SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Třídní schůzky 15. 11.

 

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 16 hodin.

Nejprve se setkáte s třídními učiteli v kmenových učebnách, kde Vám budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků v prvním čtvrtletí i o dění ve škole a třídě. Poté budete moci navštívit vyučující jednotlivých předmětů.

Schůzka zástupců Spolku rodičů se bude konat ve sborovně školy od 15:30


IFMA na stavebce

Dne 16. října 2018 proběhla přednáška na téma Správa budov – Facility management pro třídy S3.B a S4.B, které mají specializované zaměření studijního oboru na BIM projektování. Přednášejícím byl pan Ing. Ondřej Štrup, člen představenstva IFMA - International Facility Management Association.

Žáci měli možnost poznat v této oblasti vysoce uznávaného odborníka, který jim  zábavnou formou v průběhu dvou hodin objasnil specifičnost a zajímavost možné budoucí práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru Facility management – Správa budov a majetku.


Spolupráce se ZŠ Sever

 

I v tomto školním roce v rámci programu sbližování středních a základních škol k nám každé úterý odpoledne přicházejí žáci devátých tříd ZŠ Sever. Ve svém rozvrhu mají předmět Člověk a svět práce, kde získávají povědomí o pracovním trhu a seznámují se s náplní jednotlivých povolání. Naše škola připravuje na povolání budoucí odborníky v oboru stavebnictví. Žáci devátých tříd tak mají možnost vyzkoušet si aktivity zaměřené na prakticky využitelné dovednosti.

V úvodních hodinách proběhly praktické aktivity z oborů pozemní stavitelství, kde si žáci zkusili zdít. Dále měli možnost ověřit si hravou formou pomocí výukových stavebnic správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov.  Vyučující geodézie jim předvedla, jak fungují geodetické přístroje, které si pak sami vyzkoušeli.

V dalších hodinách si ověří své dosavadní znalosti z českého jazyka a matematiky, anglický jazyk bude zaměřen na technickou slovní zásobu a jsou pro ně rovněž připraveny výtvarné činnosti.


První místo v soutěži Navrhni dům z KB–BLOKU

5. října se u nás ve škole uskutečnila přednáška firmy KB-BLOK pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Pozemní stavitelství

Spolu s přednáškou byly také vyhlášeny výsledky soutěže NAVRHNI DŮM Z KB–BLOKU za loňský školní rok.

Umístění žáků 3. ročníků v kategorii I - Objekt rodinného domu

1. Michal Adamovský

2. Veronika Limprechtová 

3. Petr Pojezdala 

Umístění žáků 4. ročníků v kategorii II - Projekt občanské vybavenosti:

1. Irena Petrovická

2. Natálie Mikasová

V celorepublikovém hodnocení jsme se umístili na 1. místě!

Soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výsledkům!

Ukázat...


Okresní kolo volejbalu chlapců

 

Dne 4. 10. 2018 se na Gymnáziu J. K. Tyla uskutečnilo okresní kolo ve volejbale chlapců. Naše družstvo skončilo na 3. místě.

 

Ukázat...


Naše volejbalistky druhé

Ve středu 3. 10. 2018 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola středoškolských her ve volejbale dívek, kam je doprovázela Mgr. Jana Košťálová. Turnaj se konal na venkovním hřišti Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Přihlášených bylo devět týmů.

Dívky skončily na druhém místě ve skupině. Blahopřejeme!

 

Ukázat...


Vítězství ve Středoškolských sportovních hrách

Ve dnech 26. a 27. 9. 2018 se konaly na sportovištích v Novém Bydžově a Hlušicích Středoškolské sportovní hry. Naši žáci se zúčastnili turnajů ve florbale a v malé kopané proti žákům Gymnázia Nový Bydžov, SEŠ Nový Bydžov, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov a Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov.

Vítězství  ve florbale patřilo našim, když jasně zvítězili ve všech zápasech se skóre 17:4. Nejlepším střelcem turnaje se stal se sedmi brankami žák naší školy Jan Bednář. Posilou chlapeckého družstva byla v souladu s pravidly Michaela Hladíková, která rovněž podala výborný výkon.

Druhý den se žáci zúčastnili turnaje v malé kopané. Naše družstvo prošlo i tentokrát celým turnajem vítězně, ve všech zápasech zvítězilo se skóre 25:2. Nejlepším střelcem turnaje byl opět náš žák - Tomáš Svobodaosmi brankami.

Blahopřejeme k úspěchu!

Ukázat...


Petrohrad Zlatý podzim

5. září se skupina vybraných žáků vydala s vyučující ruštiny a zároveň organizátorkou zájezdu Mgr. Irenou Kapustovou do dalekého Petrohradu. Při průjezdu Litvou se zastavili u Hory křížů nedaleko města Šiauliai, odkud cesta pokračovala do sousedního Lotyšska. Navštívili  lázeňské město Jurmala a prohlédli si památky Rigy.

Následoval přejezd k ruské hranici a po dvouapůlhodinovém čekání mohli konečně vyrazit k hlavnímu cíli zájezdu - Petrohradu, kde měli téměř 4 dny na prohlídku nejznámějších pamětihodností. Viděli Smolný klášter, Petropavlovskou pevnost, chrám sv. Izáka, projeli se po Něvě, navšívili pietní místo obětí blokády Leningradu - Piskarevský hřbitov i galerii Ermitáž. Podnikli noční výjezd do centra, aby viděli otvírání mostů. Zajeli do Carského Sela nedaleko Pertohradu, kde si prohlédli Jekatěrinský park a palác s Jantarovou komnatou. Nenechali si ujít ani vodní kaskády a fontány v Petrodvorci. Na zpáteční cestě si udělali zastávku v Pskově a Vilniusu.

 

Ukázat...


Upozornění pro strávníky v jídelně ZŠ Sever

 

Žádáme všechny rodiče, aby ve svém internetovém bankovnictví změnili variabilní symbol pro platby stravného do jídelny ZŠ Sever.

Platby, které budou mít ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo strávníka, budou vráceny, protože platbu nelze přiřadit konkrétnímu žákovi.

Pokud variabilní symbol změněn nebude, může být strávníkovi ukončeno stravování v jídelně ZŠ Sever.

Nové variabilní symboly byly žákům předány na začátku školního roku, dále jsou k dispozici u třídních učitelů a v kanceláři školy.


První „BIM maturita“ v České republice

student Slávek Zbirovský při ústní maturitě z předmětu BIM

První „BIM maturita“ v České republice proběhla na hradecké stavební průmyslovce

SPŠ stavební v Hradci Králové již před čtyřmi lety zavedla s podporou zřizovatele Královéhradeckého kraje obor vzdělání s novým zaměřením, které se věnuje metodice BIM – informačnímu modelování/managementu staveb.

Ukázat...


4. kolo přijímacího řízení 2018/2019

 

Ředitelka školy dne 5.6.2018 vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat nejpozději do 14.6.2018. Přijímací zkoušky se uskuteční 21.6.2018

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Vzorový test 4.kola přijímacího řízení.


Hradecká stavebka 1968 + 50

Hradecká stavebka 1968+50

Setkání absolventů se studenty školy a veřejností za účelem připomenutí událostí na škole před padesáti lety a představení její přítomnosti. Pořádá PRO GOČÁR z.s. ve spolupráci se SPŠS HK. Vstup volný na všechny akce.


Výsledky 3. kola přijímacího řízení 5.6.2018

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení 24.5.2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacím zkouškám, nebyli přijati.


Přijímací řízení 2018 – zveřejnění výsledků 1.kola

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE.


ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

 

TERMÍNY A PODMÍNKY ODBORNÝCH PRAXÍ ŽÁKŮ 2. A 3. ROČNÍKŮ

Odborná praxe bude probíhat v termínu od  21. 5. 2018  do  1. 6. 2018.

Praxe je povinnou součástí výuky, je součástí ŠVP a délka odborné praxe je 10 pracovních dnů.  

Škola zajišťuje žákům odbornou praxi, umožňuje jim připravit si a domluvit praxi samostatně. Škola ale musí s volbou souhlasit. Je možné využít např. rodinnou firmu, firmu známých, podnik v místě bydliště atd. Podle svého odborného zájmu mají možnost vykonávat praxi ve stavebním podniku, projekční kanceláři, případně v jiné instituci působící v oblasti stavebnictví. Odborné firmy jsou voleny tak, aby pracovní náplň praxí odpovídala ŠVP a možnostem kontroly školou.

Cílem odborné praxe je ověření znalostí a dovedností získaných ve škole s konkrétní praktickou činností v organizaci, seznámení s pracovním prostředím a ověření pracovních předpokladů žáků pro budoucí zaměstnání.

Žáci nahlásí, nejpozději  23. 3. 2018, třídním učitelům případná zdravotní či jiná omezení, která brání podpisu smlouvy.

Dne 6. 3. 2018 byly žákům předány formuláře smluv, které žáci předají organizaci, u níž chtějí vykonávat odbornou praxi:

- plně vyplněná smlouva musí být potvrzena organizací ve dvojím vyhotovení (1 x pro zaměstnavatele, 1 x pro školu),

- škola schvaluje vhodnost vybraného pracoviště,

- pro povolení praxí jsou prioritní skupiny (min. 3 žáci).

Potvrzený návrh smlouvy odevzdají žáci třídním učitelům do 20.4.2018. Veškeré materiály týkající se odborné praxe předávají třídní učitelé pokud možno neprodleně vedoucí praxí (Ing. Daně Sovákové).

Smlouvy, které neobdrží vedoucí praxí do 23. 4. 2018, nebudou akceptovány.

Žákům, kteří nedodrží termín předání smlouvy, určí místo praxe škola.


Spolupráce se ZŠ Sever

V rámci programu sbližování středních a základních škol probíhá každé úterý odpoledne na naší škole vyučování pro žáky devátých tříd ZŠ Sever, ti mají v devátém ročníku ve svém rozvrhu předmět Člověk a svět práce, kde by měli získat povědomí o pracovním trhu, ale i možnost seznámit se s náplní jednotlivých povolání. A právě na povolání týkající se stavebnictví připravuje mladé lidi naše stavební průmyslová škola. Žáci devátých tříd v rámci tohoto projektu tak mají každý týden možnost poznat část výuky směřující svojí odborností a zaměřeností k prakticky využitelným dovednostem. V úvodních hodinách proběhly ukázky z praxí oboru stavebnictví a technická zařízení budov, kde si žáci zkusili zdít nebo byli seznámeni s příklady instalatérské práce. Dále měli možnost hravou formou pomocí výukových stavebnic ověřit si správné principy vazby zdiva. Žákům byly také představeny počítačové grafické programy, ve kterých naši studenti zpracovávají projektové a vizualizační návrhy budov. V ostatních hodinách si mohli vyzkoušet výtvarné práce inovačním způsobem.

V průběhu roku si dále budou moci ověřit své celkové znalosti z českého jazyka a matematiky. Anglický jazyk bude vyučován s důrazem na jeho odborné stránky.

                                                                                                                 Mgr. Robert Šesták

Ukázat...


Seznamy tříd 1. ročníků

 

Seznamy tříd prvních ročníků pro školní rok 2017-2018 v dokumentu ZDE.


'Hluchák' má odlehčit práci školních kuchařek

 

Hradec Králové - dlouhodobý problém se stravováním žáků krajských středních škol na Pospíšilově třídě v Hradci Králové má řešit nová jídelna.

Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hluchak-ma-odlehcit-praci-okolnich-skolnich-kucharek-20170130.htmldd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz