Cookies management by TermsFeed Generator

STAVEBNICTVÍ – Geodézie

Zaměření: Geodézie (volba zaměření od 3. ročníku)
Způsob přijetí: přijímací zkouška

Komu je zaměření určeno

Zájemcům o zeměměřictví a tvorbu map, kteří chtějí pracovat v terénu.

Charakteristika zaměření

 • propojuje všeobecné a odborné vzdělávání
 • je tvořen dvěma okruhy vzdělávání: technickým základem a předměty geodézie pro přípravu realizace staveb a tvorbu mapových děl
 • umožňuje získat konkrétní představu o problematice technických oborů, především v zeměměřičských činnostech
 • klade důraz na praktickou stránku vyučování
 • zprostředkovává spolupráci s geodetickými firmami, výrobci stavebních hmot, tvůrci programového vybavení, stavebními a katastrálními úřady
 • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky vybavených potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi a geodetickými programy pro výpočty a vyhotovení mapových děl (Groma, Kokeš, MicroStation)
 • doplňuje studium o praxi ve školních dílnách a laboratořích, geodetická měření a souvislou čtrnáctidenní praxi ve stavebním provozu

Uplatnění po ukončení studia

 • povolání v oblasti přípravy staveb, realizace staveb, tvorby mapových podkladů
 • geodet, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů
 • referent katastrálního, stavebního či pozemkového úřadu
 • referent státní správy a samosprávy
 • VŠ, VOŠ technického směru

Fotogalerie