Cookies management by TermsFeed Generator

Doučování žáků škol

Od ledna do srpna roku 2023 pokračuje (v rámci Národního plánu obnovy) podpora doučování žáků škol financovaná prostředky fondu Evropské unieNext Generation EU. Tuto cílenou podporu mohou využít žáci všech ročníků, kteří potřebují pomoc při zvládání učiva ve všeobecných i odborných předmětech.

Vzhledem k charakteru online výuky a omezeným možnostem upevňování znalostí v minulém školním roce pomůže dlouhodobější  individuální přístup nebo skupinové doučování žákům (překlenout vzniklé problémy a) doplnit si znalosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí učiva.
Na naší škole doučování již probíhá, v případě zájmu se žáci i rodiče mohou informovat u učitelů jednotlivých předmětů nebo vedení školy.

logo Cambridge