Informace pro žáky 1. ročníku 2021/22

Seznamy tříd L1., S1.AS1.B a K1. ke stažení najdete níže.

Nezapoměňte předložit poslední výroční vysvědčení v kanceláři školy v termínu 26. – 31. srpna 2021, případně zaslat poštou do 31. srpna 2021 na adresu školy úředně ověřenou kopii posledního výročního vysvědčení.

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1. září 2021 v 8.00 hodin ve škole v kmenových učebnách. Ve vstupním vestibulu školy v přízemí budou vyvěšeny seznamy žáků a rozmístění kmenových učeben. Seznamy budou vyvěšeny rovněž před kmenovými učebnami.

Žáci první školní den předají třídnímu učiteli pro vystavení ISIC průkazu fotografii o velikosti 30x40mm, zaplatí 290,- Kč, přinesou vyplněnou žádost o vystavenídále vyplněný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a také 400,- Kč na adaptační kurz.  Mezinárodní studenský průkaz ISIC slouží pro vstup do školy, kopírování a stravování. 

Učebnice, kromě učebnic jazyků, se žákům, jejichž zákonný zástupce se stane členem Spolku rodičů při SPŠ stavební, zapůjčí bezplatně. Roční poplatek Spolku rodičů je 500,- Kč (u sourozenců platí vždy jen nejstarší). Další informace budou poskytnuty na informační schůzce s rodiči žáků 1.ročníků 2. září 2021 v 15.30 hod v budově školy.

Učebnice anglického jazyka (Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate – Student´s Book a Workbook Czech Ed.) si žáci obstarávají sami. V prodejně Oxford Bookshop na Masarykově náměstí v Hradci Králové mají naši žáci slevu. Učebnicový set zde pořídí za 708,- Kč i v době prázdnin, stačí při nákupu nahlásit jméno a školu.

Žáci oborů Stavebnictví a TZB do 31. 7. 2021 pošlou, v případě zájmu, závaznou přihlášku na nepovinný druhý cizí jazyk (německý nebo ruský), a to na email a@spsstavhk.cz, kde uvedou jméno žáka, vybraný cizí jazyk a dosaženou úroveň.  

Zájemci o ubytování v domově mládeže získají informace o podmínkách ubytování a stravování na adrese www.dmhk.cz.

Detailnější informace byly poslány na emailové adresy žáků a zákonných zástupců, pokud byly na přihlášce uvedeny. 

Úřední hodiny o prázdninách

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN: PONDĚLÍSTŘEDA 8:00 - 12:00

Soutěž o nejlepší projekt

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se opět zúčastnili soutěže o nejlepší projekt společnosti Wienerberger. Školní konstrukční ročníkové práce upravené a upřesněné dle podmínek společnosti úspěšně postoupily do celostátního soutěžního kola. 

Ze třetího ročníku postoupili 1. Jan Šaroun a 2. Dominik Hroneš

Z žáků 4. ročníku byl nejúspěšnější Dominik Kindl, 2. Radek Spurný a 3. Timea Tremerová.

Přejeme všem hodně dalších úspěchů!

 

Přednášky a besedy

Kromě exkurzí byly pro žáky po jejich návratu do školy připraveny též zajímavé přednášky a besedy. K rozšíření znalostí o plochých střechách přispěla žákům 3. ročníku oboru Stavebnictví přednáška firmy Atelier DEK, vedená Ing. Petrem Ponikelským. Další ze zajímavých přednášek obohatily výuku žákům tříd L1. a L2. oboru Technické lyceum. Ing. Michal Šumpík z firmy Eurovia jim nejprve pověděl o stavařině v praxi  a poté následovala prezentace lineárních staveb. Další významná stavební firma Strabag převedla ukázky svých staveb a seznámila žáky s výhodami BIM projektování. Žáci tříd Z3. a K2.Z ocenili přednášku firmy Bosch Termotechnika, divize Buderus,  na které Ing. Jan Eisner seznámil žáky s historií firmy a trendem jejího vývoje. Další část přednášky byla věnována kondenzačním kotlům. 

Opět na exkurzích

Po návratu žáků se škola vrátila do běžného života, ke kterému patří také exkurze a přednášky. Žáci třídy S2.B si s Ing. Petrem Tučkem užili zajímavou exkurzi v Biskupské knihovně a sousedícím barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Výuku ve třídě Z1. zpestřil Ing. Martin Pospíšil exkurzí do vodojemů na Novém Hradci Králové, kde si prohlédli například čerpací stanici pro věžový vodojem nebo tlakovou stanici pro posílení tlaku vody. Třída L3. pod vedením vyučujících odborných předmětů získávala na exkurzích po Hradci Králové informace o fasádách a konstrukcích staveb potřebné pro maturitní práci.

Do Německa na zkušenou

V úterý dne 1. 6. uspořádalo centrum česko-německých výměn mládeže Tandem informační setkání pro žáky tříd L1. a L2. Žáci byli v průběhu interaktivní prezentace seznámeni s možnostmi studijních, dobovolnických a pracovních výjezdů do Německa a s podporou rozvoje znalosti němčiny, kterou Tandem školám nabízí.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.