Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Granty krajské, EU | Technická angličtina moderně a interaktivně

Grantový projekt „Technická angličtina moderně a interaktivně“ je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.05 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Jeho poskytovatelem je Královéhradecký kraj.

Grantový projekt je určen pro žžáky a učitele anglického jazyka nejen SPŠ stavební Hradec Králové, ale je také zamýšlen jako přenositelný na všechny ostatní střední školy, zejm. technické stavebního zaměření.

Cílem projektu je vytvořit nový systém výuky zejm. odborné stavební angličtiny, který řeší potřebu jak tvorby nových pomůcek, tak i modernizace a zefektivnění metod ve výuce anglického jazyka, a to vše v návaznosti na RVP a ŠVP.

Jeho základem bude nová učebnice nazvaná „Technical English for Civil Engineering“, jejíž využžití se předpokládá ve 3. a 4. ročníku ve všech oborech vyučovaných na naší škole. Učebnice bude rozdělena do 9 tematických kapitol věnovaných různým oblastem se vztahem ke stavebnictví (stavební proces, stavební materiály, technika a nářadí, stavební konstrukce, architektura, geodézie, vytápění, zásobování vodou, stavebnictví a žživotní prostředí, aj.). Cílem je poskytnout žžákům odbornou slovní zásobu, také ale upevnit a rozšířit znalosti anglické gramatiky, všeobecné slovní zásoby a poskytnout další příležitost ke konverzaci. Přílohou učebnice bude CD obsahující nahrávky poslechových cvičení.

Jako doplňující a rozšiřující materiál bude vytvořen systém výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Účelem pracovních listů bude ožživit výuku, změnit tradiční frontální způsob výuky, posílit mezipředmětové vztahy, aktivně žžáky zapojovat do procesu vzdělávání a interaktivně si osvojovat a procvičovat nové poznatky. Tyto výukové materiály budou umístěny na CD v příloze učebnice.

V prostředí Moodle bude vytvořen e-learningový kurz jako další prostředek procvičování a testování. Tento kurz bude zaměřen jak na oblast slovní zásoby, odborné i všeobecné, tak na oblast anglické gramatiky. Výstupem bude aplikace umístěná na webu školy.

Závěrečnou aktivitou bude organizace workshopu pro učitele anglického jazyka ostatních středních škol, zejm. technického zaměření. Účelem bude předat výsledky grantového projektu, požádat o jejich využití a o poskytnutí zpětné vazby a výměnu poznatků.

Grantový projekt byl zahájen k 1. listopadu 2010, datem ukončení je 30. duben 2012.