Cookies management by TermsFeed Generator

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 2leté denní zkrácené studium

Komu je studium určeno

 • studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání v oblasti TZB
 • v rámci studia se vyučují pouze odborné předměty a anglický jazyk
 • maturitní zkouška se vykonává pouze z profilových (odborných) předmětů

ŠVP: Teplo, voda, vzduch
Učební plán: 36-45-M/01 Technická zařízení budov – zkrácené studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní dvouleté zkrácené studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Charakteristika zaměření

 • připravuje žáky na činnosti související s navržením systémů vnitřních technických rozvodů staveb a zařízení (vodovodu, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a rozvodů plynu)
 • zahrnuje stavebně technický základ: technické kreslení, stavitelství a geodézii, mechaniku, strojnictví
 • vyučuje odborné předměty technického zařízení budov
 • doplňuje studium o praxi v dílnách, kde žák získá obecné technické znalosti
 • klade důraz na odbornou stránku absolventa v součinnosti se všeobecným rozvojem
 • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky s potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi (AutoCAD, Protech, VzProCAD) a laboratořích
 • doplňuje studium o odbornou praxi ve školních dílnách, práci v laboratořích a souvislou čtrnáctidenní praxi ve stavebním provozu

Uplatnění po ukončení studia

 • povolání technicko-hospodářských pracovníků technických zařízení budov
 • stavební technik přípravy a realizace staveb se zaměřením na technická zařízení budov
 • mistr, technolog, projektant, stavbyvedoucí
 • výkon prací technických, technologických a technickoekonomických v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a rozvodu plynů
 • VŠ,  VOŠ technického směru


GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – 2leté denní zkrácené studium

Komu je studium určeno

 • studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání v oblasti Geodézie a katastru nemovitostí
 • v rámci studia se vyučují pouze odborné předměty a anglický jazyk
 • maturitní zkouška se vykonává pouze z profilových (odborných) předmětů

ŠVP: Geodézie a katastr nemovitostí
Učební plán: -
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní dvouleté zkrácené studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Charakteristika zaměření

 • výuka je zaměřena na získání dostatečných teoretických, odborných a praktických dovedností z oblasti geodézie, kartografie, mapování, fotogrammetrie a katastru nemovitostí
 • klade důraz na praktickou stránku vyučování
 • zprostředkovává spolupráci s geodetickými firmami, stavebními a katastrálními úřady
 • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky vybavených geodetickými programy pro výpočty a vyhotovení mapových děl (Groma, Kokeš, MicroStation)
 • doplňuje studium o geodetická měření a souvislou praxi

Uplatnění po ukončení studia

 • povolání v oblasti přípravy staveb, realizace staveb, tvorby mapových podkladů
 • geodet, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů
 • referent katastrálního, stavebního či pozemkového úřadu
 • referent státní správy a samosprávy
 • VŠ,  VOŠ technického směru