Cookies management by TermsFeed Generator

Školní knihovna

Školní knihovna se nachází ve druhém patře budovy. V minulém školním roce byla vymalována, vybavena židlemi a lepším osvětlením, takže nyní slouží také jako studovna a čítárna. Studenti mají volný přístup k celému knižnímu fondu, který čítá asi deset tisíc svazků a obsahuje světovou i českou beletrii, řadu slovníků, odbornou literaturu a nově také odborné časopisy.

V knihovně si můžete zapůjčit

  • všechny tituly ze školní povinné četby
  • díla ze světové a české beletrie
  • literárněvědné a jazykovědné publikace
  • aktuální i minulá čísla odborných časopisů Architekt, Bydlení, Font, Design & Home, Můj dům, Stavitel, Zeměměřič
  • elektronickou čtečku Kindle 4

 Dostupný knižní fond

Otevírací doba
denně 9:25 – 9:45 (o velké přestávce)
pondělí až čtvrtek 13:05 – 13:50 (v 7. vyučovací hodině)