Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Zlepšování podmínek výuky na SPŠ stavební pro zvyšování zájmu o stavařinu

Střední školy se zaměřením na technické obory zaznamenávají menší zájem žžáků základních škol o studium. Ovlivňuje to několik faktorů. Mezi hlavní patří nedostatek informací a zároveň nedostatečná možžnost objevení a získání manuální zručnosti žžáků. Cílem projektu je zvýšení motivace žžáků základních škol o studium na naší škole. Je tvořen šesti aktivitami zaměřenými na seznámení se s novými trendy ve stavebnictví, prezentací výsledků ve vzdělávání, podporu volnočasových aktivit a přípravou žžáků naší školy na sout잾e v technických oborech. ŽŽákům základních škol v různých formách přiblížžíme studium nabízených oborů a na základě průzkumu, uskutečněného na základních školách, nabídneme možžnost realizace ve volnočasových aktivitách na naší škole (kroužžky, exkurze, prohlídky). Zkvalitněním podmínek pro výstupy pro sout쾞e zviditelníme kvalitu našeho vzdělávání. Projekt je určen pro žžáky středních škol, žžáky základních škol a pedagogické pracovníky.