Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Erasmus in Schools v hodinách ruského jazyka

Stavařina nuda není

Letos již po jedenácté je prostor galerie Automat ve druhém patře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové vyhrazen prezentaci prací žáků naší školy. Tradiční lednové výstavě s názvem Stavařina nuda není současná koronavirová situace nepřeje, věříme však, že do konce ledna budete mít příležitost si zde vystavené maturitní, ročníkové a soutěžní práce našich studentů prohlédnout. Součástí výstavy jsou i ukázky modelů vypracovaných v předmětu architektura.  

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří, který byl plánován na čtvrtek 7. ledna, se z důvodu současného nouzového stavu v tomto termínu konat nebude. Pokusíme se ho však zrealizovat později v průběhu února 2021.

Pokud se zajímáte o studium na naší škole, můžete využít on-line setkání s vedením školy prostřednictvím Teams, které se konají pravidelně každý čtvrtek od 15 do 16 hodin. Odkaz najdete v menu v levé části na úvodní stránce školy. 

Další možností je účast na burze škol on-line (burzaskol.online). První burza proběhne 13. ledna, kdy se zúčastníme burzy škol v Trutnově, dále 18. ledna, kdy nás najdete na burze škol v Hradci Králové, nakonec 19. ledna, kdy se s námi budete moci setkat na burze škol v Jičíně.

On-line výstava probíhá v čase 16:00-19:00Každou celou půlhodinu (16:00, 16:30, 17:00,...) proběhne krátké cca 10 minutové představení oborů. Můžete se však připojovat i mimo tyto "hlavní" časy a na cokoliv se nás zeptat.

3D brýle ve výuce

Dne 11. 12. 2020 měli žáci třídy L2. možnost vyzkoušet si virtuální realitu pomocí 3D brýlí Oculus Quest přímo ve výuce. Díky moderním technologiím, které v budoucnu budou nepopiratelně zastávat čestné místo vedle tzv. „klasické“ výuky, se žáci mohli pomalu „dotknout“ několika modelů těles v matematice a prozkoumat jejich vlastnosti; „podívat“ se kamkoliv po světě; potápět se s delfíny a mořskými želvami; ale také si vyzkoušeli své motorické dovednosti a orientaci v prostoru. 

Logická olympiáda

6. listopadu proběhlo krajské kolo logické olympiády, soutěže  založené na logických úlohách, jejímž pořadatelem je Mensa České republiky. V kategorii středních škol se soutěže zúčastnilo 55 studentů. Naši školu skvěle reprezentoval Jaroslav Kuťák, žák třídy K2., který se umístil na 17 místě.

Ke krásnému umístění gratulujeme!

 

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2020/2021 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.