Cookies management by TermsFeed Generator

Dny otevřených dveří

Máte zájem o naši školu? Přijďte se k nám podívat. Naše dveře budou pro vás otevřené v sobotu 26. 11. 2022 od 8:30 do 12:00, v úterý 13. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 a ve čtvrtek 12. 1. 2023 rovněž od 14:00 do 17:00.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Filmový a čtenářský klub

První říjnovou středu ve 14:00 opět zahajuje svoji činnost Filmový a čtenářský klub. Jeho obsahem je i v tomto školním roce nejen zhlédnutí filmového představení, ale také práce s literárními texty a pracovními listy. Zúčastnění žáci se seznámí s významnými díly české a zahraniční literatury, zejména 20. století.

Adaptační kurz prvních ročníků

Ve třetím zářijovém týdnu budovali žáci 1. ročníku v rekreačním areálu na Pecce přátelské vztahy, pozitivní třídní klima i dobré vztahy s učiteli prostřednictvím společných aktivit.

Letem světem Švýcarskem

Díky projektu zaměřenému na jazykové a technické vzdělávání MUP 2021 dostali žáci třídy L4. příležitost poznat mnohá zajímavá místa Švýcarska. V průběhu 4 čtyř dnů viděli například architekturu Bernu, navštívili proslulou čokoládovnu Cailer,  hrad a sýrárnu v Gruyéres, strávili pár hodin ve světě vědy Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN, prohlédli si Ženevu a její památky, Olympijské muzeum v Lausanne a další pamětihodnosti. 

Za přípravu a organizaci náročné exkurze děkujeme Mgr. Ireně Kapustové Ph.D. a Iwi Hagenau, M.A.

Mezi mosty opět první

I letos se naši žáci zúčastnili raftového závodu středních škol Mezi mosty. Přestože počasí příliš nepřálo, našemu týmu se podařilo v konkurenci 12 škol získat první místo.

Blahopřejeme k úspěchu!

Soutěž o logo ODM 2023

Eliška Chare ze třídy L3. získala 3. místo v soutěži o logo Her X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023.

Blahopřejeme!

 

Třeťáci v Opočně

Na začátku školního roku vzala naše partnerská firma Eurovia žáky 3. ročníku oborů S a L do terénu a ukázala jim probíhající výstavbu obchvatu Opočna. Stavba je zajímavá řešením nestabilního podloží při ztížených geologických poměrech a výstavbou mostu založeného na pilotových základech, prováděného technologií dodatečně předpjatého betonu.

Eurovii patří za odbornou exkurzi náš dík!

Eurovia ve škole

V závěru školního roku navštívila školu naše partnerská firma Eurovia s přednáškou o  výstavbě dálnice D35. Zúčastnění žáci druhého ročníku se tak dozvěděli mnoho zajímavostí o probíhajících stavebních pracích a odměnili zástupce firmy potleskem.

I my děkujeme za výborně připravenou přednášku!

Opět na stadionu

Těsně před závěrem školního roku se naši žáci ještě jednou vypravili na Malšovický stadion podívat se na probíhající rekonstrukci. Tentokrát to byli třeťáci oboru S, kterým firma STRABAG a. s. ukázala stavařinu v praxi. Žáci byli provedeni stavbou, kde viděli například betonáž výtahové šachty, bednění sloupů, vázání výztuže pro tribuny i opravu lízátek. Následně si prohlédli projektovou dokumentaci a byly zodpovězeny jejich dotazy.

Zaměstnancům STRABAGu děkujeme!

 

Přednáška pro 'Zetko'

Jako každoročně na konci školního roku navštívil třídy Z2. a K3. Ing. Jan Eisner z firmy Buderus – tepelná technika, aby seznámil žáky s historií firmy a představil její výrobní program. Dále se věnoval zejména novinkám v oblasti kondenzační techniky, tj. kotlům nástěnným i stacionárním. Zmínil i solární techniku a její využití v oblasti úspor energie.

Děkujeme za zajímavou přednášku!

Informační schůzka s rodiči žáků 1.ročníku 2022/23

Dne 23. června 2022 od 15:30 se uskuteční informační schůzka s rodiči (zákonnými zástupci) budoucích žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023. Seznamy žáků tříd 1. ročníků najdete v příloze.

King of Daylight

10. 6. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola 18. ročníku soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních King of Daylight, kterou  pořádá společnost VELUX Česká republika. V kategorii Freestyle získal ocenění Ondřej Satori ze třídy L3.

Blahopřejeme!

 

Realizace dřevostavby na dvoře školy

Od listopadu minulého roku probíhá na naší škole kurz dřevostaveb.

Zúčastnění žáci se nejprve seznamovali s vlastnostmi dřeva a jeho použitím ve stavbách. Poté vymysleli a navrhli drobnou stavbu ve tvaru včelí plástve. Nyní probíhá na dvoře školy realizace stavby, která bude posléze sloužit jako nouzové přístřeší v přírodě.

8. 6. stavěli žáci hrubou konstrukci. Montáž dřevěných masivních CLT panelů probíhala pod vedením profesionálů z firem A2TIMBER a CLT Czechia. Další stavební práce budou probíhat během června, případně v září.

Cizinci mezi námi

Žáci tříd L1. a L2. se zúčastnili wokshopu zaměřeného na migraci, předsudky, kritické myšlení a toleranci. Fomou interaktivní hry zjišťovali, jaká je vůbec v České republice situace s cizinci, co jsou sterotypy a jak jim předcházet.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.