Cookies management by TermsFeed Generator

Areál a služby školy

Technické vybavení školy se postupně modernizuje v souladu s potřebami výuky. Žáci využívají několik odborných učeben, dvě jazykové učebny, pět učeben výpočetní techniky, laboratoře vzduchotechniky a vytápění, laboratoř stavebních hmot, dílny pro obor Pozemní stavitelství, dílny oboru Technická zařízení budov, dvě tělocvičny, posilovnu, aulu, knihovnu a studovnu