Cookies management by TermsFeed Generator

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ŠVP: Teplo, voda, vzduch
Učební plán: 36-45-M/01 Technická zařízení budov
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní čtyřleté studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Komu je obor určen

Obor pojmenovaný také Teplo, voda a vzduch je určen žákům, kteří mají zájem o technické obory a stavitelství a chtějí se zaměřit na navrhování rozvodů vody, kanalizace, vytápění vzduchotechniky a plynu.

Uplatnění po ukončení studia

  • propojuje všeobecné a odborné vzdělávání
  • klade důraz na praktickou stránku vyučování
  • hlouběji rozvíjí technické myšlení žáků v odborných předmětech stavebně technického základu, jako je technické kreslení, stavitelství, mechanika a strojnictví, i v předmětech zaměřených na technická zařízení budov, což je vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika, rozvody a využití plynu, laboratorní a konstrukční cvičení
  • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky vybavených potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi (AutoCAD, Protech, VzProCAD)
  • zprostředkovává spolupráci se stavebními firmami v oboru, výrobci stavebních materiálů, tvůrci programového vybavení či stavebními úřady
  • doplňuje studium o odbornou praxi ve školních dílnách, práci v laboratořích a souvislou čtrnáctidenní praxi ve stavebním provozu

Jaké je uplatnění

  • povolání v oblasti přípravy a realizace staveb se zaměřením na technická zařízení budov
  • stavební technik – mistr, stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební projektant, technolog
  • referent státní správy a samosprávy
  • VŠ,  VOŠ technického směru

Fotogalerie