců.

Zaujalo je rovněž ukončení workshopu, kdy jim Mgr. Jiří Haviger vysvětlil, proč jsou některé výpočty v praxi důležité, a na konkrétním příkladu Hubbleova teleskopu doložil, že mnoho číslic za desetinnou čárkou má svůj velký význam.

 


Druzí v halové kopané

 

Dne 14 .3. 2019 se naší škole konal turnaj v halové kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 škol z okresu. Naše družstvo skončilo na druhém místě.

Turnaje se zúčastnili: Jakub Novák, František Rejl, Filip Zámečník, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda a Matěj Bena. 


Seminář VELUX

Dne 11. 3. 2019 se žáci třidy S 3.B zúčastnili semináře firmy VELUX na téma Základní princip použití střešních oken s ohledem na stavební fyziku. Součástí semináře byla praktická ukázka instalace střešních oken a žáci se také naučili pracovat v programu Daylight Visualizer. Akce proběhla v krásném prostředí nově zrekonstruovaného objektu Huť František v Sázavě.


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz