Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

Doporučení Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje vydala doporučení lidem, kteří přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: Číny, Jižní Koreje, Itálie (region Lombardie a oblast Benátek).

Exkurze do Brna

Ve středu 12. 2. navštívily třídy L3. a S2.B brněnskou centrálu firmy Velux, která se zabývá výrobou střešních oken a světlíků. Doprovázeli je Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Jan Kašpárek.
V rámci připraveného čtyřhodinového programu žáci vyslechli přednášku
o kvalitě vnitřního prostředí budov, zhlédli praktické ukázky montáže střešního okna se všemi jeho částmi, následovala prohlídka showroomu a seznámení s programem na prověření osvětlenosti interiérů. Exkurze byla obohacující a doplnila žákům povědomí o tvorbě vnitřního prostoru v závislosti na světle a proudění vzduchu.

Přednáška na téma stavební zákon

V pátek 7. 2. 2020 se v aule školy konala přednáška pro žáky tříd S2.A, S3.B a K.3(S) na téma STAVEBNÍ ZÁKON. Pozvání přednášet přijal Ing. Jandík, vedoucí stavebního odboru MMHK. Pan Ing. Jandík ve stručnosti seznámil naše žáky s nejdůležitějšími částmi stavebního zákona. Uvedl příklady staveb, které nevyžadují schválení stavebním úřadem, zároveň poukázal na ty, které vyžadují povolovací proces. Závěr přednášky byl věnován dotazům, např. odstraňování černých staveb.

 

Preventivní program EXIT Tour

Ve středu 5. 2. 2020 se na naší škole uskutečnil preventivní den. Žáci 1. a 3. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu připraveného v rámci mezinárodního projektu EXIT Tour. Součástí programu byly nejenom zajímavé preventivní přednášky, ale i koncert zahraniční skupiny a seminář Angličtina interaktivně, kde si žáci mohli procvičit své komunikační schopnosti s rodilými mluvčími.

Školní kolo SOČ

Ve středu 29. 1. 2020 proběhla na naší škole přehlídka žákovských projektů v rámci školního kola Středoškolské odborné činnosti. Soutěžili žáci třetích ročníků s architektonickými studiemi zástavby proluky v centru Hradce Králové. Většina z nich navrhla bytový dům.

Odborná porota vybrala z osmi soutěžních projektů čtyři k ocenění.
V soutěži zvítězila Vendula Bartáková ze třídy S3.A, druhé místo získala Timea Tremerová S3.B.  Třetí místo obsadili Radek Spurný z S3.B a Matěj Murdych ze třídy S3.A. 

První dvě oceněné žákyně postupují do okresního kola SOČ. Gratulujeme!

Ustavující zasedání KPMKK

Ve středu 29. ledna 2020 se v sále zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové konalo první ustavující zasedání nově vznikající krajské studentské samosprávy, jehož se zúčastnili i dva zástupci naší školy, Klára Kosinová
ze třídy S3.A a Zdeněk Bartůška z S4.B. Členové Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje se budou setkávat pravidelně každý měsíc a vzájemně se informovat o aktualitách ve školách, ve školství i v české společnosti a organizovat nejrůznější akce. V úvodu zasedání proběhlo seznámení s připravenými Stanovami KPMKK a Jednacím řádem KPMKK. Následovala volba vedení KPMKK a jím řízené pokračování  zasedání parlamentu.

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Dne 23. 1. 2020 se naše družstvo ve složení Tomáš Sucharda ze třídy K1., Vojtěch Kořínek z S3.B, Matěj Pavlík a Hleb Yeskevich, oba z S2.A, zúčastnilo krajského kola přeboru škol v šachu. Hrálo se systémem každý
s každým, hrací tempo 2×10 minut na partii + 5 vteřin na tah. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 týmů a naše družstvo skončilo na krásném 7. místě.

Všem zúčastněným gratulujeme!

 

Přírodovědné praktikum na UHK

Dne 23. 1. 2020 se třída L1. zúčastnila laboratorních praktik na přírodovědné fakultě UHK. Žáci pracovali pod odborným vedením RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D. v moderně vybavených laboratořích, kde se seznámili
s bezpečností práce v chemické laboratoři a provedli tři různé laboratorní práce. Paní doktorka Machková měla vše pečlivě připravené a zorganizované, včetně laboratorních protokolů, velmi ochotně odpovídala
na zvídavé dotazy žáků, vysvětlovala pozorované jevy a pomáhala žákům
se sestavováním aparatur či s řešením dalších drobných problémů. Žáci si tak mohli prakticky odzkoušet a upevnit teoretické poznatky, které se v hodinách chemie naučili. Práce v laboratoři se jim velmi líbila a rádi by uvítali další možnost této vzájemné spolupráce.

Dron nad školou

V úterý 7. 1. 2020 se žáci třídy K3. a S4.A zúčastnili odborné přednášky, kterou zajistili zaměstnanci firmy Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. Zajímavá prezentace byla zaměřena na využití technologie UAV (Unmanned Aerial Vehicle) neboli dronu v zeměměřictví.

 

Stavařina nuda není v SVKHK

Dne 7. 1. 2020 byla v hradecké Studijní a vědecké knihovně zahájena vernisáží tradiční lednová výstava prací našich studentů s názvem Stavařina nuda není. Výstava letos slaví své 10. výročí a až do konce ledna ji můžete zhlédnout ve druhém patře knihovny.

Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec Králové

Dne 7. 1. 2020 přijali vybraní žáci 4. ročníku, Antonie Svatošová, Lukáš Táborský a Pavel Zámečník, v doprovodu Ing. Petra Tučka pozvání k účasti na valné hromadě oblasti ČKAIT Hradec Králové, kde dostali příležitost prezentovat své úspěšné práce SOČ. Za úspěch v soutěži a aktivní přístup
k práci obdrželi žáci diplom, věcné dárky a finanční odměnu. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Přednáška firmy HTK a.s. HK

Dne 19. 12. 2019 proběhla v aule školy, pro třídy K3. - TZB a Z4. přednáška vedená terchnickým ředitelem Ing. Ondřejem Nekvapilem z firmy HTK a.s. HK, která se zabývá projektováním, dodávkou a montáží vzduchotechnického zařízení pro občanskou i průmyslovou výstavbu,včetně servisu. Přednáška i následná diskuze byla věnována pohledu našeho absolventa z pozice technického ředitele na připravenost našich žáků do praxe.

Exkurze do Prahy

Dne 18. prosince 2019 se vybraní žáci naší školy již tradičně vydali
v doprovodu Mgr. Jany Hofmanové a Mgr. Roberta Šestáka
do předvánoční Prahy. Prohlédli si Werichovu vilu, zhlédli výstavu Czech Press Foto, navštívili pamětihodnosti Starého města a vánoční trhy
na Staroměstském náměstí, prošli si Václavské náměstí. Nabitý program zakončilo muzikálové představení Jeptišky v Divadle Na Fidlovačce. 

 

Školní kola jazykových soutěží

Jako každoročně proběhla v prosinci školní kola jazykových soutěží. Ve všech kategoriích se zúčastnilo celkem asi sto žáků a všichni prokázali velmi dobré  znalosti a dovednosti. Vítězové Olympiády v českém jazyce a Konverzační soutěže v anglickém jazyce postupují do okresních kol. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Výsledky jednotlivých kategorií:

Olympiáda v českém jazyce – 1. místo Ondřej Oldřich Jaroměřský  L4., Sára Málková S1.A, 2. místo  Jan Mejstřík L3., Pavel Koryťák L1.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – 1. místo Marek Vačlena L3., 2. místo Martin Hepnar L3., 3. místo Adam Krupka S2.B

Konverzační soutěž v německém jazyce – 1. místo Ondřej Findejs L3.,2. místo  Radek Turek L2., 3. místo Jakub Hůza L2., Filip Kiršbaum L2., Marek Malý L2.