Cookies management by TermsFeed Generator

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přihlášování do kurzu bylo spuštěno v pondělí 21. 11. 2022.

Bližší informace najdete v záložce Uchazeči, dále Přijímací zkoušky nanečisto a Přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

ERASMUS+ v Norsku

V letošním školním roce naše škola realizuje ve spolupráci s firmou Metrostav Norge AS projekt zaměřený na projektování, vizualizování a animování staveb v evropském standardu.

Bližší informace o projektu a podmínkách účasti naleznete po rozkliknutí zprávy.

Návštěva z ČVUT

7. listopadu nás navštívili zástupci Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT, kteří žáky  TZB seznámili s možnostmi dalšího studia a perspektivami oboru.  
Druhá část přednášky byla věnována představení unikátního a velmi zajímavého projektu SAWER, oceněného na výstavě EXPO v Dubaji, který se zabývá získáváním vody ze vzduchu v pouštních oblastech. 

Dny otevřených dveří

Máte zájem o naši školu? Přijďte se k nám podívat. Naše dveře budou pro vás otevřené v sobotu 26. 11. 2022 od 8:30 do 12:00, v úterý 13. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 a ve čtvrtek 12. 1. 2023 rovněž od 14:00 do 17:00.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Krajské kolo logické olympiády

Dne 4. 11. 2022 se uskutečnilo krajské kolo logické olympiády, kterého se zúčastnilo 54 žáků z různých škol. Naši školu reprezentovali Adam Friedreich ze třídy L1., který obsadil 8. místo, a Matěj Stejskal z L2., který obsadil 24. místo.

Vítězům blahopřejeme!

Elkaři v Pardubicích

Žáci tříd L2. a L3. se 3. listopadu téměř po půl roce opět vypravili do Pardubic, aby se podívali, jak pokročila rekonstrukce komplexu Automatických mlýnů, v jehož areálu vzniká nová Galerie města PardubicCentrální polytechnické dílny. Tentokrát měli příležitost vidět stavbu, realizovanou firmami Metrostav a Chládek a Tintěra, před dokončením.

Děkujeme Ing. Jiřímu Riegrovi za zprostředkování exkurze!

Šachový turnaj 2022

V úterý 25. října proběhl na naší škole tradiční podzimní šachový turnaj. Všichni šachisté absolvovali 6 kol po 15 minutách. Pokud se nepodařilo některému účastníkovi zvítězit v uvedeném časovém limitu, o vítězi rozhodli trenéři místního šachového klubu Ing. Jiří Bielavský a Tomáš Sucharda (student naší školy a vynikající šachista), kteří každou šachovou partii náležitě okomentovali. Vítězi byli nakonec všichni zúčastnění studenti, protože překonali svoji pohodlnost a strach z případného neúspěchu.

Trojlístek nejlepších šachistů: 1. místo Richard Vokolek (S2.A), 2. místo Matěj Chlíbek (K2) a 3. místo Jakub Landa (L2).

Všem oceněným gratulujeme!

Mezinárodní futsalový turnaj

20. října se naše futsalové družstvo zúčastnilo mezinárodního turnaje, pořádaného SOŠ a SOU Vocelova. Ani letos nenašli naši žáci mezi zúčastněnými školami konkurenci a vybojovali nejen pohár za první místo ale rovněž ocenění pro nejlepšího střelce i nejlepšího brankáře. Tým naší partnerské školy se vrátil do Polska s diplomem a pohárem za třetí místo.

Oběma týmům blahopřejeme!

Návštěva z Wroclawi

Téměř po roce k nám 19. října dorazila skupina 10 žáků a 3 učitelů z partnerského lycea ve Wroclawi, hlavního historického města Dolního Slezska. Letos jsme jim ukázali Hradec z Bílé věže i památky starého města pod ní. Navečer se prošli centrem a prohlédli si architekturu pěší zóny a Masarykova náměstí.

Elko v Drážďanech

13. října se žáci tříd L2. a L3. vypravili do Drážďan, aby si zde prohlédli nejvýznamější stavby nově zrekonstruované historické části města, například barokní kostel Nejsvětější trojice nebo Novou synygogu. Nejprve se však zastavili na interaktivní výstavě Notre-Dame de Paris, kde se pomocí interaktivního tabletového průvodce HistoPad, virtuální reality, 3D rekonstrukcí a 360° pohledů seznámili s 850letou historií budovy. Poté se vydali na komentovanou prohlídku do Glaserne Manufaktur, moderní budovy od architekta Guntera Henna, kde Volkswagen od roku 2017 vyrábí a vystavuje elektrickou verzi Golfu.

Čtvrťáci v Pardubicích

13. 10. 2022 navštívili žáci tříd S4.A, S4.B a S4.C Výukové  a výzkumné centrum v dopravě, které je nedílnou součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zde se zúčastnili technického semináře zaměřeného na použití georadaru  a GPR skenerů ve stavitelství. Dále navštívili Dynamický zkušební stav, což je víceúčelová laboratoř pro vykonávání různých druhů mechanických zkoušek. Součástí exkurze byla také prohlídka laboratoří pro zkoušení betonu, měření geometrie kolejí a diagnostiky pozemních komunikací.

Děkujeme Ing. Lence Myslivcové za zorganizování zajímavé výstavy.

Přírodovědný klokan

12. října 2022 se konalo školní kolo soutěže, kterého se letos zúčastnilo 56 žáků ze tříd L1. a L2. Na prvním místě se ziskem 94 body ze 120 možných se umístil Adam Friedreich  ze třídy L1. Druhé a třetí místo obsadili Vojtěch Tefr s 84 body a Vojtěch Matějka, který získal 64 bodů, oba ze třídy L2.

Vítězům blahopřejeme! 

Chytrá stavba STRABAG

Žáci S4.A, S4.C a K4.S se 11. 10. zúčastnili exkurze "Chytrá stavba STRABAG". Pro žáky byl připraven program o BIM projektování, strojním navádění pro pozemní stavby, leteckém snímkování. Dále si mohli virtuálně prohlédnout, jak bude vypadat hotová stavba. V praktické části pak nejvíce zaujal robotický pes a mohli též sledovat postup výstavby v jednotlivých etapách.

Designblok

5. 10. vyrazili žáci třídy L2. již tradičně do Prahy na Designblok, jednu z největších výstav designu zaměřující se jak na zajeté značky, tak na drobné mladé firmy a designéry. Letos byly hlavní výstavy umístěny do dvou krásných budov. Nejprve žáci navštívili areál bývalého novorománského kláštera Gabriel Loci a poté zamířili do budovy Uměleckoprůmyslového muzea, kde si krom Designbloku mohli prohlédnout i stálou expozici. Bonusem byla prohlídka 3D tištěného objektu, kde si mohli žáci promluvit s technikem firmy ICE.

Akce měla jako vždy u žáků příznivý ohlas. 

Seminář o dřevostavbách

Skupina šesti žáků naší školy se dne 5. 10. účastnila odborného semináře Skutečné dřevostavby z CLT. Školu zastupovali žáci z kurzu dřevostaveb probíhajícího na naší škole. Žáci se společně s Ing. Václavem Břeněm dozvěděli nové informace o materiálu CLT, což je křížem lepené dřevo. Zároveň získali nové poznatky o problematice spojování, ošetřování, povrchových úpravách a také o akustice. 

Tomáš Koblížek z S4.C a Lukáš Krbec z S3.C prezentovali svoje zkušenosti, které nabrali při stavbě útulny, jež se nyní nachází na dvoře školy.

Více info o tomto projektu na https://prismaspsstavhk.wixsite.com/prisma

Filmový a čtenářský klub

První říjnovou středu ve 14:00 opět zahajuje svoji činnost Filmový a čtenářský klub. Jeho obsahem je i v tomto školním roce nejen zhlédnutí filmového představení, ale také práce s literárními texty a pracovními listy. Zúčastnění žáci se seznámí s významnými díly české a zahraniční literatury, zejména 20. století.

Adaptační kurz prvních ročníků

Ve třetím zářijovém týdnu budovali žáci 1. ročníku v rekreačním areálu na Pecce přátelské vztahy, pozitivní třídní klima i dobré vztahy s učiteli prostřednictvím společných aktivit.

Letem světem Švýcarskem

Díky projektu zaměřenému na jazykové a technické vzdělávání MUP 2021 dostali žáci třídy L4. příležitost poznat mnohá zajímavá místa Švýcarska. V průběhu 4 čtyř dnů viděli například architekturu Bernu, navštívili proslulou čokoládovnu Cailer,  hrad a sýrárnu v Gruyéres, strávili pár hodin ve světě vědy Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN, prohlédli si Ženevu a její památky, Olympijské muzeum v Lausanne a další pamětihodnosti. 

Za přípravu a organizaci náročné exkurze děkujeme Mgr. Ireně Kapustové Ph.D. a Iwi Hagenau, M.A.

Mezi mosty opět první

I letos se naši žáci zúčastnili raftového závodu středních škol Mezi mosty. Přestože počasí příliš nepřálo, našemu týmu se podařilo v konkurenci 12 škol získat první místo.

Blahopřejeme k úspěchu!

Soutěž o logo ODM 2023

Eliška Chare ze třídy L3. získala 3. místo v soutěži o logo Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023.

Blahopřejeme!

 

Třeťáci v Opočně

Na začátku školního roku vzala naše partnerská firma Eurovia žáky 3. ročníku oborů S a L do terénu a ukázala jim probíhající výstavbu obchvatu Opočna. Stavba je zajímavá řešením nestabilního podloží při ztížených geologických poměrech a výstavbou mostu založeného na pilotových základech, prováděného technologií dodatečně předpjatého betonu.

Eurovii patří za odbornou exkurzi náš dík!

Informační schůzka s rodiči žáků 1.ročníku 2022/23

Dne 23. června 2022 od 15:30 se uskuteční informační schůzka s rodiči (zákonnými zástupci) budoucích žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023. Seznamy žáků tříd 1. ročníků najdete v příloze.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.