Jednotlivé maturitní zkoušky a přípravný kurz | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Obory vzdělání - Jednotlivé maturitní zkoušky a přípravný kurz

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. Obor vzdělání Stavebnictví: maturitní předmět  GEODÉZIE - témata
  2. Obor vzdělání Technická zařízení budov: maturitní předmět  ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - témata

  3. A. Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 113 svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není v současné době žákem střední školy. Přihlášení je časově shodné s termíny platné pro žáky 4. ročníku tj. do 30.11.2019. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a (nebo) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Úspěšný absolvent jednotlivé maturitní zkoušky získá osvědčení o vykonání zkoušky a rozšíří si kvalifikaci pro trh práce, příp. pro možnost vykonání autorizační zkoušky v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. s následným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Zkouška je určena pracovníkům ve sféře projekční a realizační, pracovníkům státní správy apod.

Cena jedné zkoušky je 1500 Kč.

Přihlášku k jednotlivé maturitní zkoušce si budete moci stáhnout zde od října 2019.  

    B. Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce

Přípravné kurzy k maturitním předmětům Geodézie a Zdravotní technika budou probíhat ve školním roce 2019/2020, a to vždy v pátek od října (konce září) 2019 do konce dubna 2020, a to v rozsahu 120 až 150 vyučovacích hodin. Náplň kurzu odpovídá tématům jednotlivé maturitní zkoušky.

V případě zájmu firem a organizací, připravíme kurzy podle jejich požadavků.

Přípravného kurzu se mohou účastnit také zájemci, kteří nechtějí vykonat jednotlivou maturitní zkoušku, ale chtějí získat odborné znalosti v daném oboru.   

Cena jednoho kurzu je stanovena na 20000 až 25000 Kč podle počtu účastníků.

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131 příp. 495 766 111.

 

V Hradci Králové, 25. března 2019

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy 


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz