Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

Ustavující zasedání KPMKK

Ve středu 29. ledna 2020 se v sále zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové konalo první ustavující zasedání nově vznikající krajské studentské samosprávy, jehož se zúčastnili i dva zástupci naší školy, Klára Kosinová
ze třídy S3.A a Zdeněk Bartůška z S4.B. Členové Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje se budou setkávat pravidelně každý měsíc a vzájemně se informovat o aktualitách ve školách, ve školství i v české společnosti a organizovat nejrůznější akce. V úvodu zasedání proběhlo seznámení s připravenými Stanovami KPMKK a Jednacím řádem KPMKK. Následovala volba vedení KPMKK a jím řízené pokračování  zasedání parlamentu.

Stavařina nuda není v SVKHK

Dne 7. 1. 2020 byla v hradecké Studijní a vědecké knihovně zahájena vernisáží tradiční lednová výstava prací našich studentů s názvem Stavařina nuda není. Výstava letos slaví své 10. výročí a až do konce ledna ji můžete zhlédnout ve druhém patře knihovny.

Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec Králové

Dne 7. 1. 2020 přijali vybraní žáci 4. ročníku, Antonie Svatošová, Lukáš Táborský a Pavel Zámečník, v doprovodu Ing. Petra Tučka pozvání k účasti na valné hromadě oblasti ČKAIT Hradec Králové, kde dostali příležitost prezentovat své úspěšné práce SOČ. Za úspěch v soutěži a aktivní přístup
k práci obdrželi žáci diplom, věcné dárky a finanční odměnu. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!