Obecné informace | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Obecné informace

Tradice

Dějiny Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové sahají do 70. let 19. století. Škola byla založena roku 1874 v nedalekých Třebechovicích pod Orebem jako Odborná škola pro kreslení a modelování, roku 1880 byla přestěhována do Hradce Králové a zreorganizována na Odbornou školu pro umělecké zámečnictví. Škola vzkvétala až do 1. světové války, kdy se jeden rok vůbec neučilo a v dalších letech často měnila působiště. Po válce nesla název Státní odborná škola pro umělecko-průmyslové zpracování kovů a její význam stále rostl. Roku 1926 byla vlivem rozvíjejícího se stavitelství ve městě zřízena vyšší stavitelská škola, a to teprve třetí v republice. Od roku 1927 nesla název Státní průmyslová škola v Hradci Králové a bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy na Pospíšilově třídě od architekta Jana Rejchla. I během nacistické okupace si škola udržela své postavení, ačkoli měla být zrušena. V 50. letech vznikly nové studijní obory, škola dosáhla celostátního významu a byla přejmenována na Střední průmyslovou školu Antonína Zápotockého.

Do dnešních dnů vzrůstá kvalita a technické vybavení školy. Její studenti využívají odborné učebny, učebny výpočetní techniky, laboratoře, aulu a dvě tělocvičny, zapojují se do středoškolské odborné činnosti, jsou velmi úspěšní v odborných i sportovních soutěžích.

V posledních letech se vytvořila stabilní skladba čtyřletých maturitních studijních oborů, nově přibyl navazující dvouletý obor. Všechny obory navzájem korespondují, čímž se podařilo pokrýt celou šíři potřeb v odvětví stavebnictví.

budova školy r. 1930 budova školy r. 2013dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz