Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

Soutěž o nejlepší projekt

Roušky povinné i v průběhu výuky

Na základě nového mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví od pátku 18. září 2020 platí povinnost nosit roušky ve VŠECH prostorech školy, tedy i v průběhu výuky.

Studentům doporučujeme s sebou do školy nosit alespoň dvě roušky. 

Druháci v Jičíně

Dne 24. 9. se žáci druhého ročníku vypravili s Ing. Petrem Tučkem do Jičína, kde právě probíhá oprava střešního pláště kostela sv. Ignáce. Žáci měli možnost sledovat montáž krokví pomocí jeřábu. V interiéru se dozvěděli více o historii, architektuře a vybavení kostela. Následoval výklad v prostoru krovu objektu s ukázkou vázaného krovu se šikmými stojkami. Po prohlídce zvonové stolice ve věži kostela navštívili žáci Kapli Andělů strážců v Podhradí.

Tato akce se uskutečnila s podporou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

S3.B na exkurzi

Dne 21. 9. se žáci třídy S3.B vydali pod vedením Ing. Petra Tučka na exkurzi podpořenou Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Prvním cílem byla stavba dřevěné rozhledny. Po krátkém výkladu s ukázkami různým typů dokumentace studenti pokračovali do Neratova, kde byl na podzim loňského roku na středním toku Divoké Orlice znovuotevřen most. I zde byl studentům přednesen stručný výklad s praktickou ukázkou kloubových podpor příhradového nosníku mostovky na obou březích. Posledním bodem programu byla prohlídka místního kostela Nanebevzetí Panny Marie s teoretickým výkladem k opravám realizovaným v letech 2018. 

Letní škola BIM

Tři žáci z S4.A se zúčastnili Letní školy BIM modelování v Žatci. Smyslem této akce bylo vymodelovat Žatecký pivovar ve 3D. Nejprve byly představeny zásady modelování metodou BIM, poté byli naši žáci seznámeni s nejmodernějšími nástroji na zaměřování objektů. Po instruktáži zaměřili objekt pivovaru s označením 12, který dnes slouží jako sklad. Díky využití vyspělé techniky zaměření pomocí mračna bodů žáci nepotřebovali metr ani dálkoměr. Během modelování byli k dispozici zkušení lektoři. Výsledkem práce našeho týmu byl 3D model zadané budovy. 

2. ročník STUDOKO

Centrum podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vyhlašuje 2. ročník video soutěže STUDOKO.

Přihlásit se je možné do 30. října 2020.

Hlavní výhrou je poukázka v hodnotě 15 000 Kč.

Podmínky soutěže najdete na http://www.impulshk.cz/videosoutez

 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

Celostátní kolo SOČ

V celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 2020, které se uskutečnilo v červnu, obsadila Vendula Bartáková ze třídy S3. A třetí místo s architektonickou studií Zástavba proluky v Hradci Králové- Polyfunkční bytový dům. Letošní soutěže probíhaly vzdálenou formou.

Gratulujeme!