Cookies management by TermsFeed Generator

STAVEBNICTVÍ

Zaměření: volba zaměření od 3. ročníku
   BIM projektování
   Stavby a konstrukce
   Geodézie
Učební plán: 36-47-M/01 Stavebnictví
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

1. a 2. ročník

Během prvních dvou let je kladen důraz na to, aby si žák zvolna, ale důkladně osvojil základní praktické dovednosti – více času je věnováno pozemnímu stavitelství (4 hodiny týdně), odbornému kreslení (3 hodiny týdně) a deskriptivní geometrii (2 hodiny týdně).

Ukázky prací

3. a 4. ročník

Od 3. ročníku si žáci volí zaměření oboru.

  BIM projektování

  Stavby a konstrukce

  Geodézie