Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Online prezentace naší školy

Namísto tradičních výstav středních škol a zaměstnavatelů letos pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Online prezentace, které proběhnou na: www.facebook.com/komorakhk.

Uchazeči o studium na naší škole mohou 7. 12. 2020 navštívit prezentaci naší školy a partnerské firmy EUROVIA CS, a.s.

Dne 8. 12. 2020 od 16:00 do 16:30 bude probíhat videochat s vedením školy.

Těšíme se na vás!

Informace pro uchazeče o studium na naší škole

21. listopadu se tradiční den otevřených dveří u příležitosti Dne architektury vzhledem k současnému nouzovému stavu konat NEBUDE. Věříme, že budeme moci uskutečnit další plánovaný den otevřených dveří 15. 12.

Budeme se také účastnit burz škol on-line.

Přijímací zkoušky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám stále plánujeme uskutečnit od 2. poloviny ledna 2021. Předpokládáme, že se budou konat v podobném duchu jako v minulém školním roce (bližší informace najdete v záložce Uchazeči, dále Přijímací zkoušky nanečisto a Přípravný kurz k přijímacím zkouškám).

Obě aktivity proběhnou v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.  

Své dotazy k přijímacímu řízení, přijímacím zkouškám a přípravným kurzům směřujte na zástupce ředitele školy Ing. Martina Piechaczka (pi@spsstavhk.cz), případně na ředitele školy Mgr. Jiřího Bureše (bs@spsstavhk.cz).

Burza škol on-line

Zajímá tě stavebnictví a architektura? Chceš se o škole a studiu u nás dozvědět více? Chceš se nás tváří v tvář na něco zeptat? Zúčastni se burzy škol on-line (burzaskol.online). Další možnost bude 7. prosince, kdy se zúčastníme burzy škol Trutnovska.

   

Logická olympiáda

6. listopadu proběhlo krajské kolo logické olympiády, soutěže  založené na logických úlohách, jejímž pořadatelem je Mensa České republiky. V kategorii středních škol se soutěže zúčastnilo 55 studentů. Naši školu skvěle reprezentoval Jaroslav Kuťák, žák třídy K2., který se umístil na 17 místě.

Ke krásnému umístění gratulujeme!

 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

L4. v Josefově

V pátek 2. 10. 2020 zavítala třída L4. do pevnosti Josefov. Exkurze, podpořená Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, doplnila právě probírané téma Klasicismus. Třídu doprovázeli Ing. arch. Taťána Kusteinová a Mgr. Jiří Bureš. Žáci měli možnost si prohlédnout bastion č. X s přilehlým muzeem pevnosti a vyslechnout odborný výklad průvodce, dále i bastion č. I, včetně podzemních chodeb minérů. Po prohlídce pevnosti, která  se uskutečnila v den 240. výročí jejího založení, následovala návštěva Městského muzea v Josefově.