SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školy
Šachový turnaj

1. místo Tomáš Sucharda (K1), 2. místo Vojtěch Kořínek (S3.B) a 3. místo Tomáš Stárek (S2.C)

Schůzky rodičů

 

Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 16 hodin.

Nejprve se setkáte s třídními učiteli v kmenových učebnách, kde Vám budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků v prvním čtvrtletí i o dění ve škole a třídě. Poté budete moci navštívit vyučující jednotlivých předmětů.

Schůzka výboru Spolku rodičů se bude konat ve sborovně školy od 15:30


Pracujeme s ArchiCadem 2019

 

Dne 4. 11. 2019 proběhlo v budově Magistrátu města Hradec Králové vyhodnocení dalšího ročníku soutěže Pracujeme s ArchiCadem. Vyhlášení se zúčastnil primátor města prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., vedoucí oddělení architektury a regulace odboru hlavního architekta Ing. arch. Michaela Matoušková, vyučující odborných předmětů Ing. arch. Antonín Kustein a ředitel SPŠ stavební Hradec Králové Mgr. Jiří Bureš.

1. místo obsadil Pavel Zámečník ze třídy L4., o 2. místo se podělili Antonie Svatošová a Petr Janda ze třídy S4.C.

Ceny úspěšným žákům věnoval Magistrát města Hradec Králové.


Logická olympiáda

 

Ve dnech 15. 10. až 21 .10. 2019 se konalo školní kolo logické olympiády, soutěže organizované Mensou České republiky. Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol. 

Do krajského kola za Královéhradecký kraj v kategorii středních škol postupuje 60 soutěžících, mezi nimiž je
i žákyně naší školy Petra Sedláčková ze třídy L1.

Gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v krajském kole!

 


Exkurze do Náchoda

Ve středu 23. 10. 2019 se žáci S2.C vydali v doprovodu pana učitele Martina Menšíka na exkurzi do Náchoda. Čekala je procházka historickým centrem města po stopách architektonických i literárních památek a míst, která ovlivnila dějiny tohoto kraje, ale i celé České republiky. Navštívili také zdejší renesanční zámek a v budově bývalé jízdárny, která je dnes sídlem Galerie výtvarného umění, absolvovali vzdělávací program a komentovanou prohlídku k I. Retrospektivní výstavě ruského malířství XVIII. – XX. století.

Akce přispěla k rozšíření obzorů v mnoha oblastech i k prohloubení a praktickému aplikování učiva, které si žáci osvojují ve školních lavicích.

Ukázat...


Designblok 2019 Praha

V pondělí 21. 10. 2019 se třídy L2. a S3.B vypravily do Prahy na Designblok, největší veletrh designu v naší republice. Žáci měli v rámci předmětů průmyslové výtvarnictví a architektura za úkol seznámit se s nejnovějšími trendy navrhování výrobků a studovat zajímavé způsoby prezentace těchto výrobků. Plnili i další úkoly ve skupinách. Doprovázela je Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Jan Kašpárek.  

Akce měla jako vždy u žáků příznivý ohlas.

Ukázat...


Energetická olympiáda

Dne 18. 10. 2019 se na naší škole konal druhý ročník Energetické olympiády, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Úkolem bylo vyhledat potřebné informace, umět je použít, zpracovat zadání a správně prezentovat výsledky. Z naší školy se olympiády zúčastnilo celkem 6 týmů. Nejlépe si vedl tým ve složení Přemysl Šíma (L3.) a Jan Mejstřík (L3.), který získal 18 bodů z 26 a celkově se tak umístil na 187. místě. Na postup do finále to bohužel nestačilo, ale i tak je to skvělý výsledek.

Všem zúčastněným týmům gratulujeme!

 

Ukázat...


Přírodovědný klokan 2019

Dne 16. 10. 2019 se na naší škole uskutečnio školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Akce se zúčastnilo celkem 58 žáků ze tříd L1. a L2. Řešit se mělo celkem 24 úloh z matematiky, fyziky, biologie a chemie s maximálním počtem 120 bodů. První místa obsadili tito žáci:

1. Lukáš Sazima (L2.) - 91 bod

2. Jakub Kodýtek (L1.) - 89 bodů

3. Radek Turek (L2.) - 87 bodů

Výhercům blahopřejeme!

Za hodnotitele Karel Prokeš


Geodeti na přehradě

V úterý 15. 10. 2019 se žáci tříd S4.A a K3. pod vedením Ing. Lenky Myslivcové seznámili s významnými vodními díly, které spravuje státní podnik Povodí Labe. Navštívili největší vodní nádrž Pardubického kraje v Seči a prohlédli si její hlavní hráz. Na přehradě Pařížov, která je významnou technickou památkou, se žáci zúčastnili měření deformací geodetickými metodami.

Ukázat...


S3.A v Kutné Hoře

Dne 7. 10. 2019 se žáci třídy S3.A vypravili v doprovodu Ing. Lenky Myslivcové a Ing. Jiřiho Baudyše na architektonickou prohlídku Kutné Hory, významné městské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Exkurze byla uspořádána za účelem prohloubení znalostí z oblasti achitektury a stavebnictví. Žáci si prohlédli katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci včetně podkroví, dále navštívili sedleckou kostnici a chrám sv. Barbory. Poté absolvovali procházku městem, během které viděli komplex budov bývalé Jezuitské koleje a další památky. O zajímavý odborný výklad se po celou dobu exkurze postarala místní průvodkyně.

Ukázat...


Středoškolské sportovní hry

Dne 3. 10. se naši žáci zúčastnili středoškolských her v Novém Bydžově, kde získali prvenství ve florbalu a ve futsalovém turnaji skončili na třetím místě. 

Tým florbalistů tvořili: Ondřej Erbs, Jakub Novák, David Rosůlek, Jan Bednář, Vojtěch Kořínek,  Jiří Kulička, Radim Kunart, Vojtěch Babovák, Tomáš Hejčl, Ondřej Koleník, Martin Novák, Martin Svoboda, Pavel  Macháček a Tomáš Bárta.

Ve futsalu školu reprezentovali: Filip Kiršbaum, David Jurčenko, Lukáš Kruml, Jakub Konečný, David Pospíšil, František Rejl, Jakub Novák, Jan Franc, Lukáš Němec  a Lukáš Chaloupka.

Ukázat...


Edison na naší škole

Ve dnech 23. 9. – 27. 9. 2019 na naší škole proběhl projekt EDISON ve spolupráci s organizací AIESEC . V rámci tohoto projektu školu navštívilo šest zahraničních studentů z šesti různých zemí - Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánska, Turecka a Černé Hory, kteří prostřednictvím připravených prezentací seznámili naše žáky se svými zeměmi, jejich zvyky a tradicemi, kulturou, sportem, společenskou situací, zeměpisem, bydlením a rovněž  se stavebnictvím a architekturou.

 

Ukázat...


Přednáška firmy Kastt

Dne 17. 9. 2019 proběhla v aule školy přednáška spolupracující firmy Kastt HK pro žáky třídy Z2. a K1. oboru TZB.

Přednášku vedl Ing. Martin Postupa, absolvent naší školy v tomto oboru. Seznámil žáky s historií firmy a její současnou hlavní náplní, kterou je výroba rotačních výměníků pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.

 

Ukázat...


Mezi mosty na raftech

I v tomto školním roce naši žáci a žákyně reprezentovali školu v raftovém závodě Mezi mosty. Letos se však našim posádkám nepodařilo obhájit vítězství z posledních dvou ročníků a skončily na devátém, desátém a třináctém místě z devatenácti.

Závodu se zúčastnili: M. Černý z K1., A. Neubauer, L. Sazima, J. Tichý, V. Kubasa, P. Paulus, V. Bouz z L2., J. Jeřábek z K3., K. Procházková, A. Černá, M. Hepnar z L3., D. Šedivý S3.A,   L. Kašpar, T. Duben, J. Divecký, L. Němec, V. Musil, L. Rykr z S4.B
M. Bašková, K. Kvasnička a V. Chaura z S4.C. a M. Hladíková ze Z4.

 

Ukázat...


Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

 

Pro školní rok 2019/2020 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

  1. maturitní předmět  - GEODÉZIE
  2. maturitní předmět  - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

 Podrobnější informace naleznete zde.dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz