Školní jídelna

Informace o stravování pro školní rok 2020/2021
Stravování studentů je zajištěno v nedaleké školní jídelně ZŠ SEVER, Hradec Králové 3 a jídelně SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové.