SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školy
Dron nad školou

Zajímavá prezentace byla zaměřena na využití technologie UAV (Unmanned Aerial Vehicle) neboli dronu v zeměměřictví.

 

 

Školní kolo SOČ

 

Všechny zájemce zveme na veřejnou přehlídku žákovských prací školního kola Středoškolské odborné činnosti, která se bude konat v aule školy ve středu 29. 1. 2019 od 14 hodin.

Ukázat...


Stavařina nuda není v SVKHK

Dne 7. 1. 2020 byla v hradecké Studijní a vědecké knihovně zahájena vernisáží tradiční lednová výstava prací našich studentů s názvem Stavařina nuda není. Výstava letos slaví své 10. výročí a až do konce ledna ji můžete zhlédnout ve druhém patře knihovny.

Ukázat...


Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec Králové

Dne 7. 1. 2020 přijali vybraní žáci 4. ročníku, Antonie Svatošová, Lukáš Táborský a Pavel Zámečník, v doprovodu Ing. Petra Tučka pozvání k účasti na valné hromadě oblasti ČKAIT Hradec Králové, kde dostali příležitost prezentovat své úspěšné práce SOČ. Za úspěch v soutěži a aktivní přístup k práci obdrželi žáci diplom, věcné dárky a finanční odměnu. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Ukázat...


Přednáška firmy HTK a.s. HK

 

Dne 19. 12. 2019 proběhla v aule školy, pro třídy K3. - TZB a Z4. přednáška vedená terchnickým ředitelem Ing. Ondřejem Nekvapilem z firmy HTK a.s. HK, která se zabývá projektováním, dodávkou a montáží vzduchotechnického zařízení pro občanskou i průmyslovou výstavbu,včetně servisu. Přednáška i následná diskuze byla věnována pohledu našeho absolventa z pozice technického ředitele na připravenost našich žáků do praxe.


Exkurze do Prahy

Dne 18. prosince 2019 se vybraní žáci naší školy již tradičně vydali
v doprovodu Mgr. Jany Hofmanové a Mgr. Roberta Šestáka
do předvánoční Prahy. Prohlédli si Werichovu vilu, zhlédli výstavu Czech Press Foto, navštívili pamětihodnosti Starého města a vánoční trhy na Staroměstském náměstí, prošli si Václavské náměstí. Nabitý program zakončilo muzikálové představení Jeptišky v Divadle Na Fidlovačce. 

 


Školní kola jazykových soutěží

 

Jako každoročně proběhla v prosinci školní kola jazykových soutěží. Ve všech kategoriích se zúčastnilo celkem asi sto žáků a všichni prokázali velmi dobré  znalosti a dovednosti. Vítězové Olympiády v českém jazyce a Konverzační soutěže v anglickém jazyce postupují do okresních kol. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Olympiáda v českém jazyce – 1. místo Ondřej Oldřich Jaroměřský  L4., Sára Málková S1.A, 2. místo  Jan Mejstřík L3., Pavel Koryťák L1.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – 1. místo Marek Vačlena L3., 2. místo Martin Hepnar L3., 3. místo Adam Krupka S2.B

Konverzační soutěž v německém jazyce – 1. místo Ondřej Findejs L3.,2. místo  Radek Turek L2., 3. místo Jakub Hůza L2., Filip Kiršbaum L2., Marek Malý L2.

 

 


Okresní přebor škol Hradecka v šachu

 

Dne 10. 12. 2019 se na SPŠ, SOU a SOŠ Hradební v Hradci Králové konal Okresní přebor škol Hradecka v šachu. Prezentovalo se 12 přihlášených družstev ze 7 škol hradeckého regionu. Přebor se hrál systémem každý s každým dvoukolově s časovým tempem 2 x 15 minut na jednu partii plus 5 vteřin
na tah.

Naši školu reprezentoval tým tvořený Tomášem Suchardou (K1.), Vojtěchem Kořínkem (S3.B), Davidem Kočkou (Z2.) a Janem Ulrichem (S1.C), který vybojoval v silné konkurenci krásné 3. místo.

Blahopřejeme!

 


Představení firmy Hochtief CZ

V pátek 6. prosince se v aule naší školy představila společnost HOCHTIEF CZ. Přednášky se zúčastnili žáci 4. ročníku,
pro které zástupce firmy Ing. Petr Kubát připravil zajímavou prezentaci jak o úspěšných a ne zcela běžných realizacích firmy, tak
o možnostech budoucího pracovního uplatnění. 

Ukázat...


Přednáška firmy REHAU

Dne 5. 12. 2019 proběhla v aule školy přednáška firmy REHAU na téma "Sálavé otopné systémy". Přednášky se zúčasnili žáci třídy Z4., pro něž měl zástupce firmy Ing. Pilát připravenu poutavou prezentaci. Žáky zaujala především realizace projektů a příklady dokončených akcí.

 


Exkurze do Vídně

Ve dnech 22. - 24. 11. 2019 se uskutečnila každoroční exkurze zaměřená na moderní architekturu Rakouska, především jeho hlavního města.

V průběhu prvního dne si 41 žáků naší školy v doprovodu Ing. arch. Antonína Kusteina a Ing. Petra Tučka prohlédlo architektonicky zajímavé budovy centra a historické části Vídně, poté měli všichni možnost užít si předvánoční atmosféru na jednom
z nejznámějších vídeňských vánočních trhů před radnicí.

Následující den proběhla prohlídka Modré laguny, kde je zrealizováno 100 rodinných domů, které je možno navštívit a obdržet katalogy firem, jež tyto objekty realizují, což poskytlo žákům podklady pro jejich projekty v následujících ročnících. 

Poslední den exkurze proběhla prohlídka univerzitního kampusu. Na zpáteční cestě žáci navštívili výstavu „Zlato Aztéků“ na brněnském výstavišti.

 

Ukázat...


Exkurze do společnosti ATREA

 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 navštívila třída Z4. s Ing. Martinem Piechaczkem areál firmy ATREA v Jablonci nad Nisou. Žáci 4. ročníku oboru Technická zařízení budov si prohlédli výrobu vzduchotechnických jednotek pro větrání, teplovzdušné vytápění a klimatizaci. Součástí prohlídky byla také ukázka návrhu zařízení.

Odpoledne se žáci seznámili s unikátním projektem hromadné výstavby pasivních rodinných domů Koberovy, které jsou postaveny vysoce úsporně z hlediska spotřeby energií, při zajištění příjemného prostředí z hlediska tepla, dostatečného množství čerstvého vzduchu se správnou vlhkostí. K tomu slouží klimatizační jednotky se zpětným využitím tepla.

Žáci kromě nových poznatků získali také pracovní nabídky, a to jak na projekci zařízení, tak i na pozice technických pracovníků do provozu. Odborníků oboru Technická zařízení budov je stále nedostatek a naši absolventi jsou vysoce žádaní na trhu práce.


KB-BLOK

Dne 15. 11. 2019 se konala v aule naší školy přednáška o stavebním systému KB-BLOK. Zástupkyně KB-BLOKU Ing. Bláhová seznámila přítomné žáky S3.B a S4.C s výrobním program této firmy.

Po přednášce proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „Navrhni dům z KB-BLOKU“ z loňského školního roku.

V kategorii II (4. ročník – bytový dům, objekt občanské vybavenosti) zastupoval naši školu Michal Adamovský. Kategorii vyhrál ziskem 177/190 bodů.

Gratulujeme!

 

Ukázat...


S2.B v Kutné Hoře

Dne 13. 11. 2019 se třída S2.B s Ing. arch. Janem Kašpárkem vydala na exkurzi do Kutné Hory. Během prohlídky historického centra se žáci zastavili v Chrámu sv. Barbory, dále navštívili přilehlou Kapli Božího těla a rovněž si prohlédli originální prvky katedrály zvenčí. Poté se přemístili do zrekonstruované Jezuitské koleje, kde v současné době sídlí Galerie Středočeského kraje. Zde zhlédli stálou expozici na téma Stavy mysli za obrazem. Zároveň při prohlídce věnovali pozornost architektonickým detailům rekonstrukce. Zbytek času strávili tvůrčím způsobem ve Vizuální herně, protože počasí nedovolilo prohlédnout si další krásy tohoto historického města. 

Ukázat...


Pracujeme s ArchiCadem 2019

 

Dne 4. 11. 2019 proběhlo v budově Magistrátu města Hradec Králové vyhodnocení dalšího ročníku soutěže Pracujeme s ArchiCadem. Vyhlášení se zúčastnil primátor města prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., vedoucí oddělení architektury a regulace odboru hlavního architekta Ing. arch. Michaela Matoušková, vyučující odborných předmětů Ing. arch. Antonín Kustein a ředitel SPŠ stavební Hradec Králové Mgr. Jiří Bureš.

1. místo obsadil Pavel Zámečník ze třídy L4., o 2. místo se podělili Antonie Svatošová a Petr Janda
 ze třídy S4.C.

Ceny úspěšným žákům věnoval Magistrát města Hradec Králové.


Logická olympiáda

 

Ve dnech 15. 10. až 21 .10. 2019 se konalo školní kolo logické olympiády, soutěže organizované Mensou České republiky. Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol. 

Do krajského kola za Královéhradecký kraj v kategorii středních škol postupuje 60 soutěžících, mezi nimiž je
i žákyně naší školy Petra Sedláčková ze třídy L1.

Gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v krajském kole!

 


Exkurze do Náchoda

Ve středu 23. 10. 2019 se žáci S2.C vydali v doprovodu pana učitele Martina Menšíka na exkurzi do Náchoda. Čekala je procházka historickým centrem města po stopách architektonických i literárních památek a míst, která ovlivnila dějiny tohoto kraje, ale i celé České republiky. Navštívili také zdejší renesanční zámek a v budově bývalé jízdárny, která je dnes sídlem Galerie výtvarného umění, absolvovali vzdělávací program a komentovanou prohlídku k I. Retrospektivní výstavě ruského malířství XVIII. – XX. století.

Akce přispěla k rozšíření obzorů v mnoha oblastech i k prohloubení a praktickému aplikování učiva, které si žáci osvojují ve školních lavicích.

Ukázat...


Designblok 2019 Praha

V pondělí 21. 10. 2019 se třídy L2. a S3.B vypravily do Prahy na Designblok, největší veletrh designu v naší republice. Žáci měli v rámci předmětů průmyslové výtvarnictví a architektura za úkol seznámit se s nejnovějšími trendy navrhování výrobků a studovat zajímavé způsoby prezentace těchto výrobků. Plnili i další úkoly ve skupinách. Doprovázela je Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Jan Kašpárek.  

Akce měla jako vždy u žáků příznivý ohlas.

Ukázat...


Energetická olympiáda

Dne 18. 10. 2019 se na naší škole konal druhý ročník Energetické olympiády, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Úkolem bylo vyhledat potřebné informace, umět je použít, zpracovat zadání a správně prezentovat výsledky. Z naší školy se olympiády zúčastnilo celkem 6 týmů. Nejlépe si vedl tým ve složení Přemysl Šíma (L3.) a Jan Mejstřík (L3.), který získal 18 bodů z 26 a celkově se tak umístil na 187. místě. Na postup do finále to bohužel nestačilo, ale i tak je to skvělý výsledek.

Všem zúčastněným týmům gratulujeme!

 

Ukázat...


Přírodovědný klokan 2019

Dne 16. 10. 2019 se na naší škole uskutečnio školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Akce se zúčastnilo celkem 58 žáků ze tříd L1. a L2. Řešit se mělo celkem 24 úloh z matematiky, fyziky, biologie a chemie s maximálním počtem 120 bodů. První místa obsadili tito žáci:

1. Lukáš Sazima (L2.) - 91 bod

2. Jakub Kodýtek (L1.) - 89 bodů

3. Radek Turek (L2.) - 87 bodů

Výhercům blahopřejeme!

Za hodnotitele Karel Prokeš


Geodeti na přehradě

V úterý 15. 10. 2019 se žáci tříd S4.A a K3. pod vedením Ing. Lenky Myslivcové seznámili s významnými vodními díly, které spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší vodní nádrž Pardubického kraje v Seči a prohlédli si její hlavní hráz. Na přehradě Pařížov, která je významnou technickou památkou, se žáci zúčastnili měření deformací geodetickými metodami.

Ukázat...


Šachový turnaj

V úterý 8. 10. 2019 proběhl na naší škole šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 14 studentů. Všichni šachisté absolvovali 5 kol po 20 minutách. Pokud se nepodařilo některému účastníkovi zvítězit v uvedeném časovém limitu, o vítězi rozhodl trenér a člen výkonného výboru Šachového klubu ORTEX Hradec Králové Ing. Jiří Bielavský, který každou šachovou partii náležitě okomentoval. Vítězi byli nakonec všichni zúčastnění studenti, protože překonali svoji pohodlnost a strach z případného neúspěchu.

Trojlístek nejlepších šachistů: 1. místo Tomáš Sucharda (K1), 2. místo Vojtěch Kořínek (S3.B) a 3. místo Tomáš Stárek (S2.C).

Všem oceněným gratulujeme!

 

Ukázat...


S3.A v Kutné Hoře

Dne 7. 10. 2019 se žáci třídy S3.A vypravili v doprovodu Ing. Lenky Myslivcové a Ing. Jiřiho Baudyše na architektonickou prohlídku Kutné Hory, významné městské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Exkurze byla uspořádána za účelem prohloubení znalostí z oblasti achitektury a stavebnictví. Žáci si prohlédli katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci včetně podkroví, dále navštívili sedleckou kostnici a chrám sv. Barbory. Poté absolvovali procházku městem, během které viděli komplex budov bývalé Jezuitské koleje a další památky. O zajímavý odborný výklad se po celou dobu exkurze postarala místní průvodkyně.

Ukázat...


Středoškolské sportovní hry

Dne 3. 10. se naši žáci zúčastnili středoškolských her v Novém Bydžově, kde získali prvenství ve florbalu a ve futsalovém turnaji skončili na třetím místě. 

Tým florbalistů tvořili: Ondřej Erbs, Jakub Novák, David Rosůlek, Jan Bednář, Vojtěch Kořínek,  Jiří Kulička, Radim Kunart, Vojtěch Babovák, Tomáš Hejčl, Ondřej Koleník, Martin Novák, Martin Svoboda, Pavel  Macháček a Tomáš Bárta.

Ve futsalu školu reprezentovali: Filip Kiršbaum, David Jurčenko, Lukáš Kruml, Jakub Konečný, David Pospíšil, František Rejl, Jakub Novák, Jan Franc, Lukáš Němec  a Lukáš Chaloupka.

Ukázat...


Edison na naší škole

Ve dnech 23. 9. – 27. 9. 2019 na naší škole proběhl projekt EDISON ve spolupráci s organizací AIESEC . V rámci tohoto projektu školu navštívilo šest zahraničních studentů z šesti různých zemí - Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánska, Turecka a Černé Hory, kteří prostřednictvím připravených prezentací seznámili naše žáky se svými zeměmi, jejich zvyky a tradicemi, kulturou, sportem, společenskou situací, zeměpisem, bydlením a rovněž  se stavebnictvím a architekturou.

 

Ukázat...


Přednáška firmy Kastt

Dne 17. 9. 2019 proběhla v aule školy přednáška spolupracující firmy Kastt HK pro žáky třídy Z2. a K1. oboru TZB.

Přednášku vedl Ing. Martin Postupa, absolvent naší školy v tomto oboru. Seznámil žáky s historií firmy a její současnou hlavní náplní, kterou je výroba rotačních výměníků pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.

 

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz