Přijímací řízení | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – školní rok 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení 2018/2019

Ředitelka školy vyhlašuje dne 10.5.2018 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov a 36-47-M/01 Stavebnictví.

Přihlášky můžete podávat do 17.5.2018. Přijímací zkoušky se uskuteční 24.5.2018. Podrobná kritéria pro přijetí naleznete zde.

Vzorový test 2.kola přijímacího řízení.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení – 4leté denní studium (PDF)

Přijímací řízení k 1.kolu – Přijetí na odvolání (autoremedura)

1.   Informace pro přijaté uchazeče (DOC)

Přijatí byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Stavebnictví 90, Technické lyceum 30, Technická zařízení budova 29 (jeden uchazeč bude dělat přijímací zkoušky v náhradním termínu).

Žádost o vystavení průkazu ISIC (PDF)2.   Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů (PDF)

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání proti nepřijetí.

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů (DOC)

3.   Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (PDF)

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Vyhlášení 2. kola proběhne po termínu podání zápisových lístků.

4.   Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování  v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku do 31.5.2018. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.


4leté denní studium

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2018/2019 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2018

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2018.


2leté zkrácené denní studium

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním maturitní zkouškou.

Přihlášky do 1. ročníku školního roku 2018/2019 do 1. kola přijímacího řízení se podávají do 1. března 2018

kód oboru obor vzdělání předpokládaný počet přijímaných
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - zkrácené studium
30
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ -- zkrácené studium
30

Přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z pěti oblasti vzdělávání. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2018.


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz