SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úprava rozvrhu 21.–25.5.2018


2. kolo přijímacího řízení 2018/2019

 

Ředitelka školy vyhlašuje dne 10.5.2018 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 17.5.2018. Přijímací zkoušky se uskuteční 24.5.2018. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Vzorový test 2.kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení 2018 – zveřejnění výsledků 1.kola

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE.


Majálesová florbalová bitva

Ve středu 18. dubna se naši florbalisté zúčastnili turnaje středních škol, aneb "Majálesové florbalové bitvy", tentokrát ve sportovní hale v Předměřicích.

Našemu týmu se podařilo vylepšit loňské druhé místo a nakonec celý turnaj vyhrál.

Ukázat...


Devět životů Arnošta Lustiga

 

12. dubna žáci naší školy zhlédli zajímavý dokument Arnošt Lustig - devět životů, který je zamyšlením Arnošta Lustiga nad svým vlastním životem. Spisovatel sám svým osobitým způsobem s humorem a nadhledem provedl diváky hlavně těžkým obdobím 30. a 40. let.

Tento film byl posledním, ve kterém se spisovatel objevil. Zachytil Arnošta Lustiga ještě v plné síle, kdy se dělil o svoje zkušenosti a názory.

Režisér Ivo Pavelek se obrací nejen do minulosti očima Arnošta Lustiga, ale také k mladým divákům, kterým svým filmem nabízí zamyšlení pro jejich vlastní budoucnost.


Okresní kolo SOČ

V pondělí 9. dubna proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.

Naše škola  tradičně vyslala své soutěžící v kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů. Letošní projekty podle zadání Magistrátu v Hradci Králové byly zpracovány na téma Stavba druhé budovy mateřské školy ve Švendově ulici v Hradci Králové.

První místo v této kategorii obsadil náš žák Jakub Audrlický ze třídy S3.A a druhé místo rovněž náš žák Jiří Zezulka ze třídy L3.

Gratulujeme.


Matematický klokan

16. března 2018 se na naší škole konala tradiční soutěž Matematický klokan. V kategorii Junior se v těžké konkurenci 51 účastníka prosadil Josef Hejcman (třída L2.), který zvítězil před Janem Zitkem (L1.). Na třetím místě se se shodným počtem bodů umístili Viktor Hess, Matouš Vlastník a Michal Kočka.

V kategorii Student zvítězil Marek Hátle (L3.), druhé místo obsadil Martin Jelínek a o třetí místo se podělili Matěj Bena a Petr Ochtinský, všichni ze třídy L3.

Vítězům gratulujeme!

Ukázat...


ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÝCH PRAXÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

Odborná praxe bude probíhat v termínu od  21. 5. 2018  do  1. 6. 2018.

Praxe je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP a délka odborné praxe je 10 pracovních dnů.  

Škola zajišťuje žákům odbornou praxi, umožňuje jim připravit si a domluvit praxi samostatně. Škola ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxí odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je ověření znalostí a dovedností získaných ve škole s konkrétní praktickou činností v organizaci, seznámení s pracovním prostředím a ověření pracovních předpokladů žáků pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí, nejpozději  23. 3. 2018, třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 6. 3. 2018 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 20.4.2018. Veškeré materiály týkající se odborné praxe předávají třídní učitelé pokud možno neprodleně vedoucí praxí (Ing. Daně Sovákové).

Smlouvy, které neobdrží vedoucí praxí do 23. 4. 2018, nebudou akceptovány.

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


SOČ má své vítěze

Ve středu 14. března v aule školy proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) našich žáků, tentokrát ve dvou kategoriích - Stavebnictví, architektura, design interiérů a Historie.

Odborná porota v čele s ředitelkou školy Mgr. Natašou Ungermannovou jako nejlepší práce vybrala projekty Jakuba Audrlického ze třídy S3.A a Jana Sameljaka ze třídy L4., kteří budou reprezentovat školu v dalším kole SOČ a v soutěži Pracujeme s ArchiCadem.

Ukázat...


Školní kolo matematické soutěže

Ve středu 28. února 2018 na naší škole proběhlo školní kolo matematické soutěže středních odborných škol. Soutěžilo celkem 38 žáků, kteří byli rozděleni do kategorií 1., 2. a 3. ročníků.

Do celostátního kola, které se koná v pátek 23. března 2018, postupují vždy první dva soutěžící dané kategorie.


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

                                                                                                                 Mgr. Robert Šesták

Ukázat...


Seznamy tříd 1. ročníků

 

Seznamy tříd prvních ročníků pro školní rok 2017-2018 v dokumentu ZDE.


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz