Cookies management by TermsFeed Generator

Zkušební přijímací zkoušky nanečisto 2023

Pro uchazeče do čtyřletého denního studia připravujeme přijímací zkoušky nanečisto formou jednotných didaktických testů. Vždy se jedná o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk (60 min).

Vytváříme vlastní testy podle vzoru CERMATU. V testech se soustředíme na typické chyby uchazečů. Nejedná se tedy o testy CERMATU k přijímacím zkouškám z předchozích let.

Připravujeme tři termíny. Přihlašování bude probíhat elektronicky zde na stránkách školy přes přihlašovací formulář, a to vždy na aktuální termín. Na první termín bude 24. 1. 2023 bude přihlašování spuštěno začátkem ledna 2023, na druhý termín 8. 2. 2023 pak koncem ledna. Kapacita je 100 zájemců. Cena je stanovena na 400 Kč. Třetí termín 14. 3. 2023 je určen pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naší školu. Přihlašování bude možné od začátku března 2023. Kapacita není omezena, cena bude 100 Kč.

V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit jméno a příjmení a mailovou adresu. Placení zkoušek bude probíhat při evidenci před vlastní zkouškou.
Po opravení testů budou zveřejněny dosažené počty bodů. Pro zájemce uspořádáme setkání, kde vyučující příslušného předmětu jednotlivá zadání krátce zhodnotí, vysvětlí a ukáží, kde žáci dělali chyby.

Doma si můžete loňské testy sami vyzkoušet. Jsou zveřejněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - https://prijimacky.cermat.cz/.

Termíny Výsledky

24. 1. 2023 ve 13:30

Přihlašování skončilo

Výsledky 24.1.2023

Setkání, rozbor 2. 2. 2023, 14:00

8. 2. 2023 ve 13:30

Přihlašování skončilo

Výsledky 8.2.2023

Setkání, rozbor 23. 2. 2023, 14:00

14. 3. 2023 ve 13:30

Přihlašování skončilo

Výsledky 14.3.2023

Setkání, rozbor 30. 3. 2023, 14:00