Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Škola je partnerem projektu Královéhradeckého kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. V jeho rámci bude provedeno dovybavení dílen praktického vyučování oboru vzdělání technická zařízení budov současným moderním zařízením na spojování potrubí a provádění jeho tlakových zkoušek. V laboratořích vytápění a vzduchotechniky dojde k úpravám stávajících měřicích rozvodů a doplnění nových okruhů (podlahová sálavá otopná plocha) a zdrojů tepla, čímž bude umožněno praktické srovnání kvality vytápění a větrání různými otopnými soustavami včetně porovnání parametrů klasických i netradičních zdrojů tepla. Pro obor vzdělání stavebnictví bude vybavena laboratoř stavebních materiálů, kde bude možné provádět praktické zkoušky stavebních materiálů.

Součástí modernizace laboratoří bude i zpracování pracovních listů k provádění jednotlivých zkoušek a měření. Realizací těchto zařízení bude dosaženo výrazného zlepšení kvality a názornosti odborné výuky jak u žáků školy, tak i u žáků středních i základních škol, kteří se mohou seznámit s problematikou řešenou v rámci těchto laboratoří.

Nedílnou součástí projektu je i spolupráce se základními a středními školami, která umožní jejich žákům prakticky se seznámit nejen s technologiemi zkoušek a hodnocení kvality stavebních materiálů, ale i zkoušením vytápěcích a vzduchotechnických zařízení v budovách včetně možnosti měření dopadu provozu těchto zařízení na životní prostředí a seznámení se s požadavky na stav vnitřního mikroklimatu a metodami jeho hodnocení.

OP VK