Školní poradenské pracoviště | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyNavštivte nás

Úvodní stránka - Organizace - Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

MOŽNÉ PŘÍZNAKY ŠIKANOVÁNÍ

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky, tak útoky slovní. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků.
Zde jsou příznaky, kterých by si měli rodiče všímat.

Zdroj:
METODICKÝ POKYN MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. J. 28 275/2000 - 22 K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. MŠMT ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-k-sikanovani


DROGY – MOŽNÉ PŘÍZNAKY DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.

1. Problémy ve škole
Nemusí se objevit hned z počátku, ale lze říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o dosažení dobrého prospěchu či složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

2. Ztráta původních zájmů
Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s resolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: "nemá to cenu" atd.

3. Změna přátel a party
Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou provozovanou i dlouho do noci, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů.
Organizované skupiny, či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržet míru, protože stejně jako drogy jsou nebezpečná i do extrémně strukturovaná a orientovaná společenství - sekty.

4. Změna chování
Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti čí aktivity. Zvláště nápadná je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různými často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní stavy. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být prostě projevem onemocnění.

5. Slabost, spaní přes den
Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den, jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin "piko, perník"). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu - hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň zpočátku, POUZE pro pervitin. Opiáty, či halucinogenní drogy se takto prokazovat nemusí.

7. Kožní defekty
Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu resp. již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8. Mizení peněz
Zpočátku "neviditelné" mizení malých finančních částek, rodinné finanční "podvůdky" se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.


9. Nález stříkaček, jehel a drog
Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že "nářadí" je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách
Zde není již o čem diskutovat.

Zdroj:
JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ BERE DROGY?. Doktorka.cz [online]. [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: http://drogy.doktorka.cz/jak-poznam-moje-dite/


Kontakty

kontakt místnost den čas
Mgr. Petr Ascherl – výchovný poradce
tel.: 603 805 859, as@spsstavhk.cz
Kabinet č. 3 Pondělí
Úterý
Středa

Pondělí – pátek 
7:10 - 7:55
13:15 - 14:00
7:10 - 7:55

9:35 – 9:55
Mgr. Jana Košťálová – preventistka
ko@spsstavhk.cz
Kabinet č. 85 Čtvrtek 15.45 - 16.30


Co je schránka důvěry?

Pokud máš problém, který tě trápí, ale zároveň se s ním nechceš otevřeně nikomu svěřit, použij anonymní e – mailovou schránku důvěry. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš nebo bojíš mluvit, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit. Máš také možnost vyjádřit svůj názor nebo připomínku, podat podnět nebo se zeptat na to, co tě zajímá.

schranka.duvery@spsstavhk.cz 


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz