Cookies management by TermsFeed Generator

Přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English First (FCE)


logo Cambridge 

Od školního roku 2020/21 úspěšně realizujeme specializované přípravné kurzy pro žáky třetích ročníků všech oborů studia, které se zaměřují na zvládnutí úloh písemné i ústní části mezinárodních jazykových zkoušek z anglického jazyka Cambridge English First (FCE). Jejich složením získají účastníci certifikát stvrzující úroveň znalostí anglického jazyka (v tomto případě B2 – Středně pokročilý/Upper-intermediate dle SERR/CEFR), který mohou využít ve svém životopisu při hledání zaměstnání, podávání přihlášek na vysokou školu nebo v průběhu momentálního i následného studia, a to i v zahraničí. Mimo jiné také může nahradit školní (profilovou) část maturitní zkoušky z anglického jazyka.
Pravidelná šedesátiminutová setkání probíhají každý týden v jazykových učebnách ve dvou malých skupinách po maximálně deseti žácích s důrazem na individuální přístup a s využitím oficiálních přípravných materiálů Oxford a Cambridge University Press, které jsou žákům zdarma zapůjčeny. Kurzy vedou zkušení lektoři, z nichž někteří působí zároveň jako akreditovaní zkoušející a hodnotitelé ústní části zkoušek – mají tedy nejlepší přehled o tom, jak k nim studenty úspěšně připravit. V závěru kurzů si před přihlášením k ostrému termínu zkoušek žáci vyzkouší ústní část nanečisto. Nově jsme navázali spolupráci s Evropským vzdělávacím centrem, které mimo jiné zajistí možnost konání těchto zkoušek přímo v prostorách naší školy za zvýhodněných podmínek a nabídne případným zájemcům příležitost vyzkoušet si nanečisto také písemnou část.

Zkouška B2 First

Zkouška testuje porozumění delším textům a zprávám, které se zabývají současnými problémy, vyjádření a obhájení svých názorů na složitější témata, zvládnutí plynulé konverzace s rodilým mluvčím, napsání eseje a dalšího textu v rozsahu 140-190 slov. Trvá tři hodiny a třicet minut, z čehož 75 minut připadá na čtení a Use of English, 80 minut na psaní, 40 minut na poslech a přibližně 14 minut na mluvení.

Používané a doporučené materiály:

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English First Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2.
HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English First Masterclass: Workbook Pack with Key. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-451284-8.
COSGROVE, Anthony a Deborah HOBBS. Open World: B2 First Student's Book with Answers: [with Online Practice]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-75905-2.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6.
MAY, Peter, Frances TRELOAR a Jessica SMITH. Compact: B2 first. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. ISBN 978-1-108-92188-6.
PHILLIPS, Janet. Oxford studijní slovník: výkladový slovník angličtiny s českým překladem. Oxford: Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0-19-433970-4.

Kde získat více informací?

Základní přehled: https://www.cambridgeenglish.org/cz/
O zkouškách a úrovních: https://www.cambridge-zkousky.cz/cambridge-zkousky/
O termínech: https://www.evcentrum.cz/eshop-kategorie-cambridge-zkousky.html

Tým lektorů na naší škole:

Mgr. Jitka Teichmanová, lektorka, akreditovaná zkoušející a hodnotitelka ústní části cambridgeských zkoušek KET, PET a FCE, vyučující anglického a českého jazyka (kab. č. 48, e-mailová adresa: te@spsstavhk.cz)
Mgr. Martin Menšík, lektor, vyučující anglického a ruského jazyka (kab. č. 202, e-mailová adresa: me@spsstavhk.cz)