2leté studium – Technická zařízení budov | SPŠ stavební Hradec Králové

Virtuální prohlídka
areál školyÚvodní stránka - Obory vzdělání - 2leté studium – Technická zařízení budov

36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 2leté denní zkrácené studium

Komu je studium určeno

ŠVP:

Teplo, voda, vzduch

Učební plán: 36-45-M/01 Technická zařízení budov – zkrácené studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní dvouleté zkrácené studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných žáků: 30
Způsob přijetí: přijímací zkouška
Termín přihlášky: 15. března 2017
Komu je obor určen: zájemcům o technické obory a stavitelství, kteří se chtějí zaměřit na navrhování rozvodů vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a plynu

Charakteristika zaměření

Uplatnění po ukončení studia


dd

SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř.787 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Pospíšilova třída 787
500 03 Hradec Králové
+420 495 766 111
a@spsstavhk.cz