Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec Králové

Dne 7. 1. 2020 přijali vybraní žáci 4. ročníku, Antonie Svatošová, Lukáš Táborský a Pavel Zámečník,
v doprovodu Ing. Petra Tučka pozvání k účasti na valné hromadě oblasti ČKAIT Hradec Králové, kde dostali příležitost prezentovat své úspěšné práce SOČ. Za úspěch v soutěži a aktivní přístup k práci obdrželi žáci diplom, věcné dárky a finanční odměnu. 

Online výuka v týdnu od 30. března

Milí studenti,

v pátek 27. března jste přes Bakaláře a do svých školních e-mailů dostali rozvrh on-line výuky v Office 365 Teams v týdnu od 30. 3. do 3. 4. a přehled konzultačních hodin, které vaši vyučující budou mít v prostředí Teams, na které více a více přecházíme. 

Žádáme vás proto o dodržování rozvrhu on-line hodin v Teams a pravidelné sledování stránek školy, Bakalářů a školních e-mailů.

V případě technických problémů kontaktujte správce sítě pana Viktora Němečka (nev@spsstavhk.cz), popř. své třídní učitele. 

O případných změnách a dalších opatřeních vás budeme průběžně informovat.

Změna termínu přijímacích zkoušek

Na základě zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 se termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na školní rok 2020/21 posouvá.

JPZ proběhne nejdříve 14 dnů po návratu žáků do škol. Termín stanoví a zveřejní MŠMT.  

Nebudeme proto rozesílat pozvánky na původní termíny JPZ.

Více informací: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Praxe žáků školy - aktualizace

Přes mimořádnou situaci s uzavřením škol stále počítáme s přípravou odborné praxe.

Předpokládáme, že praxe proběhnou v době ústních maturitních zkoušek, jejichž termín bude znám až z rozhodnutí MŠMT. 

Po zveřejnění termínů ústních maturitních zkoušek budou aktualizovány i smlouvy na webu školy.

 

Mobilní mapová aplikace Gisella

Dne 9. 3. 2020 proběhl v aule naší školy workshop brněnské firmy Envipartner, jejíž zástupci seznámili žáky oboru stavebnictví se zaměřením na geodézii s funkcemi aplikace Gisella a jejími výhodami. Gisella je mobilní GIS aplikace pro sběr dat v terénu umožňující vytvářet a spravovat všechny geografické objekty přímo v mobilním zařízení. Tato aplikace byla vyvinuta v České republice firmou Envipartner ve spolupráci s Mendelovou universitou, je kompatibilní s dalším softwarem a data získaná jejím prostřednictvím se snadno zpracovávají, přenášejí a spravují.

Naši geodeti tak získali zajímavé informace o novém nástroji usnadňujícím práci v nejen v jejich budoucí profesi.

T-Expedice pro talentované středoškoláky

Program Talnet pořádá T-Expedici a nabízí tak středoškolákům jedinečnou šanci vyzkoušet si vědeckou práci, a to ve výzkumném týmu, který si sami vyberou. Letos jsou k dispozici týmy zabývající se architekturou, botanikou, etnografií, fyzikou, chemií, historií, technikou a žurnalistikou. Vedoucími týmů jsou středoškoláci, kteří se na tuto pozici celý rok připravovali pod vedením tzv. expertů - tedy odborníků z daného vědeckého odvětví, kteří zaručují kvalitu výzkumu. 

Během jednoho prázdninového týdne si tak středoškoláci mohou vyzkoušet bádání v archivech, sestrojování robotického vozítka, určování vzácných druhů květeny nebo navrhování veřejných prostranství. Bližší informace a přihláška pro zájemce jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.talnet.cz/t-expedice-2020

Vítězství v okresním finále ve florbalu dívek

Dne 19. 2. 2020 se ve sportovní hale v Třebši odehrály zápasy okresního finále ve florbalu dívek. Naši školu úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení: Eliška Grulichová (S3.A), Klára Kosinová (S3.A), Natálie Radová (S3.A), Aneta Vágenknechtová (S3.A), Simona Stránská (L3.), Lucie Černá (L3.), Iveta Rohanová (L3.,) Michaela Hladíková (Z4.) a Lucie Dianová (L2.) Dívky se po výborném taktickém výkonu ve vyrovnaném turnaji staly nejlepším florbalovým družstvem středních škol v okrese.

Celkové pořadí: 1. SPŠ stavební HK, 2. VOŠZ a SZŠ  HK, 3. Gymnáziun J. K. Tyla, 4. Gymnázium Boženy Nemcové., 5. High School SION.

Blahopřejeme našim žákyním k vítězství!

Exkurze do Brna

Ve středu 12. 2. navštívily třídy L3. a S2.B brněnskou centrálu firmy Velux, která se zabývá výrobou střešních oken a světlíků. Doprovázeli je Ing. arch. Taťána Kusteinová a Ing. arch. Jan Kašpárek.
V rámci připraveného čtyřhodinového programu žáci vyslechli přednášku
o kvalitě vnitřního prostředí budov, zhlédli praktické ukázky montáže střešního okna se všemi jeho částmi, následovala prohlídka showroomu a seznámení s programem na prověření osvětlenosti interiérů. Exkurze byla obohacující a doplnila žákům povědomí o tvorbě vnitřního prostoru v závislosti na světle a proudění vzduchu.

Přednáška na téma stavební zákon

V pátek 7. 2. 2020 se v aule školy konala přednáška pro žáky tříd S2.A, S3.B a K.3(S) na téma STAVEBNÍ ZÁKON. Pozvání přednášet přijal Ing. Jandík, vedoucí stavebního odboru MMHK. Pan Ing. Jandík ve stručnosti seznámil naše žáky s nejdůležitějšími částmi stavebního zákona. Uvedl příklady staveb, které nevyžadují schválení stavebním úřadem, zároveň poukázal na ty, které vyžadují povolovací proces. Závěr přednášky byl věnován dotazům, např. odstraňování černých staveb.

 

Preventivní program EXIT Tour

Ve středu 5. 2. 2020 se na naší škole uskutečnil preventivní den. Žáci 1. a 3. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu připraveného v rámci mezinárodního projektu EXIT Tour. Součástí programu byly nejenom zajímavé preventivní přednášky, ale i koncert zahraniční skupiny a seminář Angličtina interaktivně, kde si žáci mohli procvičit své komunikační schopnosti s rodilými mluvčími.

Školní kolo SOČ

Ve středu 29. 1. 2020 proběhla na naší škole přehlídka žákovských projektů v rámci školního kola Středoškolské odborné činnosti. Soutěžili žáci třetích ročníků s architektonickými studiemi zástavby proluky v centru Hradce Králové. Většina z nich navrhla bytový dům.

Odborná porota vybrala z osmi soutěžních projektů čtyři k ocenění.
V soutěži zvítězila Vendula Bartáková ze třídy S3.A, druhé místo získala Timea Tremerová S3.B.  Třetí místo obsadili Radek Spurný z S3.B a Matěj Murdych ze třídy S3.A. 

První dvě oceněné žákyně postupují do okresního kola SOČ. Gratulujeme!

Ustavující zasedání KPMKK

Ve středu 29. ledna 2020 se v sále zastupitelstva Krajského úřadu v Hradci Králové konalo první ustavující zasedání nově vznikající krajské studentské samosprávy, jehož se zúčastnili i dva zástupci naší školy, Klára Kosinová
ze třídy S3.A a Zdeněk Bartůška z S4.B. Členové Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje se budou setkávat pravidelně každý měsíc a vzájemně se informovat o aktualitách ve školách, ve školství i v české společnosti a organizovat nejrůznější akce. V úvodu zasedání proběhlo seznámení s připravenými Stanovami KPMKK a Jednacím řádem KPMKK. Následovala volba vedení KPMKK a jím řízené pokračování  zasedání parlamentu.

Přírodovědné praktikum na UHK

Dne 23. 1. 2020 se třída L1. zúčastnila laboratorních praktik na přírodovědné fakultě UHK. Žáci pracovali pod odborným vedením RNDr. Veroniky Machkové, Ph.D. v moderně vybavených laboratořích, kde se seznámili
s bezpečností práce v chemické laboratoři a provedli tři různé laboratorní práce. Paní doktorka Machková měla vše pečlivě připravené a zorganizované, včetně laboratorních protokolů, velmi ochotně odpovídala
na zvídavé dotazy žáků, vysvětlovala pozorované jevy a pomáhala žákům
se sestavováním aparatur či s řešením dalších drobných problémů. Žáci si tak mohli prakticky odzkoušet a upevnit teoretické poznatky, které se v hodinách chemie naučili. Práce v laboratoři se jim velmi líbila a rádi by uvítali další možnost této vzájemné spolupráce.

Dron nad školou

V úterý 7. 1. 2020 se žáci třídy K3. a S4.A zúčastnili odborné přednášky, kterou zajistili zaměstnanci firmy Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. Zajímavá prezentace byla zaměřena na využití technologie UAV (Unmanned Aerial Vehicle) neboli dronu v zeměměřictví.

 

Stavařina nuda není v SVKHK

Dne 7. 1. 2020 byla v hradecké Studijní a vědecké knihovně zahájena vernisáží tradiční lednová výstava prací našich studentů s názvem Stavařina nuda není. Výstava letos slaví své 10. výročí a až do konce ledna ji můžete zhlédnout ve druhém patře knihovny.

Přednáška firmy HTK a.s. HK

Dne 19. 12. 2019 proběhla v aule školy, pro třídy K3. - TZB a Z4. přednáška vedená terchnickým ředitelem Ing. Ondřejem Nekvapilem z firmy HTK a.s. HK, která se zabývá projektováním, dodávkou a montáží vzduchotechnického zařízení pro občanskou i průmyslovou výstavbu,včetně servisu. Přednáška i následná diskuze byla věnována pohledu našeho absolventa z pozice technického ředitele na připravenost našich žáků do praxe.