Zkušební přijímací zkoušky nanečisto 2022

Pro uchazeče do čtyřletého denního studia připravujeme přijímací zkoušky na nečisto formou jednotných didaktických testů. Vždy se jedná o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk (60 min).

Vytváříme vlastní testy podle vzoru CERMATU. V testech se soustředíme na typické chyby uchazečů. Nejedná se tedy o testy CERMATU k přijímacím zkouškám z předchozích let.

Připravujeme dva termíny. Přihlašování bude probíhat elektronicky zde na stránkách školy přes přihlašovací formulář, a to vždy na aktuální termín. Na první termín 1.2.2022 bude přihlašování spuštěno začátkem ledna 2022. Kapacita je 100 zájemců. Cena je stanovena na 300 Kč. Druhý termín 22.3.2022 je určen pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naší školu. Přihlašování bude možné od začátku března 2022. Kapacita není omezena, cena bude 100 Kč.

V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit jméno a příjmení, a také mailovou adresu. Placení zkoušek bude probíhat při evidenci před vlastní zkouškou.

Po opravení testů budou zveřejněny dosažené počty bodů. Pro zájemce uspořádáme setkání, kde vyučující příslušného předmětu jednotlivá zadání krátce zhodnotí, vysvětlí a ukáží, kde žáci dělali chyby.

Doma si můžete loňské testy sami vyzkoušet. Jsou zveřejněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - https://prijimacky.cermat.cz/

Termíny Přihlašování Výsledky
1. 2. 2022 ve 13:30

(nejpozději do 26. 1. 2022 nebo do kapacity 100 zájemců)

Přihlašování skončilo

Zveřejnění výsledků
1. 2. 2022

22. 3. 2022 ve 13:30

(jen pro uchazeče přihlášeným na naší školu, nejpozději do 16. 3. 2022)

Přihlašování skončilo

Zveřejnění výsledků
22. 3. 2022