Rychlá navigace

Školní časopis Jeřáb

Virtuální prohlídka

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 2leté denní zkrácené studium

Komu je studium určeno

 • studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, kteří si chtějí rozšířit odborné vzdělání v oblasti TZB
 • v rámci studia se vyučují pouze odborné předměty a anglický jazyk
 • maturitní zkouška se vykonává pouze z profilových (odborných) předmětů

ŠVP: Teplo, voda, vzduch
Učební plán: 36-45-M/01 Technická zařízení budov – zkrácené studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma a délka vzdělávání: denní dvouleté zkrácené studium
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Předchozí vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Charakteristika zaměření

 • připravuje žáky na činnosti související s navržením systémů vnitřních technických rozvodů staveb a zařízení (vodovodu, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a rozvodů plynu)
 • zahrnuje stavebně technický základ: technické kreslení, stavitelství a geodézii, mechaniku, strojnictví
 • vyučuje odborné předměty technického zařízení budov
 • doplňuje studium o praxi v dílnách, kde žák získá obecné technické znalosti
 • klade důraz na odbornou stránku absolventa v součinnosti se všeobecným rozvojem
 • poskytuje výuku v učebnách výpočetní techniky s potřebným programovým vybavením aktuálními grafickými aplikacemi (AutoCAD, Protech, VzProCAD) a laboratořích
 • doplňuje studium o odbornou praxi ve školních dílnách, práci v laboratořích a souvislou čtrnáctidenní praxi ve stavebním provozu

Uplatnění po ukončení studia

 • povolání technicko-hospodářských pracovníků technických zařízení budov
 • stavební technik přípravy a realizace staveb se zaměřením na technická zařízení budov
 • mistr, technolog, projektant, stavbyvedoucí
 • výkon prací technických, technologických a technickoekonomických v oblasti vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky a rozvodu plynů
 • VŠ,  VOŠ technického směru