Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.

Obor vzdělání Technická zařízení budov
maturitní předmět ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Nový rozvrh od 20. 9.

V pondělí 20. září 2021 vstoupí v platnost nový rozvrh.

S novým rozvrhem vás seznámí vaši třídní učitelé, dále bude vyvěšen na informační nástěnce v 1. patře a také ho najdete v IS Bakaláři.

Úprava rozvrhu byla nutná vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti některých vyučujících.

 

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ 2020

Dne 9. 9. proběhlo na zámku v Dobřenicích slavnostní vyhlášení výsledků ankety FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ 2020. Naše škola byla do ankety nominována za spolupráci se společností Eurovia CS, a.s.

Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře spolupráce firem a středních škol, každoročně ocenit ty nejaktivnější a touto cestou jim poděkovat.

Opět na raftech mezi mosty

Dne 9. 9. se konal raftový závod středoškoláků Mezi mosty, kterého se letos zúčastnilo 16 týmů. Žáci reprezentující naši školu vybojovali první místo

Blahopřejeme k vítězství! 

Soutěž o nejlepší projekt

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se opět zúčastnili soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger. Školní konstrukční ročníkové práce upravené a upřesněné dle podmínek společnosti úspěšně postoupily do celostátního soutěžního kola. 

Ze třetího ročníku postoupili 1. Jan Šaroun a 2. Dominik Hroneš

Z žáků 4. ročníku byl nejúspěšnější Dominik Kindl, 2. Radek Spurný a 3. Timea Tremerová.

Přejeme všem hodně dalších úspěchů!

 

Přednášky a besedy

Kromě exkurzí byly pro žáky po jejich návratu do školy připraveny též zajímavé přednášky a besedy. K rozšíření znalostí o plochých střechách přispěla žákům 3. ročníku oboru Stavebnictví přednáška firmy Atelier DEK, vedená Ing. Petrem Ponikelským. Další ze zajímavých přednášek obohatily výuku žákům tříd L1. a L2. oboru Technické lyceum. Ing. Michal Šumpík z firmy Eurovia jim nejprve pověděl o stavařině v praxi  a poté následovala prezentace lineárních staveb. Další významná stavební firma Strabag převedla ukázky svých staveb a seznámila žáky s výhodami BIM projektování. Žáci tříd Z3. a K2.Z ocenili přednášku firmy Bosch Termotechnika, divize Buderus,  na které Ing. Jan Eisner seznámil žáky s historií firmy a trendem jejího vývoje. Další část přednášky byla věnována kondenzačním kotlům. 

Opět na exkurzích

Po návratu žáků se škola vrátila do běžného života, ke kterému patří také exkurze a přednášky. Žáci třídy S2.B si s Ing. Petrem Tučkem užili zajímavou exkurzi v Biskupské knihovně a sousedícím barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Výuku ve třídě Z1. zpestřil Ing. Martin Pospíšil exkurzí do vodojemů na Novém Hradci Králové, kde si prohlédli například čerpací stanici pro věžový vodojem nebo tlakovou stanici pro posílení tlaku vody. Třída L3. pod vedením vyučujících odborných předmětů získávala na exkurzích po Hradci Králové informace o fasádách a konstrukcích staveb potřebné pro maturitní práci.

Do Německa na zkušenou

V úterý dne 1. 6. uspořádalo centrum česko-německých výměn mládeže Tandem informační setkání pro žáky tříd L1. a L2. Žáci byli v průběhu interaktivní prezentace seznámeni s možnostmi studijních, dobovolnických a pracovních výjezdů do Německa a s podporou rozvoje znalosti němčiny, kterou Tandem školám nabízí.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy