Cookies management by TermsFeed Generator

Jednotlivá Maturitní Zkouška a přípravný kurz

Maturitní předmět:

Zdravotní technika
Geodézie

Pro školní rok 2023/2024 (případně pro rok 2024/2025) nabízíme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky.

Obor vzdělání: Technická zařízení budov
Maturití předmět: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - témata

Obor vzdělání Stavebnictví
Maturitní předmět  GEODÉZIE -  témata

A. Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 113 svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku může vykonat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není v současné době žákem střední školy. Přihlášení je možné nejpozději do konce února 2024 (pro šk. rok 2024/2025 do konce listopadu 2024 příp. do konce února 2025). K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a (nebo) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Úspěšný absolvent jednotlivé maturitní zkoušky získá osvědčení o vykonání zkoušky a rozšíří si kvalifikaci pro trh práce, příp. pro možnost vykonání autorizační zkoušky v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. s následným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Je možné se také přihlásit k Praktické maturitní zkoušce z Geodézie.

Zkouška je určena pracovníkům ve sféře projekční a realizační, pracovníkům státní správy apod.

Cena jedné zkoušky pro šk. rok 2023/202 je 2000 Kč. V případě zájmu o vykonání některé z uvedených jednotlivých maturitních zkoušek, kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Blanku Wagnerovou pomocí elektronické pošty wg@spsstavhk.cz nebo telefonicky 497 766 117 nejpozději do konce února 2024 (pro šk. rok 2024/2025 do 29.11.2024.

B. Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce

V případě většího zájmu min. 10 zájemců, můžeme ve školním roce 2024/2025 uspořádat Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce k určitému předmětu nebo i předmětům. Přípravný kurz by probíhal podle zájmu. Předpokládáme vždy v pátek nebo v sobotu od října 2024 do konce dubna 2025 1x za 14 dní cca 80 až 100 hodin (60 min.). Kurz bude probíhat prezenční formou s využitím on-line výuky a konzultací. Přesná data budou určena za základě počtu, zájmu a domluvy přihlášenými zájemci koncem srpna a začátkem září 2024. Náplň kurzu odpovídá tématům jednotlivé maturitní zkoušky.

V případě zájmu firem a organizací, připravíme kurzy podle jejich požadavků. Přípravného kurzu se mohou účastnit také zájemci, kteří nechtějí vykonat jednotlivou maturitní zkoušku, ale chtějí získat odborné znalosti v daném oboru.  

Cena jednoho kurzu je stanovena na 25000 až 30000 Kč podle počtu účastníků.

V případě zájmu jednotlivců, nebo malých skupin, je možné domluvit individuální kurz podle požadavků a vstupních znalostí uchazečů. Podle rozsahu bude upravena cena.

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás již nyní prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131.

C. Kurz zdravotně technických instalací nebo geodézie

Vzhledem k podpoře digitálního vzdělávání je také možné uspořádat Kurz zdravotně technických instalací nebo Kurz geodézie. Stát přes úřady práce v současné době podporuje digitální vzdělávání dospělých.

Od ledna do května 2024 po domluvě s ÚP Hradec Králové pořádáme prezenčně Kurz zdravotně technických instalací (kanalizace, voda, plyn) vždy v pátek (15 pátků) od 8.00 do 14.30 (5,5 hod/60 min + 60 min přestávky) + 10 hodin individuálních konzultací přes Teams. Přihlášení proběhlo přes úřad práce v prosinci 2023 za splnění určitých podmínek (mohou se přihlásit i zaměstnanci nebo OSVČ). Kurz je koncipován podobně jako Přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce s důrazem na digitalizaci (zpracování projektů v AutoCADU). Kurz je tedy také přípravou k Jednotlivé maturitní zkoušce. Pro kurz nyní probíhající byla při min. počtu 8 účastníků stanovena na 58 000 Kč vč. zakoupení licence AutoCADU po dobu trvání kurzu. Účastník však platí pouze cca 20% ceny, zbytek zaplatí po ukončení kurzu stát. Vzhledem k menšímu počtu přihlášených zaplatili škole účastníci i vratnou zálohu. Kurz tedy již probíhá a nelze se do něj již přihlásit.

Ve školním roce 2024/2025 v případě zájmu a trvající podpory státu předpokládáme pořádání Kurzu zdravotně technických instalací příp. Kurzu geodézie. Kurzy by probíhaly cca od října (listopadu) 2024 do března (dubna) 2025 vždy v pátek (případně jiný den).

Pokud máte zájem o některý z kurzů, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím již nyní mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131

V Hradci Králové dne 26. 1. 2024

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy