SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Přijímací řízení 2019 – zveřejnění výsledků

 

Výsledky přijímacího řízení 1. kola do 1. ročníku školního roku 2019/2020 všech oborů vzdělání budou zveřejněny elektronicky na těchto stránkách školy nejpozději 30. dubna 2019 v 16.00 hod.

Před tímto zveřejněním podle správního řádu se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků (případně zletilí žáci) vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí, a to 30. května 2019 od 11.30 do 12.30.

V Hradci Králové dne 24. dubna 2019

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy


Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.


TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ

 

Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků bude probíhat v termínu od  20. 5. 2019  do  31. 5. 2019.

Praxe v délce 10 pracovních dnů je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP.

Škola  žákům odbornou praxi zajišťuje nebo jim umožňuje domluvit si praxi samostatně, pak  ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají žáci možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxe odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je seznámení žáků s pracovním prostředím, ověření jejich znalostí a dovedností získaných ve škole a ověření jejich pracovních předpokladů pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí nejpozději  22. 3. 2019 třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 4. 3. 2019 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 17. 4. 2019. 

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo 8. 4. 2019 v budově Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Z naší školy se zúčastnili soutěže dva žáci: Antonie Svatošová a Lukáš Táborský, oba ze třídy S3.C, s projekty
na stejné téma: Studie smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové.

Naši žáci se umístili na prvním a druhém místě ve jmenovaném pořadí
a postupují do krajského kola SOČ.

Gratulujeme!

 

Ukázat...


Výtvarná dílna

Žáci čtvrtého ročníku oboru pozemní stavitelství se dne 5. 4. 2019 vypravili v doprovodu Mgr. Barbory Čapkové do Galerie moderního umění v Hradci Králové, aby si v rámci předmětu výtvarná výchova vyzkoušeli grafickou techniku linorytu. Podle své vlastní předlohy si pomocí rydla vytvořili tiskové matrice pro barevné tisky.

Ukázat...


Společný den v Eurovii

Dne 28. 3. navštívili žáci třetího ročníku oboru pozemní stavitelství závod Eurovia, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Nejprve se prostřednictvím videa a krátké přednášky seznámili s působností firmy Eurovia v rámci celé republiky i s její hradeckou pobočkou. Poté vystoupili s prezentací svého osobního příběhu hlavní stavbyvedoucí a výrobní přípravářka. Následovala diskuze, prohlídka laboratoří a areálu mechanizace a dopravy.

Žáci  tak měli příležitost nahlédnout do života firmy zevnitř a prostřednictvím realizovaných projektů i zvenku, seznámit se jednotlivými pozicemi a navštívit specializovaná pracoviště. Cílem setkání bylo  přiblížit žákům život ve stavební firmě, případně je inspirovat při rozhodování o jejich budoucím povolání.

Děkujeme zaměstnancům Eurovie za čas, který při předávání svých zkušeností našim žákům věnovali.

Ukázat...


Pedagogické dny na PF UHK

 

Dne 26. 3. 2019 se žáci třídy L3. zúčastnili v rámci Pedagogických dnů na PF UHK programu zaměřeného na etickou výchovu. Studenti UHK pod vedením dr. Ireny Loudové připravili pro žáky středních škol zajímavé a různorodé aktivity, které přinesly nejen zábavu, ale také poučení. Naši žáci lycea zaměřeného na architekturu si se zájmem také prohlédli architektonické řešení moderní univerzitní budovy a úpravu jejího okolí.

Akce na UHK se opět velmi povedla a žákům se líbila.   


Celostátní soutěž v projektování 2019

 

Ve dnech 20. - 22. 3. 2019 se na SPŠ stavební v Českých Budějovicích konal 18. ročník celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní stavby v grafických programech
'Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce'.

Soutěže se zúčastnilo 25 středních odborných škol z České republiky a 2 školy ze Slovenska.

Soutěž je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol se stavebním zaměřením. Tématem soutěže bylo vypracovat zadané výkresy vícepodlažního rodinného domu v omezeném časovém limitu.

Naši školu reprezentovali vítězové školního kola soutěže – Petr Pojezdala a Štěpán Stehlík, oba ze třídy S4.A, kteří se umístili na 22. a 29. místě z celkového počtu 54 zúčastněných žáků.

 


Krajské finále v halové kopané

Dne 22. 3. 2019 se v Jičíně konalo krajské finále v halové kopané. Našim žákům se nedařilo a skončili na 4. místě.

Naši školu teprezentovali Jakub Novák, František Rejl, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Jan Franc, Matěj Bena, Lukáš Mikunda a Jakub Novák.

 


Okresní finále v kopané

Dne 20. 3. 2019 proběhlo Okresní finále v kopané. Naši žáci postoupili ze skupiny do semifinále, kde zvítězili, ve finále však podlehli družstvu GJKT.

Turnaje se zúčastnili žáci: Tomáš Zaal, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda, Jan Franc, Jan  Hrubý, Lukáš Němec, Martin Plocek,  Zdeněk Kocourek a Filip Zamečník.

 


Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

 

Dne 18. 3. 2019 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Ondřej Kocman ze třídy L3., který mezi devatenácti soutěžícími obsadil krásné páté místo.

Blahopřejeme!

 


Den Pí na FIMu

 

Dne 14. 3. 2019 se vybraní žáci naší školy v doprovodu vyučující Mgr. Dariny Vrzáňové zúčastnili poprvé dne PÍ na FIM Univerzity Hradec Králové. Odpolední program zahájil
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. přednáškou s názvem PÍ (ne)zná hranic. Povídání bylo přiměřené délky a kladné ohlasy žáků získala také struktura celé přednášky, protože 
se naši žáci s teorií posloupností ani limitami vzhledem k svému věku ještě nesetkali a přednášející se snažil danou problematiku přiblížit "populární "formou.

Nejvíc se však žákům líbil workshop nazvaný Měříme kruh s GeoGebrou, protože vhodně nakreslené  obrázky jsou jim daleko bližší než dlouhé zápisy vyjádřené pomocí matematických vzorců.

Zaujalo je rovněž ukončení workshopu, kdy jim Mgr. Jiří Haviger vysvětlil, proč jsou některé výpočty v praxi důležité, a na konkrétním příkladu Hubbleova teleskopu doložil, že mnoho číslic za desetinnou čárkou má svůj velký význam.

 


Druzí v halové kopané

 

Dne 14 .3. 2019 se naší škole konal turnaj v halové kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 škol z okresu. Naše družstvo skončilo na druhém místě.

Turnaje se zúčastnili: Jakub Novák, František Rejl, Filip Zámečník, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda a Matěj Bena. 


Seminář VELUX

Dne 11. 3. 2019 se žáci třidy S 3.B zúčastnili semináře firmy VELUX na téma Základní princip použití střešních oken s ohledem na stavební fyziku. Součástí semináře byla praktická ukázka instalace střešních oken a žáci se také naučili pracovat v programu Daylight Visualizer. Akce proběhla v krásném prostředí nově zrekonstruovaného objektu Huť František v Sázavě.


Krajské finále ve florbalu dívek

Dne 13. 2. 2019 proběhlo krajské finále ve florbalu dívek. Naše družstvo i tentokrát zabodovalo a umístilo na třetím místě.

Turnaje se zúčastnily tyto žákyně:
Eliška Grulichová, Klára Kosinová, Natálie Radová,  Aneta Vágenknechtová, Michaela Hladíková, Alena Černá, Renáta Hanušová a Lucie Dianová, Simona Stránská, Kateřina Štouračová a Karolína Tomášková.

 

Ukázat...


Používáme ArchiCAD k projektování

Dne 7. 2. se uskutečnilo školní kolo soutěže Používáme ArchiCAD
k projektování. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků 4. ročníku ze tříd S4.A, S4.B a 2 žáci 3. ročníku ze třídy S3.C.

Žáci zpracovávali část zjednodušené dokumentace rodinného domu podle zadané studie.

První tři místa obsadili žáci třídy S4.A

  1. STEHLÍK ŠTĚPÁN                                                
  2. POJEZDALA PETR                                               
  3. MALÝ KAMIL                                                       

První dva se zúčastní celostátního kola soutěže, které se bude konat 21. 3. 2019 v Českých Budějovicích. Přejeme hodně štěstí!

Ukázat...


Úspěch v okresním kole Olympiády

 

Dne 29.1.2019 se na Gymnáziu J .K. Tyla v Hradci Králové konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.

Zúčastnilo se 30 soutěžících ze středních škol okresu Hradec Králové.

SPŠ stavební Hradec Králové  reprezentovali Michael Pilát z L4. a Ondřej Oldřich Jaroměřský z L3.

Ve velmi silné konkurenci obsadil Ondra Jaroměřský 4. místo a Michael Pilát byl na 8. místě. Tento výsledek je velkým úspěchem našich žáků a zároveň reprezentací školy.

 


2. místo v KB Florbal Challenge 2018

Ve středu dne 30. 1. 2019 se naše závodnice zúčastnily krajského finále florbalového turnaje, které se konalo v Předměřicích. Letos dívky vybojovaly druhé místo.

Naši školu reprezentovaly:
Eliška Grulichová, Klára Kosinová, Natálie Radová,  Aneta Vágenknechtová, Michaela Hladíková, Alena Černá, Renáta Hanušová a Lucie Dianová. 

 Míša Hladíková byla opět vybrána do all-star teamu jako nejlepší obránkyně.

 

 

Ukázat...


Výsledky školního kola SOČ 2019

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2019 – ŠKOLNÍ KOLO 

30. 1. 2019, 14.00 - aula SPŠ stavební Hradec Králové

Kategorie 11. Stavebnictví, architektura, design interiérů

 

1. Antonie Svatošová, S3.C
Smuteční síň na lesním hřbitově v Hradci Králové
2. Lukáš Táborský, S3.C
Smuteční síň města Hradec Králové na lesním hřbitově
3. Petr Janda, S3.C
Studie smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové

Odborná porota:
Ing. arch. Michaela Matoušová – oddělení územního plánování Magistrátu města HK
Akad. arch. Karel Rulík – ateliér A91 v Hradci Králové
Ing. arch. Taťána Kusteinová – SPŠ stavební Hradec Králové
Ing. arch. Antonín Kustein – SPŠ stavební Hradec Králové
Ing. arch. Jan Kašpárek – SPŠ stavební Hradec Králové
Mgr. Jiří Bureš – ředitel SPŠ stavební Hradec Králové

 

 

Ukázat...


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz