Cookies management by TermsFeed Generator

Školní parlament

Školní parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Vede je k odpovědnosti, otevřené komunikaci a spolupráci, konstruktivní diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Prostřednictvím parlamentu, který je řízen výchovným poradcem, dochází k výměně informací mezi vedením školy a žáky jednotlivých tříd školy.

Zástupce do parlamentu vysílají všechny třídní kolektivy. Každá třída na pokyn třídního učitele určí jednoho stálého mluvčího a jednoho náhradníka. Účast na jednání parlamentu je pro ně povinná. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky ke vzdělávání, školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání, probíhá diskuse nad důležitými náměty, vzkazy a událostmi ve škole. Dochází k rozdělení úkolů mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními.

Parlament zasedá jednou za dva měsíce, tedy pětkrát v rámci školního roku. Pravidelná setkání jsou po domluvě přístupná kterémukoli žáku či zaměstnanci školy. Z každého jednání vzniká zápis, který zároveň formuluje úkoly směrem k příštímu zasedání. S výsledky schůze seznámí výchovný poradce vedení školy, případně ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky školy. Zástupci tříd předají informace ve svých třídních kolektivech.

Členové školního parlamentu ve školním roce 2023/2024

Žáky činností školního parlamentu provází Mgr. Petr Ascherl, školní výchovný poradce.

členové školního parlamentu

L1.    BEDNÁŘ Jakub

S1.A    MOSTECKÝ Matěj

S1.B    STARÝ Jakub

S1.C    ŠPALEK Matěj

Z1.    PAVEL Michal

L2.    ARNOŠT Jiří

S2.A    KOLÁŘOVÁ Kateřina Antonie

S2.B    SAMLER Jakub

S2.C    SMOLÍK Jakub

Z2.    NOVÁK Filip

K3.    OLIVA David

L3.    DROZD František

S3.A    TSUBERA Vasyl

S3.B    ŠMÍD Petr

L4.    JIRKŮ Adéla

S4.A    BAJER Jan

S4.B    DIVIŠ Jan

S4.C    KINDL Lukáš

Z4.    PROKOP Ondřej

Termíny zasedání školního parlamentu ve školním roce 2023/2024

18. 10. a 6. 12. 2023; 14. 2., 17. 4. a 5. 6. 2024