SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Informace žákům 1. ročníku 2018/19

 

Před nástupem do 1. ročníku je nutné předložit poslední výroční vysvědčení v kanceláři školy v termínu 28. – 31. srpna 2018, eventuelně zaslat poštou ověřenou kopii posledního výročního vysvědčení na adresu školy do 31. srpna 2018.

Ukázat...


Nabídka zaměstnání

 

Hledáme na plný úvazek učitele/učitelku odborných předmětů pro obory vzdělání Technická zařízení budov a Stavebnictví.

Nabízíme příjemné a podnětné pracovní prostředí. Vhodné i pro absolventy VŠ.

Nástup od 27. 8. 2018.


Mléko do škol

V tomto školním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu MLÉKO DO ŠKOL. Od listopadu 2017 byl téměř každý týden, s výjimkou prázdnin, zapojeným žákům dodán jeden mléčný výrobek, nejčastěji neochucené mléko. Cílem projektu je podpora zdravé výživy, rozšíření povědomí o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků a o zásadách správné výživy, a v důsledku i zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 

V pondělí 25. června u nás proběhla akce Ochutnávkový koš, které se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníků. V jejím rámci byly vedle mléka představeny další mléčné produkty, jako např. bílý jogurt, plátkové sýry, ochucené či zakysané mléko, zakysaná smetana nebo ochucené sýry.

Ukázat...


Třída Z2. v elektrárně v Opatovicích

Den před koncem školního roku byli žáci třídy Z2. (druhý ročník oboru Technická zařízení budov) na odborné exkurzi v elektrárně Opatovice nad Labem. Zde se seznámili se společností EOP, problematikou výroby elektrické a tepelné energie a hlavně měli možnost komentované prohlídky provozních prostor elektrárny. Poděkování patří panu Novotnému, který vedl výklad a následnou prohlídku. Dostat se do elektrárenského "velína" se nepodaří každý den.

Ukázat...


Workshop na pardubické univerzitě

I v posledním týdnu školního roku jsme se těšili, že poznáme něco nového a že se něco nového naučíme. Dostali jsme nabídku od katedry polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice, abychom se seznámili s prací a výzkumnými úkoly této katedry a prakticky si v rámci workshopu vyzkoušeli různé techniky a aplikace navazující na celoroční naši práci v předmětu průmyslové výtvarnictví.

Seznámili jsme se prakticky s technikou sítotisku a potiskli jsme si trička, vyzkoušeli jsme si přípravu na výrobu etiket, vyrobili jsme si samolepky s vlastním logem, naučili jsme se metodu prořezávání kartonu pomocí počítačových aplikací. V rámci 3D tisku jsme si vytiskli vlastní přívěšek na klíče. Svázali jsme si vlastní knížku, jejíž obálku jsme potiskli vlastnoručně vyrobeným linorytem.

Ukázat...


Architekti a jejich vize

V pátek 15. 6. se žáci školy spolu s odbornou i laickou veřejností sešli v královéhradeckém Adalbertinu, aby si poslechli přednášky významných českých architektů, kteří prezentovali své pojetí architektury, své vize a představy a jejich proměny.

V úvodu Ing. Oldřich Vlasák stručně nastínil historický vývoj, současný stav i možný budoucní rozvoj Hradce Králové. 

Poté vystoupil kunsthistorik Ing. arch. Zdeněk Lukeš, který představil významného architerkta Huberta Gessnera, jenž Hradec Králové obohatil o jednu z jeho prvních secesních staveb vůbec - budovu děkanátu Pedagogické fakulty UHK.

V další části Ing. arch. Josef Pleskot promluvil o budově ústředí ČSOB v Praze - Radlicích, kterou se svým ateliérem navrhoval. Ve své prezentaci zdůraznil architektonické využití rostlin a zeleně nebo okrajových a stavebně znehodnocených pozemků.   

Poté Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná shrnula své celoživotní působení, zásady své architektonické tvorby a principy, o které by se architektura měla opírat a z kterých by měla vycházet. Ze svých četných projektů představila interiéry londýnských a newyorských módních obchodů, přístav v Brightonu či oranžerii Pražského hradu. 

Nakonec Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran z pražské ČVUT nastínil své projekty zabývající se architekturou, designem a územním plánováním velkých územních celků, ve kterých klade důraz jak na ekologicky udržitelnou, tak ekonomickou výstavbu.

Ukázat...


Hradecká stavebka 1968 + 50

Ve čtvrtek 14. června odpoledne se v zaplněné aule školy setkali její bývalí žáci a pedagogové, kteří si připomněli události z roku 1968 i z let následujících. Zavzpomínali na své spolužáky i učitele, na dobu, kdy ne všem bylo umožněno na škole působit, na to, jak je události pražského jara a normalizace poznamenali, a co jim doba dala a vzala.

Odpoledne zahájila přednáška absolventa naší školy Ing. arch. Jana Falty na téma "Bratři Rejchlové a projekt školy", která připomněla osudy této významné rodiny architektů a její přínos k architektuře "Salonu republiky".

Poté následovala prohlídka školy, její sborovny, knihovny a ředitelny, stále z části vybavených původním, již historickým nábytkem. Součástí prohlídky byla i výstava věnovaná událostem uplynulých 50 let v republice i ve škole. 

Dalším bodem programu bylo slavnostní odhalení plastiky autora Luďka Vašiny, která si na své vystavení musela počkat celých 50 let od svého vzniku v roce 1968.

Nakonec, již v komornějším prostředí, se bývalí studenti a učitelé věnovali společným vzpomínkám na své mládí na škole.   

Celou akci pořádal ve spolupráci s naší školou spolek PRO GOČÁR pod vedením Ing. Jiřího Stránského

Ukázat...


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...


4. kolo přijímacího řízení 2018/2019

 

Ředitelka školy dne 5.6.2018 vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat nejpozději do 14.6.2018. Přijímací zkoušky se uskuteční 21.6.2018

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Vzorový test 4.kola přijímacího řízení.


Projektový den

V pondělí 4. června ráno se studenti školy nesešli ve svých učebnách jako obvykle. Tentokrát je čekal projektový den. Napříč všemi třídami a ročníky se žáci mohli zúčastnit netradičních aktivit, například měření CO a CO2 a jejich působení na člověka, historicko-architektonické procházky Hradcem Králové v angličtině, kresby v plenéru, práce se dřevem či termokamerou, hry s aerodynamikou jinak než s učebnicí, hry s ArchiCADem, a nebo si mohli vytvořit abstraktní malbu technikou "mramorování pěnou na holení".    

Ukázat...


Hradecká stavebka 1968 + 50

Hradecká stavebka 1968+50

Setkání absolventů se studenty školy a veřejností za účelem připomenutí událostí na škole před padesáti lety a představení její přítomnosti. Pořádá PRO GOČÁR z.s. ve spolupráci se SPŠS HK. Vstup volný na všechny akce.


Výsledky 3. kola přijímacího řízení 5.6.2018

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení 24.5.2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.


Přijímací řízení 2018 – zveřejnění výsledků 1.kola

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE.


ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÝCH PRAXÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

Odborná praxe bude probíhat v termínu od  21. 5. 2018  do  1. 6. 2018.

Praxe je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP a délka odborné praxe je 10 pracovních dnů.  

Škola zajišťuje žákům odbornou praxi, umožňuje jim připravit si a domluvit praxi samostatně. Škola ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxí odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je ověření znalostí a dovedností získaných ve škole s konkrétní praktickou činností v organizaci, seznámení s pracovním prostředím a ověření pracovních předpokladů žáků pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí, nejpozději  23. 3. 2018, třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 6. 3. 2018 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 20.4.2018. Veškeré materiály týkající se odborné praxe předávají třídní učitelé pokud možno neprodleně vedoucí praxí (Ing. Daně Sovákové).

Smlouvy, které neobdrží vedoucí praxí do 23. 4. 2018, nebudou akceptovány.

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

                                                                                                                 Mgr. Robert Šesták

Ukázat...


Seznamy tříd 1. ročníků

 

Seznamy tříd prvních ročníků pro školní rok 2017-2018 v dokumentu ZDE.


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz