SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školy
Školní kolo 'Soutěže o nejlepší projekt'

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili 'Soutěže o nejlepší projekt' vyhlášené firmou Wienerberg s.r.o.

V kategorii Projekt rodinného domu se Petr Janda umístil na prvním místě a Pavel Špriňar na druhém místě.

V kategorii Projekt občanské stavby získal první místo projekt Michala Adamovského, druhý byl Petr Pojezdala a třetí místo obsadil Štěpán Stehlík.

 

 

Šachový turnaj

V úterý 8. 10. 2019 proběhl na naší škole šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 14 studentů. Všichni šachisté absolvovali 5 kol po 20 minutách. Pokud se nepodařilo některému účastníkovi zvítězit v uvedeném časovém limitu, o vítězi rozhodl trenér a člen výkonného výboru Šachového klubu ORTEX Hradec Králové Ing. Jiří Bielavský, který každou šachovou partii náležitě okomentoval. Vítězi byli nakonec všichni zúčastnění studenti, protože překonali svoji pohodlnost a strach z případného neúspěchu.

Trojlístek nejlepších šachistů: 1. místo Tomáš Sucharda (K1), 2. místo Vojtěch Kořínek (S3.B) a 3. místo Tomáš Stárek (S2.C).

Všem oceněným gratulujeme!

 

Ukázat...


S3.A v Kutné Hoře

Dne 7. 10. 2019 se žáci třídy S3.A vypravili v doprovodu Ing. Lenky Myslivcové a Ing. Jiřiho Baudyše na architektonickou prohlídku Kutné Hory, významné městské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Exkurze byla uspořádána za účelem prohloubení znalostí z oblasti achitektury a stavebnictví. Žáci si prohlédli katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci včetně podkroví, dále navštívili sedleckou kostnici a chrám sv. Barbory. Poté absolvovali procházku městem, během které viděli komplex budov bývalé Jezuitské koleje a další památky. O zajímavý odborný výklad se po celou dobu exkurze postarala místní průvodkyně.

Ukázat...


Středoškolské sportovní hry

Dne 3. 10. se naši žáci zúčastnili středoškolských her v Novém Bydžově, kde získali prvenství ve florbalu a ve futsalovém turnaji skončili na třetím místě. 

Tým florbalistů tvořili: Ondřej Erbs, Jakub Novák, David Rosůlek, Jan Bednář, Vojtěch Kořínek,  Jiří Kulička, Radim Kunart, Vojtěch Babovák, Tomáš Hejčl, Ondřej Koleník, Martin Novák, Martin Svoboda, Pavel  Macháček a Tomáš Bárta.

Ve futsalu školu reprezentovali: Filip Kiršbaum, David Jurčenko, Lukáš Kruml, Jakub Konečný, David Pospíšil, František Rejl, Jakub Novák, Jan Franc, Lukáš Němec  a Lukáš Chaloupka.

Ukázat...


Edison na naší škole

Ve dnech 23. 9. – 27. 9. 2019 na naší škole proběhl projekt EDISON ve spolupráci s organizací AIESEC . V rámci tohoto projektu školu navštívilo šest zahraničních studentů z šesti různých zemí - Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánska, Turecka a Černé Hory, kteří prostřednictvím připravených prezentací seznámili naše žáky se svými zeměmi, jejich zvyky a tradicemi, kulturou, sportem, společenskou situací, zeměpisem, bydlením a rovněž  se stavebnictvím a architekturou.

 

Ukázat...


Přednáška firmy Kastt

Dne 17. 9. 2019 proběhla v aule školy přednáška spolupracující firmy Kastt HK pro žáky třídy Z2. a K1. oboru TZB.

Přednášku vedl Ing. Martin Postupa, absolvent naší školy v tomto oboru. Seznámil žáky s historií firmy a její současnou hlavní náplní, kterou je výroba rotačních výměníků pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.

 

Ukázat...


Mezi mosty na raftech

I v tomto školním roce naši žáci a žákyně reprezentovali školu v raftovém závodě Mezi mosty. Letos se však našim posádkám nepodařilo obhájit vítězství z posledních dvou ročníků a skončily na devátém, desátém a třináctém místě z devatenácti.

Závodu se zúčastnili: M. Černý z K1., A. Neubauer, L. Sazima, J. Tichý, V. Kubasa, P. Paulus, V. Bouz z L2., J. Jeřábek z K3., K. Procházková, A. Černá, M. Hepnar z L3., D. Šedivý S3.A,   L. Kašpar, T. Duben, J. Divecký, L. Němec, V. Musil, L. Rykr z S4.B
M. Bašková, K. Kvasnička a V. Chaura z S4.C. a M. Hladíková ze Z4.

 

Ukázat...


Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz