Cookies management by TermsFeed Generator

Zkušební přijímací zkoušky nanečisto 2024

Pro uchazeče do čtyřletého denního studia připravujeme přijímací zkoušky nanečisto formou jednotných didaktických testů. Vždy se jedná o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk (60 min).

Vytváříme vlastní testy podle vzoru CERMATU. V testech se soustředíme na typické chyby uchazečů. Nejedná se tedy o testy CERMATU k přijímacím zkouškám z předchozích let.

Připravujeme tři termíny. Přihlašování bude probíhat elektronicky zde na stránkách školy přes přihlašovací formulář, a to vždy postupně na aktuální termín. Na první dva termíny v lednu a únoru je kapacita vždy 100 zájemců a cena je stanovena na 400 Kč za termín. Třetí termín v březnu je určen pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naši školu. Přihlašování bude možné od začátku března 2024. Kapacita není omezena, cena bude 100 Kč.

V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit jméno a příjmení a mailovou adresu. Placení zkoušek bude probíhat při evidenci před vlastní zkouškou.

Po opravení testů budou zveřejněny dosažené počty bodů. Nezasíláme, ani nezveřejňujeme testové otázky. Pro zájemce uspořádáme po opravě testů setkání, kde vyučující příslušného předmětu jednotlivá zadání krátce zhodnotí, vysvětlí a ukáží, kde žáci dělali chyby.

Doma si můžete loňské testy sami vyzkoušet. Jsou zveřejněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) - https://prijimacky.cermat.cz

Termíny Výsledky

23. 1. 2024 ve 13:45

Přihlašování bylo ukončeno .

Výsledky 23.1.2024

Setkání, rozbor 1. 2. 2024, 14:00

8. 2. 2024 ve 13:45

Přihlašování ukončeno, kapacita naplněna.

Výsledky 8.2.2024

Setkání, rozbor 15. 2. 2024, 14:00

13. 3. 2024 ve 13:45

Přihlašování bylo ukončeno .

Výsledky 13.3.2024

Setkání, rozbor 21. 3. 2024, 14:00