Z2. v České Třebové

 

 

Úřední hodiny o prázdninách

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN: PONDĚLÍ A STŘEDA 8:30 - 13:00

Eurovia ve škole

V závěru školního roku navštívila školu naše partnerská firma Eurovia s přednáškou o  výstavbě dálnice D35. Zúčastnění žáci druhého ročníku se tak dozvěděli mnoho zajímavostí o probíhajících stavebních pracích a odměnili zástupce firmy potleskem.

I my děkujeme za výborně připravenou přednášku!

Třeťáci na stadionu

Těsně před závěrem školního roku se naši žáci opět vypravili na Malšovický stadion podívat se na probíhající rekonstrukci. Tentokrát to byli třeťáci oboru S, kterým firma STRABAG a. s. ukázala stavařinu v praxi. Žáci byli provedeni stavbou, kde viděli například betonáž výtahové šachty, bednění sloupů, vázání výztuže pro tribuny i opravu lízátek. Následně si prohlédli projektovou dokumentaci a byly zodpovězeny jejich dotazy.

Zaměstnancům STRABAGu děkujeme!

 

Přednáška pro 'Zetko'

Jako každoročně na konci školního roku navštívil třídy Z2. a K3. Ing. Jan Eisner z firmy Buderus – tepelná technika, aby seznámil žáky s historií firmy a představil její výrobní program. Dále se věnoval zejména novinkám v oblasti kondenzační techniky, tj. kotlům nástěnným i stacionárním. Zmínil i solární techniku a její využití v oblasti úspor energie.

Děkujeme za zajímavou přednášku!

Informační schůzka s rodiči žáků 1.ročníku 2022/23

Dne 23. června 2022 od 15:30 se uskuteční informační schůzka s rodiči (zákonnými zástupci) budoucích žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023. Seznamy žáků tříd 1. ročníků najdete v příloze.

King of Daylight

10. 6. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola 18. ročníku soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních King of Daylight, kterou  pořádá společnost VELUX Česká republika. V kategorii Freestyle získal ocenění Ondřej Satori ze třídy L3.

Blahopřejeme!

 

Realizace dřevostavby na dvoře školy

Od listopadu minulého roku probíhá na naší škole kurz dřevostaveb.

Zúčastnění žáci se nejprve seznamovali s vlastnostmi dřeva a jeho použitím ve stavbách. Poté vymysleli a navrhli drobnou stavbu ve tvaru včelí plástve. Nyní probíhá na dvoře školy realizace stavby, která bude posléze sloužit jako nouzové přístřeší v přírodě.

8. 6. stavěli žáci hrubou konstrukci. Montáž dřevěných masivních CLT panelů probíhala pod vedením profesionálů z firem A2TIMBER a CLT Czechia. Další stavební práce budou probíhat během června, případně v září.

L1. v Živé knihovně

8. 6. proběhla výuka anglického jazyka ve třídě L1. netradičním a pro žáky přitažlivým způsobem. Jejich učitel angličtiny Mgr. Martin Menšík pro ně uspořádal v zeleni Šimkových sadů Živou knihovnu. Pozval několik zahraničních stážistů a studentů Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří do našeho města přicestovali z Etiopie, Krymu nebo Malajsie. V návaznosti na workshop Cizinci mezi námi se tak žáci tváří v tvář setkali s lidmi, kteří čelí předsudkům a stereotypům místních obyvatel a sami si budují představu o tom, jací jsme my a naše země. Vzájemné multikulturní obohacení jistě přispělo rozšíření obzorů oběma stranám.

Cizinci mezi námi

Žáci tříd L1. a L2. se zúčastnili wokshopu zaměřeného na migraci, předsudky, kritické myšlení a toleranci. Fomou interaktivní hry zjišťovali, jaká je vůbec v České republice situace s cizinci, co jsou sterotypy a jak jim předcházet.

Za architekturou do Prahy

Žáci třídy L3. navštívili Prahu, aby se seznámili se stěžejními architektonickými památkami. V rámci přípravy na maturitní práci důkladně prochodili centrum metropole na trase dlouhé 13 km z Hlavního nádraží přes Václavské náměstí a Národní třídu, Malou Stranu, Hradčany, Staroměstské náměstí zpět na Hlavní nádraží. Žáci si vyfotografovali přes 70 různých památek. Prahou je doprovázela Ing. arch. Taťána Kusteinová, které patří dík za perfektně zorganizovanou exkurzi.

StreTech 2022

ČVUT v Praze uspořádalo po tříleté odmlce konferenci a prezentaci zajímavých prací žáků středních škol Středoškolská technika 2022 – StreTech, které se zúčastnily žákovské týmy. Naši školu letos reprezentovali Sára Málková ze třídy K3., Tomáš Koblížek ze třídy S3.C a Pavel Koryťák ze třídy L3. Své práce předvedli formou plakátu, 3D modelu i v elektronické prezentaci. V průběhu dopoledního workshopu se návštěvníkům několikrát představili, přiblížili jim svůj exponát a odpovídali na otázky. Po konferenci měli žáci možnost prohlédnout si práce v ateliéru na fakultě architektury a výstavu obrazů.

 

K1. v expozici Vodovodov

Žáci třídy K1. oboru TZB navštívili s Ing. Martinem Pospíšilem vodárenskou expozici VODOVODOV, kterou ve svém sídle vybudovala Královehradecká provozní a. s. Žáci se seznámili s historií vodárenství v Hradci Králové a okolí, zajímavostmi o vodě, strukturou a provozem východočeské vodárenské soustavy a problematikou čištění odpadních vod. Na závěr absolvovali vůbec první virtuální prohlídku čistírny odpadních vod v Hradci Králové v 3D brýlích. 

Za prohlídku děkujeme paní Zoubkové a panu Vaňkovi z Královehradecké provozní a. s.

 

K1. v Častolovicích

K1. – TZBIng. Ivou Fabiánovou navštívili moderní výrobní závod Isover v Častolovicích, který vyvíjí, vyrábí a prodává izolační materiály z čedičové vlny. Tyto materiály významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov.

Žáci se zúčastnili prezentace výrobků a byli seznámeni s jejich technickými vlastnostmi včetně použití. Po prezentaci následovala prohlídka celého výrobního procesu od pece až po kompletaci hotových výrobků.

Děkujeme vedení firmy za umožnění exkurze.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Úspěch v krajském kole SOČ

10. 5. 2022 proběhlo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo Středoškolské odborné činnosti . Naši školu reprezentovala Sára Málková s architektonickou studií mateřské školy v Kuklenách, s níž obsadila první místo v kategorii Stavebnictví, architektura, design interiérů.

K úspěchu gratulujeme!

Na exkurzi v Pardubicích

Žáci tříd L1. a L2. se vypravili s Ing. Arch. Kusteinovou a Ing. Jiřím Riegrem do Pardubic, kde v současné době probíhá rekonstrukce komplexu Automatických mlýnů, v jehož areálu vzniká nová Galerie města Pardubic a Centrální polytechnické dílny. Po zhlédnutí prezentace tohoto velkolepého projektu, dostali žáci příležitost vidět na vlastní oči rekonstrukci starého a výstavbu nového objektu, realizovanou firmami Metrostav a Chládek a Tintěra.

Děkujeme Ing. Milanu Voráčkovi a Ing. Jiřímu Korábečnému, shodou okolností našim bývalým studentům, za zajímavý výklad a ochotu, se kterou naše žáky stavbou provedli.

K3. v Ostravě

Ve dnech 2. - 3. 5. 2022 absolvovali žáci třídy K3. oboru vzdělání TZB spolu s Ing. Martinem Frankem školení v seminárním středisku společnosti Viega CZ v Ostravě. V rámci odborné části si doplnili znalosti o používaných trubních materiálech a možnostech jejich kombinace a seznámili se s problematikou ochrany pitné vody před bakteriemi kmene Legionella. V rámci doplňkového programu navštívili  expozice báňského záchranářsví a dolu v hornickém muzeu v Landeku. Druhý den proběhla prohlídka areálu vysokých pecí v Dolních Vítkovicích a expozic Velkého světa techniky s řadou zajímavých interaktivních exponátů. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Druhý v okresním kole

V okresním kole soutěže Matematický klokan se v kategorii Junior umístil na 2. místě Matěj Stejskal ze třídy L1.

Blahopřejeme k úspěchu!

Geodézie v praxi

Žáci třídy S3.B se seznámili s jednotlivými etapami a geodetickými činnostmi v rámci navrhování komplexních pozemkových úprav.

Za odborný výklad děkujeme společnosti HORAGEO s.r.o.

 

Pomůcky pro ukrajinské školáky

26. 4. 2022 se žáci i zaměstnanci naší školy zapojili do sbírky na pomoc dětem, které  se svými rodiči přicházejí z Ukrajiny do České republiky a postupně se začleňují do běžného života. Mimo jiné tak potřebují sešity, pastelky a další pomůcky do výuky v českých školách. Akci uspořádali studenti oboru Transkulturní komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

Všem, kteří sbírku podpořili, moc děkujeme!

Z4. v KASTTu

Třída Z4. navštívila výrobní prostory hradecké společnosti KASTT, spol. s.r.o., která patří mezi největší evropské výrobce rotačních výměníků. V rámci prohlídky se žáci seznámili s postupem výroby těchto zařízení i s problematikou jejich návrhu a použití ve vzduchotechnických zařízeních i vlastní konstrukce.

Novinky v laboratořích TZB

Vybavení laboratoří TZB se průběžně modernizuje, vylepšení se tak dočkala i parní otopná soustava. Po nedávné výměně hořáku na parním kotli přišel na řadu starý plovákový odvaděč kondenzátu. Nový termický odvaděč zároveň soustavu odvzdušní a tím výrazně zlepší její funkci.

Děkujeme výrobci, firmě KOMO mark s. r. o. z Ostravy, za vstřícné jednání!

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Co se skrývá za barvou?

To měli možnost zjistit žáci čtvrtého ročníku, kteří se 31. 3. 2022 vydali s Mgr. Barborou Čapkovou v rámci předmětu výtvarná výchova do Galerie moderního umění. Zde se zúčastnili zajímavého i zábavného vzdělávacího programu Barva a co se za ní skrývá. Dozvěděli se, jak barva vzniká, které barvy na obrazech nikdy nechybí a jak s nimi malíři zacházejí. Vyzkoušeli si prakticky, jak se v barvách odráží nálada umělce.

Olympiáda v českém jazyce

Naše žákyně Michaela Přikrylová ze třídy L1. se zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce a obsadila 6. místo.

Blahopřejeme k úspěchu!

Školní kolo SOČ

Ve středu 2. 2. 2022 proběhla na naší škole přehlídka žákovských projektů v rámci školního kola Středoškolské odborné činnosti. Soutěžili žáci třetích ročníků s architektonickými studiemi mateřské školy v Kuklenách.

Odborná porota tentokrát vybírala ze šesti soutěžních projektů. 
V soutěži zvítězila Sára Málková ze třídy K3., druhé místo obsadil Pavel Koryťák z L3. a třetí místo získal Václav Sovák rovněž ze třídy L3. 

První dva ocenění postupují do okresního kola SOČ. Gratulujeme!

Firma Rehau u nás

Jako každoročně těsně před vánočními prázdninami navštívil třídu Z4. Ing. Luděk Pilát z firmy Rehau. Žáky seznámil s výrobním programem firmy, který se týká všech systémů z oboru TZB. Svou přednášku věnoval kompletnímu systémovému řešení pro stěny, podlahy a stropy určené pro vytápění a chlazení. V závěru seznámil žáky s rozvíjejícím se trendem temperování a chlazení betonového jádra BKT, které bylo použito jako jedno z prvních také při výstavbě vědecké knihovny v Hradci Králové.

Z4. děkuje za skvělou přednášku!

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.