Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Logická olympiáda

Online prezentace naší školy

Namísto tradičních výstav středních škol a zaměstnavatelů letos pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Online prezentace, které proběhnou na: www.facebook.com/komorakhk.

Uchazeči o studium na naší škole mohou 7. 12. 2020 navštívit prezentaci naší školy a partnerské firmy EUROVIA CS, a.s.

Dne 8. 12. 2020 od 16:00 do 16:30 bude probíhat videochat s vedením školy.

Těšíme se na vás!

Informace pro uchazeče o studium na naší škole

21. listopadu se tradiční den otevřených dveří u příležitosti Dne architektury vzhledem k současnému nouzovému stavu konat NEBUDE. Věříme, že budeme moci uskutečnit další plánovaný den otevřených dveří 15. 12.

Budeme se také účastnit burz škol on-line.

Přijímací zkoušky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám stále plánujeme uskutečnit od 2. poloviny ledna 2021. Předpokládáme, že se budou konat v podobném duchu jako v minulém školním roce (bližší informace najdete v záložce Uchazeči, dále Přijímací zkoušky nanečisto a Přípravný kurz k přijímacím zkouškám).

Obě aktivity proběhnou v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.  

Své dotazy k přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám a přípravným kurzům směřujte na zástupce ředitele školy Ing. Martina Piechaczka (pi@spsstavhk.cz), případně na ředitele školy Mgr. Jiřího Bureše (bs@spsstavhk.cz).

Burza škol on-line

Zajímá tě stavebnictví a architektura? Chceš se o škole a studiu u nás dozvědět více? Chceš se nás tváří v tvář na něco zeptat? Zúčastni se burzy škol on-line (burzaskol.online). Další možnost bude 7. prosince, kdy se zúčastníme burzy škol Trutnovska.

   

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

L4. v Josefově

V pátek 2. 10. 2020 zavítala třída L4. do pevnosti Josefov. Exkurze, podpořená Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, doplnila právě probírané téma Klasicismus. Třídu doprovázeli Ing. arch. Taťána Kusteinová a Mgr. Jiří Bureš. Žáci měli možnost si prohlédnout bastion č. X s přilehlým muzeem pevnosti a vyslechnout odborný výklad průvodce, dále i bastion č. I, včetně podzemních chodeb minérů. Po prohlídce pevnosti, která  se uskutečnila v den 240. výročí jejího založení, následovala návštěva Městského muzea v Josefově.