Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Projektovat město nás baví

Název programu: Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže- rozvoj talentů  13SMV02

Realizace: školní rok 2013–2014

Popis projektu:
Osm talentovaných žáků 3. a 4. ročníků budeme podporovat formou 12 dvouhodinových konzultací. Žáci budou zpracovávat architektonickou studii podle zadání a potřeb Magistrátu v Hradci Králové.
Předmětem práce lektorů budou konzultace architektonického řešení objektu, grafické řešení výstupu projektu, řešení designu prezentace a posteru, nácvik obhajoby práce. Dále pomoc při využití aplikace ArchiCad, Artlantis a AdobePhotoshop a pomoc při přípravě studie k publikaci.

Využity budou odborné učebny školy a jejich vybavení.

V projektu se počítá s uspořádáním školního kola SOČ v aule školy za účasti veřejnosti a s účastí v soutěži Magistrátu v Hradci Králové Pracujeme s ArchiCadem