Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Zájmová práce se žáky SPŠ stavební Hradec Králové - Sportovní klub a Filmový a čtenářský klub

Projekt „Zájmová práce se žáky SPŠ stavební Hradec Králové - Sportovní klub a Filmový a čtenářský klub“ je realizován v rámci dotačního programu Mimořádné účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen na zájmovou práci se žáky mimo vyučování v roce 2016.
Cílem činnosti obou klubů - Filmově-literárního a Sportovního je poskytnout účastnícím se žákům pestré alternativy a další možnosti smysluplného využití volného mimoškolního času jako doplňku ke školnímu vzdělávání.

Cílem filmově literární části je navazovat na školní vzdělávání, šířit aktivní čtenářské dovednosti, podporovat čtenářskou gramotnost, rozvíjet estetické a kulturní cítění, rozšiřovat všeobecný rozhled žáků školy, znalosti v oblasti literatury a kinematografie, rozšiřovat schopnost verbálního projevu a vystupování a zdokonalovat prezentační dovednosti. Dalším cílem je poznat místopis a literární dějiny Hradce Králové. Chce tak přispět ke složení maturitní zkoušky.


Cílem sportovní části je organizovat sportovní a pohybové aktivity žáků dle jejich zájmů, zejm. pro aktivity ve stolním tenise a florbalu. Klub se snaží formovat kladný vztah žáků ke sportu a pohybovým aktivitám. Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti a zdraví, nabízí alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených dospíváním.

Programy navazují na  vzdělávací program škol.