Cookies management by TermsFeed Generator

Rychlá navigace

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty v Anglii a Německu

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0613

Ve školním roce 2015-2016 se naše škola zapojila do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 56.

Cílem a smyslem této aktivity byla podpora výuky německého a anglického jazyka, vylepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o Velké Británii a Německu. Program zahrnoval jazykový kurz v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin, za jehož úspěšné absolvování každý žák obdržel certifikát, a také seznámení se s významnými reáliemi příslušného místa. Součástí kulturní výměny a poznávání bylo rovněž ubytování v místních rodinách.

Celý projekt byl rozdělen do dvou částí. Ve dnech 17. – 24. října 2015 se uskutečnil jazykově vzdělávací zájezd 50 žáků školy do Oxfordu v Anglii. Studenty čekal nabitý program plný různých akcí. Vedle intenzivního studia anglického jazyka na UIC English Language School v Oxfordu proběhlo množství poznávacích a vzdělávacích exkurzí s cílem upevnit a rozšířit znalosti studovaného oboru. V rámci poznávání Oxfordu se všichni seznámili s historií a architekturou města i univerzity a poznali nejzajímavější budovy oxfordských kolejí včetně interiérů koleje Christ Church. V rámci studia dějin umění a architektury si žáci prohlédli Ashmolean muzeum umění a archeologie s díly Picassa, Rafaela nebo Michelangela. Žáci dále navštívili hrad Windsor - jednu z oficiálních rezidencí britské monarchie. Středověkou architekturu reprezentovala velkolepá katedrála ve městě Salisbury. Návštěva Anglie by nebyla úplná bez prohlídky určitě nejznámějšího neolitického kromlechu Stonehenge na Salisburské pláni nebo klasické hrázděné architektury v Shakespearově rodišti ve Stratfordu nad Avonou. Na závěr došlo na poznávání Londýna a jeho architektury od historické v čele s Towerem až po ultramoderní Hi-Tech stavby. K zajímavým zkušenostem patřila cesta patrně nejznámější místní inženýrskou stavbou, a to londýnským metrem.
Druhá část projektu proběhla ve dnech 22. – 28. listopadu 2015, kdy se 20 studenů školy zúčastnilo jazykově vzdělávacího pobytu v Berlíně. Součástí pobytu byl opět jazykový kurz v mezinárodní jazykové škole Alpadia v centru Berlína. V rámci poznávání Berlína účastníci navštívili Alexanderplatz, Reichstag, Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, ulici Unter den Linden a jiné historické a architektonické skvosty města.

V Postupimi žáci navštívili unikátní rokokový letohrádek Sanssouci Fridricha II. a Cecillienhof – místo konání Postupimské konference v roce 1945. V Magdeburgu, který studenty okouzlil svéráznou architekturou, si žáci prohlédli jedinečný gotický dóm. Při zpáteční cestě se zastavili v saském historickém městě Drážďany, kde navštívili Gemäldegalerie der alten Meister, Frauenkirche a Semperoper.
Obě exkurze přinesly nejen hodně zajímavých zážitků, množství zkušeností a poznatků, ale především všichni účastníci získali představu o tom, jak se žije jinde.

OP VK