Přijímací řízení | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – školní rok 2017/2018

7. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 5.9.2017 7. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum.

Přihlášky můžete podávat do 12.9.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 19.9.2017. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 7. kola přijímacího řízení.6. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 9.6.2017 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oboru vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov.

Přihlášky můžete podávat do 1.9.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 8.9.2017. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 6. kola přijímacího řízení.5. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 9.6.2017 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 16.6.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 23.6.2017. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 5. kola přijímacího řízení.Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2. 6. 2017

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.Výsledky 3. kola přijímacího řízení 26. 5. 2017

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.4. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 19.5.2017 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 26.5.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 2.6.2017. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 4. kola přijímacího řízení.Výsledky 2. kola přijímacího řízení 18.5.2017

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.Přijetí na odvolání (autoremedura)

1. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhověla uchazečům, kteří v 1. kole splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, protože došlo k uvolnění míst po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek.

Celkový přehled uchazečů přijatých na odvolání (autoremedura) naleznete ZDE.3. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 12.5.2017 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 19.5.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 26.5.2017. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 3. kola přijímacího řízení.2. kolo přijímacího řízení 2017/2018

Ředitelka školy vyhlašuje dne 4.5.2017 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do oboru vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov.

Přihlášky můžete podávat do 11.5.2017. Přijímací zkoušky se uskuteční 18.5.2017.
Podrobná kritéria pro přijetí naleznete ZDE.

Vzorový test 2. kola přijímacího řízení.Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

1.   Informace pro přijaté uchazeče

2.   Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání proti nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů

3.   Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4.   Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování  v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku do 31.5.2017. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.

5.   Testová zadání uchazečů4leté denní studium

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2017/2018 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2017

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných  
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
kritéria pro příjetí
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
kritéria pro příjetí
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30
kritéria pro příjetí

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2017.

2leté zkrácené denní studium

2leté zkrácené studium se pro školní rok 2017/2018 NEOTVÍRÁ.

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním maturitní zkouškou. 

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2017/2018 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2017

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných  
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - zkrácené studium
30
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ -- zkrácené studium
30

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z pěti oblasti vzdělávání. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2017.


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz