Cookies management by TermsFeed Generator

Maturity 2024

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2024 – JARNÍ TERMÍN

Časový rozpis ústních maturit - Z4.

Časový rozpis ústních maturit - L4.

Časový rozpis ústních maturit - S4.A.

Časový rozpis ústních maturit - S4.B.

Časový rozpis ústních maturit - S4.C.


Termíny maturitních zkoušek 2024 - jaro

Písemná část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura     16. 4. 2024, 13:00

Anglický jazyk     17. 4. 2024, 13:00

Podrobné rozpisy budou vyvěšeny před učebnami a na tabuli v přízemí v den zkoušky.

Praktické maturitní zkoušky

Z4.     9. 5. 2024,  7:20 sraz před kmenovými učebnami

S4.A     13. 5. 2024,  7:20 sraz před kmenovými učebnami

S4.B     14. 5. 2024,  7:20 sraz před kmenovými učebnami

S4.C     15. 5. 2024,  7:20 sraz před kmenovými učebnami

Od 7:30 proběhne v učebnách losování. Poté bude proveden přesun do učeben VT a začne vlastní praktická maturitní zkouška. Délka trvání praktické MZ je 360 minut.

Obhajoby maturitních prací

L4.     9. 5. 2024, místnost AULA, příprava v učebně S2.B

Podrobný rozpis bude vyvěšen nejpozději 7 dní před zkouškou na webu a v budově školy

Didaktické testy

Matematika     2. 5. 2024, 8:00

Anglický jazyk     2. 5. 2024, 13:30

Český jazyk a literatura     3. 5. 2024, 8:00

Matematika rozšiřující     6. 5. 2024, 8:00          

Podrobné rozpisy budou vyvěšeny před učebnami a na tabuli v přízemí v den zkoušky.

Ústní maturitní zkoušky

L4. a Z4.     20. 5. - 24. 5. 2024

S4.A, S4.B, S4.C     27. 5. - 31. 5. 2024

Podrobné rozpisy budou zveřejněny na webu a v budově školy nejpozději 5 dnů před zahájením ústních maturitních zkoušek jednotlivých tříd.


Zásady hodnocení maturitních zkoušek 2024

Zásady hodnocení MZ 2024 - Z4. - praktická

Zásady hodnocení MZ 2024 - Z4. - ústní TEP, ZDT

Zásady hodnocení MZ 2024 - L4. - ústní ARS

Zásady hodnocení MZ 2024 - L4. - ústní MAT, FYZ

Zásady hodnocení MZ 2024 - L4.- maturitní práce

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.A - praktická

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.A - ústní

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.B - praktická

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.B - ústní

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.C - praktická

Zásady hodnocení MZ 2024 - S4.C - ústní

 

Zásady hodnocení MZ 2024 - ANJ celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2024 - ANJ písemná část

Zásady hodnocení MZ 2024 - ANJ ústní

Zásady hodnoceni MZ 2024 - CJL celkové hodnocení

Zásady hodnocení MZ 2024 - CJL písemná část

Zásady hodnoceni MZ 2022 - CJL ústní


INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Organizace a struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 bude dle schválené legislativy
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společná část – připravuje CERMAT,
 • profilová část – připravuje škola.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty včech oborů vzdělání se skládá z:

 • povinného didaktického testu z českého jazyka a literatury - časová dotace 85 minut,
 • povinného didaktického testu z cizího jazyka - časová dotace 110 minut (z toho 40 min poslechová část testu a 70 min část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) nebo matematiky – časová dotace 135 minut,
 • nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (stejné časové dotace).

Didaktické testy společné části se uskuteční 2. až 7. 5. 2024.

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze "uspěl/neuspěl". Na vysvědčení o maturitní zkoušce je uvedeno: uspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.  

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty všech oborů vzdělání se skládá z:

 • písemné práce z českého jazyka a literatury, kdy si maturant si zvolí ze čtyř témat, časová dotace je 120 minut, rozsah min. 250 slov (tzn nejmenší možný počet slov, při kterém lze práci hodnotit, je 250),
 • 2 písemných prací z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant pro každou z nich zvolí ze dvou témat, časová dotace je 80 minut, rozsah min. 200 slov pro obě práce dohromady (tzn nejmenší možný počet slov, při kterém lze práci hodnotit, je 200),
 • ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 literárních děl dle odevzdaného seznamu vybraných ze školního seznamu literárních děl; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • profilovou zkoušku z cizího jazyka (písemnou a ústní část) lze nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky na jazykové úrovni B2 a vyšší (seznam zkoušek zde: https://www.msmt.cz/file/59689/).

Žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 Školní seznam literárních děl českého jazyka a literatury - MZ 2024

 Témata ústní části z anglického jazyka - MZ 2024


Ostatní maturitní předměty profilové části vykoná maturant dle oboru vzdělání

Obor vzdělání Technická zařízení budov 36-45-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z tepelné techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška ze zdravotní techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno z 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z tepelné techniky - MZ 2024

 Témata ústní zkoušky ze zdravotní techniky - MZ 2024

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů TZB - MZ 2024

 Témata ústní MZ 2024 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2024 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Obor vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku ze tří povinných maturitních předmětů, kdy dva maturitní předměty jsou společné a jeden předmět je dán odborným zaměřením:
Všichni maturanti oboru vykonají maturitní zkoušku z maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z pozemního stavitelství, kdy si vylosuje jedno z 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut.
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy vypracuje jedno určené téma; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření Stavby a konstrukce:

 1. ústní zkouška ze staveb a konstrukcí, kdy si vylosuje jedno z 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,

Odborné zaměření Geodézie:

 1. ústní zkouška z geodézie, kdy si vylosuje jedno z 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,

Odborné zaměření BIM projektování:

 1. ústní zkouška z BIM projektování, kdy si vylosuje jedno z 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

Témata ústní zkoušky z pozemního stavitelství - MZ 2024

 Témata ústní zkoušky ze staveb a konstrukcí - MZ 2024

 Témata ústní zkoušky z geodézie - MZ 2024

Témata ústní zkoušky z BIM projektování - MZ 2024

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů STA - MZ 2024

 Témata ústní MZ 2024 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2024 - Anglický jazyk nepovinný

 

Obor vzdělání Technické lyceum 78-42-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z architektury a stavitelství, kdy si vylosuje jedno z 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška z matematiky nebo fyziky, kdy si vylosuje jedno z 20 témat (matematika) resp. 25 témat (fyzika); příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. obhajoba maturitní práce, kdy maturant obhajuje již odevzdanou práci; příprava trvá 5 minut, vlastní obhajoba 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika nebo fyzika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z architektury a stavitelství - MZ 2024

 Témata ústní zkoušky z matematiky - MZ 2024

 Témata ústní zkoušky z fyziky - MZ 2024

 Témata ústní MZ 2024 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Přihlašování k maturitní zkoušce MZ 2024 jaro proběhne do 24. 11. 2023. Přihlašovací formuláře žáci odevzdají třídnímu učiteli.

Harmonogram profilových maturitních zkoušek (upřesnění bude později)

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ

Matematika rozšiřující je nepovinná maturitní zkouška společné části maturitní zkoušky – časová dotace 150 minut. Žáci si tuto zkoušku mohou zvolit na přihlášce k maturitní zkoušce MZ 2024 jaro.


V Hradci Králové, 20. září 2023


Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy