Školní rok 2019/2020 – 4leté studium | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Přijímací řízení - Školní rok 2019/2020 – 4leté studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – školní rok 2019/2020


3. kolo přijímacího řízení 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje dne 20.5.2019  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov.

Přihlášky můžete podávat do 27.5.2019. Přijímací zkoušky se uskuteční 3.6.2019. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Formulář přihlášky – Technická zařízení budov

Vzorový test 3.kola přijímacího řízení.2. kolo přijímacího řízení 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení (PDF)

Ředitel školy vyhlašuje dne 2.5.2019 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 9.5.2019. Přijímací zkoušky se uskuteční 16.5.2019. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Formulář přihlášky – Stavebnictví

Formulář přihlášky – Technická zařízení budov

Vzorový test 2.kola přijímacího řízení.Výsledky 1. kola přijímacího řízení 30.4.2019

Uchazeči přijati na odvolání (autoremedura) (PDF)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (PDF)


1. Informace pro přijaté uchazeče (DOC)

Přijatí byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Stavebnictví 90, Technické lyceum 30, Technická zařízení budova 30.

2. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů (DOC)

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání proti nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů (DOC)


3. Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (DOC)

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4. Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku, kterou předají přímo na Domově mládeže, Hradec Králové . Podrobnější informace na www.dmhk.cz.

 


4leté denní studium

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají od 1. února do 1. března 2019.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných  
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
kritéria pro příjetí
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
kritéria pro příjetí
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30
kritéria pro příjetí

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou písemných testů jednotné zkoušky zadávaných a hodnocených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz