Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Zahraniční studenti v hodinách angličtiny

 

Školní kolo SOČ

1. 2. 2023 proběhla na naší škole přehlídka žákovských projektů v rámci školního kola Středoškolské odborné činnosti. Soutěžili žáci třetích ročníků s architektonickými studiemi polyfunkčního domu v Hradci Králové.

Odborná porota vybírala ze sedmi soutěžních projektů. 
V soutěži zvítězila Bára Štěpánová ze třídy S3.C, druhé místo obsadil Štěpán Bujárek z S3.B a třetí místo získal Jan Kindl z S3.A. 

První dva ocenění postupují do okresního kola SOČ. Gratulujeme!

Liga rozpočtářů

25. ledna se na Stavební fakultě ČVUT konala celostátní soutěž v oceňování stavebních prací Liga rozpočtářů, pořádaná firmou ÚRS CZ a.s. Naši školu reprezentovali Tomáš Koblížek a Kateřina Hofmanová ze třídy S4.C. Zadání soutěže zpracovali a vyhodnotili vyučující z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT. Ze 13 stavebních průmyslovek se naše škola umístila na 7. místě.

Čtvrťáci v Pardubicích

19. 1. 2023 navštívili žáci S4.C a K4.S areál Automatických mlýnů v Pardubicích – Gočárovu galerii a stavbu Centrálních polytechnických dílen. Modernizace objektu Gočárovy galerie je vydařená. Zaujalo nás otevírání a clonění oken, světlíků, protipožární opatření, recyklace původního materiálu i zesilování stávajících konstrukcí, vytvoření dveřních otvorů v původních železobetonových stěnách. Rekonstrukce Centrálních dílen je zajímavá konstrukčním řešením, probarvenými betony a celkovou koncepcí k budoucímu užívání objektu.

Děkujeme panu Sýkorovi z firmy Metrostav za odborný výklad v Gočárově galerii a zprostředkování návštěvy Centrálních dílen.

 

Stavařina nuda není

O tom se můžete přesvědčit již po třinácté v galerii Automat ve druhém patře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Až do konce ledna 2023 si zde můžete prohlédnout vystavené maturitní, ročníkové a soutěžní práce žáků naší školy. Součástí výstavy jsou i ukázky modelů zhotovených v předmětu architektura. 

Vánoční akademie

Poslední školní den kalendářního roku tradičně patří Vánoční akademii. Ve velké tělocvičně vystoupili nadaní žáci naší školy - zpěváci, hudebníci a tanečníci doprovázení neméně nadanými členy učitelského sboru.

Za vytvoření příjemné předvánoční atmosféry děkujeme!

 

Vánoční jarmark

Novou tradicí se u nás stalo pořádání celoškolních dobročinných akcí, při kterých prodejem dobrůtek vyrobených našimi žáky vybíráme finanční prostředky pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Po úspěchu jarního Foodfestu jsme se v předvánočním období rozhodli připravit charitativní Jarmark. Hlavní organizátorkou byla opět Šárka Hrbáčková, žákyně čtvrtého ročníku zapojená do stříbrné úrovně programu DofE, s pomocí Mgr. Martina Menšíka. Týmu dobrovolníků a desítkám prodejců z řad žáků se podařilo vybrat 16 000 korun. Část tohoto výtěžku zamířila i tentokrát na podporu Ukrajině, finanční příspěvek získal též spolek Happy Tail, který v hlasování získal sympatie největšího počtu účastníků akce.

Exkurze v Malšovicích

V polovině prosince se žáci K4.S, S4.B a S4.C opět vydali na multifunkční fotbalový stadion v Malšovicích, aby se podívali, jak pokračuje výstavba. V mrazivém počasí je stavbou provázel stavbyvedoucí Daniel Novotný a ukázal jim montáž ocelové konstrukce pro zastřešení tribun, osazenou výztuž stropní konstrukce připravenou pro betonáž, vázání výztuže monolitického schodiště, konstrukci pro sádrokartonové příčky i rozvody vzduchotechniky. Betonáž byla vzhledem k mínusovým teplotám přerušena.

Olympiáda v českém jazyce

Dne 2. 12. 2022 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 25 žáků. Vítězem se stal Ondřej Bravenec z L2., druhé až třetí místo obsadili Petr Voňka ze třídy Z3. a Melánie Nechanická z L2., kteří rovněž postupují do  okresního kola.  

Gratulujeme!

Přednáška firmy Almeva

Pro čtvrťáky z oboru TZB a některé stavaře připravil Lukáš Valenta z firmy Almeva přednášku o komínech a odvodech spalin. Žáci se dozvěděli o kompletním sortimentu, možnostech a systémech pro odvod spalin nejen od kotlů a kamen. Nejvíce zaujala část přednášky s pracovním názvem "Takto ne!" varující před špatně provedenými, neodbornými, a tedy život ohrožujícími instalacemi.

Za přednášku společnosti Almeva děkujeme!

FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ

7. 12. byly vyhlášeny výsledky ankety FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ.  Cílem Rady Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory je přispět k podpoře spolupráce firem a středních škol, každoročně ocenit ty nejaktivnější a touto cestou jim poděkovat.

Naše škola i letos obdržela poděkování za spolupráci se společností Eurovia CS, a.s.

Letos opět ve Vídni

Na začátku prosince se po dvouleté kovidové pauze uskutečnila exkurze zaměřená na moderní architekturu Rakouska, především jeho hlavního města. Žáci naší školy si v doprovodu Ing. arch. Antonína Kusteina a Ing. Petra Tučka prohlédli architektonicky zajímavé budovy historické části Vídně, vydali se na komentovanou prohlídku centra OSN, navštívili i Modrou Lagunu, kterou tvoří asi stovka ukázkových montovaných rodinných domů. A samozřejmě dostali i příležitost užít si předvánoční atmosféru na jednom z nejznámějších vídeňských vánočních trhů před radnicí.

Díky za perfektně zorganizovanou zajímavou exkurzi!

 

Rehau ve škole

Tak jako každý rok, i letos v prosinci navštívil naši školu ing. Luděk Pilát z firmy Rehau, aby studenty 4. ročníku oboru TZB seznámil s výrobky a sortimentem firmy. Prezentace byla zaměřena zejména na podlahové, stropní a stěnové vytápění a chlazení. Studentům byly vysvětleny různé systémy návrhu a montáže, jejich výhody a nevýhody a vše bylo doprovázeno množstvím fotek z realizovaných akcí.

Zetkaři v Jablonci a Koberovech

28. 11. 2022 se žáci třídy K4.(z) v doprovodu Mgr. Martina Menšíka zúčastnili exkurze ve firmě ATREA v Jablonci nad Nisou, která se zabývá výrobou a prodejem vzduchotechniky. Absolvovali odborné přednášky o systémech pro RD a BD, větracích jednotkách s rekuperací tepla a o větrání kuchyní. Prohlédli si výrobní halu, skladovací a expediční prostory a následně se vydali do obce Koberovy, kde vyslechli závěrečnou přednášku s představením konceptu a ukázkou energeticky pasivních rodinných domů.

Společnosti ATREA patří za zprostředkování této exkurze naše velké poděkování!

 

Výstava Příběhy z Ukrajiny

V úterý 22. 11. 2022 žáci prvních ročníků, kteří studují nepovinný ruský jazyk, vyrazili v doprovodu Mgr. Martina Menšíka na náměstí 28. října v Hradci Králové, které hostí značně kontroverzní a emoce budící výstavu Příběhy z Ukrajiny. Prohlédli si vystavené vraky automobilů, které za sebou nechaly útoky na území ukrajinských měst, vyslechli příběhy osob, které přišly o svůj majetek a byly nuceny opustit rodnou zemi. Významně si rozšířili svou slovní zásobu, učili se pracovat s předkládanými informacemi a orientovat se v činnosti neziskových organizací Paměť národa a Post Bellum.

ERASMUS+ v Norsku

V letošním školním roce naše škola realizuje ve spolupráci s firmou Metrostav Norge AS projekt zaměřený na projektování, vizualizování a animování staveb v evropském standardu.

Bližší informace o projektu a podmínkách účasti naleznete po rozkliknutí zprávy.

Návštěva z ČVUT

7. listopadu nás navštívili zástupci Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT, kteří žáky  TZB seznámili s možnostmi dalšího studia a perspektivami oboru.  
Druhá část přednášky byla věnována představení unikátního a velmi zajímavého projektu SAWER, oceněného na výstavě EXPO v Dubaji, který se zabývá získáváním vody ze vzduchu v pouštních oblastech. 

Krajské kolo logické olympiády

Dne 4. 11. 2022 se uskutečnilo krajské kolo logické olympiády, kterého se zúčastnilo 54 žáků z různých škol. Naši školu reprezentovali Adam Friedreich ze třídy L1., který obsadil 8. místo, a Matěj Stejskal z L2., který obsadil 24. místo.

Vítězům blahopřejeme!

Elkaři v Pardubicích

Žáci tříd L2. a L3. se 3. listopadu téměř po půl roce opět vypravili do Pardubic, aby se podívali, jak pokročila rekonstrukce komplexu Automatických mlýnů, v jehož areálu vzniká nová Galerie města PardubicCentrální polytechnické dílny. Tentokrát měli příležitost vidět stavbu, realizovanou firmami Metrostav a Chládek a Tintěra, před dokončením.

Děkujeme Ing. Jiřímu Riegrovi za zprostředkování exkurze!

Mezinárodní futsalový turnaj

20. října se naše futsalové družstvo zúčastnilo mezinárodního turnaje, pořádaného SOŠ a SOU Vocelova. Ani letos nenašli naši žáci mezi zúčastněnými školami konkurenci a vybojovali nejen pohár za první místo ale rovněž ocenění pro nejlepšího střelce i nejlepšího brankáře. Tým naší partnerské školy se vrátil do Polska s diplomem a pohárem za třetí místo.

Oběma týmům blahopřejeme!

Návštěva z Wroclawi

Téměř po roce k nám 19. října dorazila skupina 10 žáků a 3 učitelů z partnerského lycea ve Wroclawi, hlavního historického města Dolního Slezska. Letos jsme jim ukázali Hradec z Bílé věže i památky starého města pod ní. Navečer se prošli centrem a prohlédli si architekturu pěší zóny a Masarykova náměstí.

Elko v Drážďanech

13. října se žáci tříd L2. a L3. vypravili do Drážďan, aby si zde prohlédli nejvýznamější stavby nově zrekonstruované historické části města, například barokní kostel Nejsvětější trojice nebo Novou synygogu. Nejprve se však zastavili na interaktivní výstavě Notre-Dame de Paris, kde se pomocí interaktivního tabletového průvodce HistoPad, virtuální reality, 3D rekonstrukcí a 360° pohledů seznámili s 850letou historií budovy. Poté se vydali na komentovanou prohlídku do Glaserne Manufaktur, moderní budovy od architekta Guntera Henna, kde Volkswagen od roku 2017 vyrábí a vystavuje elektrickou verzi Golfu.

Čtvrťáci v Pardubicích

13. 10. 2022 navštívili žáci tříd S4.A, S4.B a S4.C Výukové  a výzkumné centrum v dopravě, které je nedílnou součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zde se zúčastnili technického semináře zaměřeného na použití georadaru  a GPR skenerů ve stavitelství. Dále navštívili Dynamický zkušební stav, což je víceúčelová laboratoř pro vykonávání různých druhů mechanických zkoušek. Součástí exkurze byla také prohlídka laboratoří pro zkoušení betonu, měření geometrie kolejí a diagnostiky pozemních komunikací.

Děkujeme Ing. Lence Myslivcové za zorganizování zajímavé výstavy.

Přírodovědný klokan

12. října 2022 se konalo školní kolo soutěže, kterého se letos zúčastnilo 56 žáků ze tříd L1. a L2. Na prvním místě se ziskem 94 body ze 120 možných se umístil Adam Friedreich  ze třídy L1. Druhé a třetí místo obsadili Vojtěch Tefr s 84 body a Vojtěch Matějka, který získal 64 bodů, oba ze třídy L2.

Vítězům blahopřejeme! 

Chytrá stavba STRABAG

Žáci S4.A, S4.C a K4.S se 11. 10. zúčastnili exkurze "Chytrá stavba STRABAG". Pro žáky byl připraven program o BIM projektování, strojním navádění pro pozemní stavby, leteckém snímkování. Dále si mohli virtuálně prohlédnout, jak bude vypadat hotová stavba. V praktické části pak nejvíce zaujal robotický pes a mohli též sledovat postup výstavby v jednotlivých etapách.

Designblok

5. 10. vyrazili žáci třídy L2. již tradičně do Prahy na Designblok, jednu z největších výstav designu zaměřující se jak na zajeté značky, tak na drobné mladé firmy a designéry. Letos byly hlavní výstavy umístěny do dvou krásných budov. Nejprve žáci navštívili areál bývalého novorománského kláštera Gabriel Loci a poté zamířili do budovy Uměleckoprůmyslového muzea, kde si krom Designbloku mohli prohlédnout i stálou expozici. Bonusem byla prohlídka 3D tištěného objektu, kde si mohli žáci promluvit s technikem firmy ICE.

Akce měla jako vždy u žáků příznivý ohlas. 

Seminář o dřevostavbách

Skupina šesti žáků naší školy se dne 5. 10. účastnila odborného semináře Skutečné dřevostavby z CLT. Školu zastupovali žáci z kurzu dřevostaveb probíhajícího na naší škole. Žáci se společně s Ing. Václavem Břeněm dozvěděli nové informace o materiálu CLT, což je křížem lepené dřevo. Zároveň získali nové poznatky o problematice spojování, ošetřování, povrchových úpravách a také o akustice. 

Tomáš Koblížek z S4.C a Lukáš Krbec z S3.C prezentovali svoje zkušenosti, které nabrali při stavbě útulny, jež se nyní nachází na dvoře školy.

Více info o tomto projektu na https://prismaspsstavhk.wixsite.com/prisma

Filmový a čtenářský klub

První říjnovou středu ve 14:00 opět zahajuje svoji činnost Filmový a čtenářský klub. Jeho obsahem je i v tomto školním roce nejen zhlédnutí filmového představení, ale také práce s literárními texty a pracovními listy. Zúčastnění žáci se seznámí s významnými díly české a zahraniční literatury, zejména 20. století.

Adaptační kurz prvních ročníků

Ve třetím zářijovém týdnu budovali žáci 1. ročníku v rekreačním areálu na Pecce přátelské vztahy, pozitivní třídní klima i dobré vztahy s učiteli prostřednictvím společných aktivit.

Letem světem Švýcarskem

Díky projektu zaměřenému na jazykové a technické vzdělávání MUP 2021 dostali žáci třídy L4. příležitost poznat mnohá zajímavá místa Švýcarska. V průběhu 4 čtyř dnů viděli například architekturu Bernu, navštívili proslulou čokoládovnu Cailer,  hrad a sýrárnu v Gruyéres, strávili pár hodin ve světě vědy Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN, prohlédli si Ženevu a její památky, Olympijské muzeum v Lausanne a další pamětihodnosti. 

Za přípravu a organizaci náročné exkurze děkujeme Mgr. Ireně Kapustové Ph.D. a Iwi Hagenau, M.A.

Informační schůzka s rodiči žáků 1.ročníku 2022/23

Dne 23. června 2022 od 15:30 se uskuteční informační schůzka s rodiči (zákonnými zástupci) budoucích žáků 1. ročníku školního roku 2022/2023. Seznamy žáků tříd 1. ročníků najdete v příloze.

S3.B na exkurzi

V pondělí 16. 5. žáci třídy S3.B s Ing. Petrem Tučkem navštívili stavbu nové lávky, která je budována vedle budovy Aldisu a nové pobočky ČSOB. Dostali tak příležitost vidět nevšední technickou stavbu z oblasti mostního stavitelství. Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Keclík jim srozumitelně vysvětlil pracovní postup a technologii montáže jednotlivých stavebních částí díla od přípravy podpůrné konstrukce nesoucí portálový jeřáb, přes zakládání až po současné práce, které znamenají prostorové vyrovnání jednotlivých segmentů lávky před jejich aktivací předpínacími ocelovými lany. 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2022 jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení
https://www.spsstavhk.cz/prijimaci-rizeni_cs.htm

Workshop - aula

Podpora digitalizace stavebních průmyslovek

5. 4. 2022 se na naší škole konal Workshop pro SPŠ stavební s podtitulem Výuka BIM v odborných předmětech. Ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) se podařilo připravit celodenní akci určenou pro učitele SPŠ stavebního zaměření s důrazem na praktické ukázky jednak z výuky metody BIM, ale i ukázky současných nástrojů a služeb od významných poskytovatelů v této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 13 škol z celé České republiky od Ostravy až po České Budějovice.

Virtuální prohlídka školy

PROJDĚTE SI ŠKOLU – VIRTUÁLNĚ!

Vzhledem k současné situaci nelze realizovat Dny otevřených dveří prezenční formou. Proto jsme pro Vás připravili prohlídku školy virtuální, ve formě digitálních modelů, tak jak se na moderní stavaře sluší. Více viz odkaz Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Jednotlivá maturitní zkouška a přípravný kurz

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme možnost vykonání jednotlivé maturitní zkoušky z předmětu Zdravotní technika, která obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky. Současně nabízíme možnost absolvovat přípravný kurz k jednotlivé maturitní zkoušce.