Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Technické a materiální vybavení laboratoří TZB

Poskytovatel:
https://edugrant.czDodavatel měřicí techniky:
https://www.testo.com/cz-CZ/

Vybavení pořízené v rámci projektu bude využíváno při výuce odborných předmětů souvisejících se stavem vnitřního mikroklimatu oborů vzdělání Technická zařízení budov (dále TZB) a Stavebnictví.
Stěžejní je výuka Laboratorních cvičení, ve kterých jsou prováděna praktická měření na reálných vytápěcích a vzduchotechnických zařízeních s využitím dostupné měřicí techniky. Tato nově pořízená technika výrazně zkvalitňuje prováděná měření a přibližuje je k reálnému běžnému praktickému využití. Jedná se o zejména měření obrazů proudění v pobytových zónách místností, zjišťování koncentrací škodlivin, teplotních polí, parametrů otopných ploch a zdrojů tepla. Bez zjištění těchto hodnot nelze současné moderní systémy na úpravu vnitřního mikroklimatu kvalitně nastavit a provozovat.

Doplňkové využití techniky probíhá formou praktických ukázek a zkoušek měření prováděných vyučujícími při výuce odborných předmětů výše zmíněných oborů (Vytápění, Vzduchotechnika, Rozvody a využití plynu, Pozemní stavitelství). Využití měřicí techniky je ale možné i ve všeobecně vzdělávacích předmětech, jako je Fyzika či Mechanika.

Získané pomůcky pomohou žákům školy získat praktickou zkušenost s moderními a v reálné praxi používanými zařízeními a lépe je tak připravit na jejich budoucí profesní uplatnění. V rámci řešení projektu bylo i natočeno několik krátkých instruktážních videí, která objasňují měření některých parametrů s využitím pořízené měřicí techniky.