SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ

 

Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků bude probíhat v termínu od  20. 5. 2019  do  31. 5. 2019.

Praxe v délce 10 pracovních dnů je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP.

Škola  žákům odbornou praxi zajišťuje nebo jim umožňuje domluvit si praxi samostatně, pak  ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají žáci možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxe odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je seznámení žáků s pracovním prostředím, ověření jejich znalostí a dovedností získaných ve škole a ověření jejich pracovních předpokladů pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí nejpozději  22. 3. 2019 třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 4. 3. 2019 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 17. 4. 2019. 

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


Den Pí na FIMu

 

Dne 14. 3. 2019 se vybraní žáci naší školy v doprovodu vyučující Mgr. Dariny Vrzáňové zúčastnili poprvé dne PÍ na FIM Univerzity Hradec Králové. Odpolední program zahájil
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. přednáškou s názvem PÍ (ne)zná hranic. Povídání bylo přiměřené délky a kladné ohlasy žáků získala také struktura celé přednášky, protože 
se naši žáci s teorií posloupností ani limitami vzhledem k svému věku ještě nesetkali a přednášející se snažil danou problematiku přiblížit "populární "formou.

Nejvíc se však žákům líbil workshop nazvaný Měříme kruh s GeoGebrou, protože vhodně nakreslené  obrázky jsou jim daleko bližší než dlouhé zápisy vyjádřené pomocí matematických vzorců.

Zaujalo je rovněž ukončení workshopu, kdy jim Mgr. Jiří Haviger vysvětlil, proč jsou některé výpočty v praxi důležité, a na konkrétním příkladu Hubbleova teleskopu doložil, že mnoho číslic za desetinnou čárkou má svůj velký význam.

 


Druzí v halové kopané

 

Dne 14 .3. 2019 se naší škole konal turnaj v halové kopané. Turnaje se zúčastnilo 12 škol z okresu. Naše družstvo skončilo na druhém místě.

Turnaje se zúčastnili: Jakub Novák, František Rejl, Filip Zámečník, David Diblík, Tomáš Svoboda, Marek Vítek, Jakub Bajer, Aleš Pohořálek, Lukáš Mikunda a Matěj Bena. 


Seminář VELUX

Dne 11. 3. 2019 se žáci třidy S 3.B zúčastnili semináře firmy VELUX na téma Základní princip použití střešních oken s ohledem na stavební fyziku. Součástí semináře byla praktická ukázka instalace střešních oken a žáci se také naučili pracovat v programu Daylight Visualizer. Akce proběhla v krásném prostředí nově zrekonstruovaného objektu Huť František v Sázavě.


Krajské finále ve florbalu dívek

Dne 13. 2. 2019 proběhlo krajské finále ve florbalu dívek. Naše družstvo i tentokrát zabodovalo a umístilo na třetím místě.

Turnaje se zúčastnily tyto žákyně:
Eliška Grulichová, Klára Kosinová, Natálie Radová,  Aneta Vágenknechtová, Michaela Hladíková, Alena Černá, Renáta Hanušová a Lucie Dianová, Simona Stránská, Kateřina Štouračová a Karolína Tomášková.

 

Ukázat...


Používáme ArchiCAD k projektování

Dne 7. 2. se uskutečnilo školní kolo soutěže Používáme ArchiCAD
k projektování. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků 4. ročníku ze tříd S4.A, S4.B a 2 žáci 3. ročníku ze třídy S3.C.

Žáci zpracovávali část zjednodušené dokumentace rodinného domu podle zadané studie.

První tři místa obsadili žáci třídy S4.A

  1. STEHLÍK ŠTĚPÁN                                                
  2. POJEZDALA PETR                                               
  3. MALÝ KAMIL                                                       

První dva se zúčastní celostátního kola soutěže, které se bude konat 21. 3. 2019 v Českých Budějovicích. Přejeme hodně štěstí!

Ukázat...


Úspěch v okresním kole Olympiády

 

Dne 29.1.2019 se na Gymnáziu J .K. Tyla v Hradci Králové konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.

Zúčastnilo se 30 soutěžících ze středních škol okresu Hradec Králové.

SPŠ stavební Hradec Králové  reprezentovali Michael Pilát z L4. a Ondřej Oldřich Jaroměřský z L3.

Ve velmi silné konkurenci obsadil Ondra Jaroměřský 4. místo a Michael Pilát byl na 8. místě. Tento výsledek je velkým úspěchem našich žáků a zároveň reprezentací školy.

 


Druzí v okresním finále

Dne 6. února se v Třebši konalo okresní finále florbalového turnaje chlapců. Naši hráči skončili opět druzí, což už se stalo téměř tradicí.

Turnaje se zúčastnili tito žáci: Lukáš ČubírkaTomáš HejčlMarek SoučekJakub NovákDaniel HládekOndřej ErbsJan Bednář, Jiří Kulička, Vladimír Mičian, Ondřej Koleník, Vojtěch Babovák, Radim Kunart.

  

Ukázat...


2. místo v KB Florbal Challenge 2018

Ve středu dne 30. 1. 2019 se naše závodnice zúčastnily krajského finále florbalového turnaje, které se konalo v Předměřicích. Letos dívky vybojovaly druhé místo.

Naši školu reprezentovaly:
Eliška Grulichová, Klára Kosinová, Natálie Radová,  Aneta Vágenknechtová, Michaela Hladíková, Alena Černá, Renáta Hanušová a Lucie Dianová. 

 Míša Hladíková byla opět vybrána do all-star teamu jako nejlepší obránkyně.

 

 

Ukázat...


Výsledky školního kola SOČ 2019

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2019 – ŠKOLNÍ KOLO 

30. 1. 2019, 14.00 - aula SPŠ stavební Hradec Králové

Kategorie 11. Stavebnictví, architektura, design interiérů

 

1. Antonie Svatošová, S3.C
Smuteční síň na lesním hřbitově v Hradci Králové
2. Lukáš Táborský, S3.C
Smuteční síň města Hradec Králové na lesním hřbitově
3. Petr Janda, S3.C
Studie smuteční síně na lesním hřbitově v Hradci Králové

Odborná porota:
Ing. arch. Michaela Matoušová – oddělení územního plánování Magistrátu města HK
Akad. arch. Karel Rulík – ateliér A91 v Hradci Králové
Ing. arch. Taťána Kusteinová – SPŠ stavební Hradec Králové
Ing. arch. Antonín Kustein – SPŠ stavební Hradec Králové
Ing. arch. Jan Kašpárek – SPŠ stavební Hradec Králové
Mgr. Jiří Bureš – ředitel SPŠ stavební Hradec Králové

 

 

Ukázat...


Hala roku JUNIOR

Dne 26. 1. 2019 se konala v budově Fakulty stavební ČVUT soutěž Hala roku JUNIOR 2019, které se jako každý rok zúčastnili i žáci naší školy. Letos školu reprezentovala čtyři družstva.

V kategorii B jsme s modely vyrobenými v průběhu soutěže získali 1., 6. a 8. místo ze 32 soutěžících družstev středních škol z celé republiky.

Na prvním místě  se umístilo družstvo ze třídy L3. ve složení Alžběta Rejlová, Lukáš Tichý a Vít Veselý.

 

Ukázat...


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz