Obor vzdělání – Technická zařízení budov | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyÚvodní stránka - Obory vzdělání - Technická zařízení budov

36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Platné pro školní rok 2014-2015 a následující.

ŠVP:

Teplo, voda, vzduch

Učební plán: 36-45-M/01 Technická zařízení budov
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: základní
Počet přijímaných žáků: 30
Způsob přijetí: přijímací zkouška
Komu je obor určen: zájemcům o technické obory a stavitelství, kteří se chtějí zaměřit na navrhování rozvodů vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a plynu

Charakteristika zaměření

Obor pojmenovaný také Teplo, voda a vzduch je určen žákům, kteří mají zájem o technické obory a stavitelství a chtějí se zaměřit na navrhování rozvodů vody, kanalizace, vytápění vzduchotechniky a plynu.

Studenti navštěvující obor TZB jsou připraveni na činnosti související s navržením systémů vnitřních technických rozvodů staveb a zařízení (vodovodu, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a rozvodů plynu). Absolvují tzv. stavebně technický základ – technické kreslení, stavitelství, geodézii, mechaniku a strojnictví a hlouběji se věnují odborným předmětům zaměřeným na technická zařízení budov. Součástí výuky je praxe ve školních dílnách a laboratořích, dále výuka v učebnách výpočetní techniky s potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi (AutoCAD, Protech, VzProCAD) a souvislá čtrnáctidenní praxe ve stavebním provozu.

Uplatnění po ukončení studia

Studenti oboru TZB absolvují velké množství odborných předmětů. V prvních dvou letech to jsou předměty technické kreslení, mechanika, základy stavitelství a praxe. Od druhého ročníku přibudou předměty vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika a od třetího ročníku ekonomika, rozvody a využití plynu, laboratorní a konstrukční cvičení. Studium je koncipováno tak, aby studenti stále více pronikali do zvoleného oboru a stali se z nich opravdoví odborníci.

Jaké je uplatnění

Absolventi oboru Technická zařízení budov mohou zvolit povolání technicko-hospodářských pracovníků, jako stavební technici přípravy a realizace staveb se zaměřením na technická zařízení budov, ale také jako mistři, technologové, projektanti či stavbyvedoucí. Mohou vykonávat práce technické, technologické a technickoekonomické v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a rozvodu plynů. Také mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole technického směru.

Ukázky prací36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Platné do školního roku 2013-2014.

Školní vzdělávací program: Technická zařízení budov


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz