Cookies management by TermsFeed Generator

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 3. kolo přijímacího řízení – STAVEBNICTVÍ – 4 LETÉ DENNÍ

 Výsledky 3. kola přijímacího řízení - STAVEBNICTVÍ

 2. kolo přijímacího řízení – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 4 LETÉ DENNÍ

 Výsledky 2. kola přijímacího řízení - TZB


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 Odvolání 1. kola přijímacího řízení


1. Informace pro přijaté uchazeče

Přijati byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Technické lyceum 30, Stavebnictví 89 (1 uchazeč koná v náhradním termínu), Technická zařízení budov 22 (2 uchazeči konají v náhradním termínu). Uchazeči cizinci byli přijímaní podle počtu dosažených bodů z přijímací zkoušky z matematiky a na základně úspěšně vykonaného pohovoru z českého jazyka.

2. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání.

3. Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak není možné podat žádost o nové rozhodnutí. Přihlásit se může do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Případné vyhlášení 2. kola bude zveřejněno stránkách školy.

4. Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku, kterou předají přímo v Domově mládeže, Hradec Králové. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.