Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Jednotlivá Maturitní Zkouška a přípravný kurz

Maturitní předmět: Zdravotní technika

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

Obor vzdělání Technická zařízení budov
maturitní předmět  ZDRAVOTNÍ TECHNIKA -  témata


A. Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce

Přípravný kurz k maturitnímu předmětu Zdravotní technika bude probíhat ve školním roce 2020/2021 vždy v pátek nebo v sobotu od konce září 2020 do konce dubna 2021 1x za 14 dní cca 120 vyučovacích hodin. Kurz bude probíhat kombinovanou formou prezenční a on-line výuky. Plánujeme 3 až 4 krát prezenční formu ve škole, ostatní dálkovou on-line formou. Přesná data budou určena po domluvě s přihlášenými zájemci začátkem září 2020Náplň kurzu odpovídá tématům jednotlivé maturitní zkoušky.

V případě zájmu firem a organizací, připravíme kurzy podle jejich požadavků.

Přípravného kurzu se mohou účastnit také zájemci, kteří nechtějí vykonat jednotlivou maturitní zkoušku, ale chtějí získat odborné znalosti v daném oboru.  

Cena jednoho kurzu je stanovena na 20000 až 25000 Kč podle počtu účastníků.

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131 příp. 604 235 117.

 Přihláška na přípravný kurz


B. Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 113 svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není v současné době žákem střední školy. Přihlášení je časově shodné s termíny platné pro žáky 4. ročníku tj. do 30.11.2020. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a (nebo) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Úspěšný absolvent jednotlivé maturitní zkoušky získá osvědčení o vykonání zkoušky a rozšíří si kvalifikaci pro trh práce, příp. pro možnost vykonání autorizační zkoušky v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. s následným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Zkouška je určena pracovníkům ve sféře projekční a realizační, pracovníkům státní správy apod.

Cena jedné zkoušky je 1500 Kč.

Přihlášku k jednotlivé maturitní zkoušce si budete moci stáhnout zde od října 2020.  

 

V Hradci Králové dne 25.6.2020

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy