Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

4leté denní studium

Na základě rozhodnutí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2021 se přijímací zkoušky do 1. ročníku školního roku 2021/2022 do 1. kola přijímacího řízení budou konat 3. a 4. května 2021. Pozvánky zašleme uchazečům nejpozději 2 týdny před přijímacími zkouškami.

Vzhledem k tomu, že se na všechny obory vzdělání přihlásilo větší množství uchazečů, než je předpokládaný počet přijímaných, budou všichni uchazeči přijímací zkoušky konat.

Přijímat budeme zejména na základě přijímacích zkoušek a známek ze základní školy (1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných kritéria
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
75
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
15
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud to epidemiologická situace a nařízení vlády dovolí, budeme i letos pro žáky 9. tříd pořádat kurz přijímacím zkouškám přijímací zkoušky nanečisto. Aktuální informace a formu přihlašování budeme zveřejňovat na našich webových stránkách školy.

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

Na stránkách MŠMT můžete získat podrobnější informace k jednotným přijímacím zkouškám - https://prijimacky.cermat.cz. Jsou zde také připraveny k procvičování testy z předchozích let z českého jazyka a z matematiky - https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.

Kritéria přijímacího řízení mohou být do 31.1.2021 upravena v případě nařízení MŠMT nebo odboru školství krajského úřadu. Případnou požadovanou úpravu do kritérií zapracujeme a budeme zde o této změně informovat.


2leté zkrácené denní studium 

Vzhledem k malému počtu zaslaných přihlášek nebudou obory 2 letého denního zkráceného studia ve školním roce 2020/2021 otevřeny.

Další možnost pro ty, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit odbornost, bychom rádi nabídli absolvovat placený přípravné kurzy k jednotlivým maturitním zkouškám.
Kurzy plánujeme otevřít ve školním roce 2021/22 (min. počet je 10 zájemců). Maturitní zkoušky by se pak konaly v květnu 2022.

  1. Obor vzdělání Technická zařízení budov: maturitní předmět  ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
  2. Obor vzdělání Stavebnictví:                       maturitní předmět  GEODÉZIE

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131.